Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Vélemény

Zonda Erika

Az elmúlt öt esztendő bebizonyította a székelyföldi megyék Összetartozunk közösségépítő programjának szükségességét, életképességét.

Péter István

A legnagyobb nyereség talán mégis az volt, hogy pár akkori szakavatott fordító alázatos munkájának köszönhetően ma is „az örök Isten beszél magyarul”.

Németh Júlia

Az EMŰK létrejöttével az 1945-től napjainkig terjedő időszak talán legjelentősebb erdélyi művészeti szerveződésének lehetünk szemtanúi: műkincseink méltó otthonra lelnek. Múzeum születik.

Sógor Csaba

Amikor Románia csatlakozott az EU-hoz, nagyon kevés európai parlamenti kollégám tudott a Romániában élő magyarok sajátos helyzetéről.

Toró Tibor

... a magyarság a mindennapok szürkeségéből kiemelkedve újra közösségként tudja önmagát definiálni, megmutatva saját magát önmaga és a többségi társadalom előtt is.

Ünnepe van nálunk a könyvnek, hetven éve nem csak Budapesten, hanem egyre több vidéki városban, sőt újabban a határokon túl is.

Európa Ifjúsági Fővárosának lenni jó, de egyben óriási kihívás és felelősség is. Kolozsvár egyedüli településként viseli ezt a címet teljes Európában, az Ural-hegységtől egészen az Atlanti-óceánig.

Benkő Levente

Mind a tömbben, mind az elszórt, kisebb-nagyobb szigeteken, mind a szórványban élő magyarság helyzetét eléggé jól ismerve megállapíthatom, hogy nemzeti ünnepünk megélésében vidékenként lényeges eltérések tapasztalhatók.

Dáné Tibor Kálmán

A romániai magyar nemzetstratégiában a szórványkérdés prioritást kell hogy élvezzen. A szórványosodást nem csak nálunk, de a Kárpát-medence egész területén csak úgy lehet csökkenteni, ha összmagyar kérdésként kezeljük.

Dáné Tibor Kálmán

A Himnusz – nemzeti imánk. Nemcsak nemzeti ünnepeink meghatározó szimbóluma, hanem a zsoltároskönyveinkben is megtalálható szakrális énekünk. Kevés nemzet kultúrájában működik ez a kettősség. Éppen ezért érzem úgy, hogy Kölcsey Ferenc Himnusza sokszorosan is nemzetünk szimbóluma.

Oldalak

Feliratkozás Vélemény csatornájára