Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Óévzáró – újévköszöntő

December. Óévbúcsúztató, újévköszöntő. Zárszámadást illik ilyenkor készíteni, no meg előretekinteni, jövőt tervezni. Nálunk, a Művelődés szerkesztőségénél sem lehet másként.
Dáné Tibor Kálmán

Mint ismeretes, szerkesztőségünk fenntartója a Kolozs Megyei Tanács, szíves támogatásukkal idén is zavartalanul, biztos anyagi körülmények között jelenhetett meg a Művelődés folyóiratnak mind a 12 havi száma. Úgy, ahogyan terveztük az év elején, sikerült négy mellékletet is kiadni. Ebből kettő úgynevezett régiós kiadvány, az egyik a Tövishát, a másik pedig a Hunyad megye. Mindkét mellékletünk jellegzetes erdélyi szórványmagyar vidékek kulturális értékeit leltározza fel és mutatja be. Jó érzés látni, hogy e két régió kulturális eseményeinek jelentős része messze túlmutat a kisközösség művelődési életén, megtermékenyítve az erdélyi összmagyar kulturális életet is. Mindkét kiadvány az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Bethlen Gábor Alap támogatásával jelenhetett meg. Idei harmadik mellékletünket, a „Félre tőlem búbánat” – Tizenkét erdélyi magyar népdalfeldolgozás vegyeskarra címűt főleg a hazai kórusmozgalmunknak, a dalos kedvű barátainknak szántuk. Tizenkét népdalfeldolgozást tartalmaz ez a Művelődés-melléklet, amelynek összeállítója Kovács András, nagy szakmai tekintélynek örvendő, Marosvásárhelyen élő karnagy. Ezzel a kiadvánnyal köszöntöttük az idén 95 éves Romániai Magyar Dalosszövetséget, hazai kórusmozgalmunk emblematikus intézményét. Idei negyedik mellékletünk, a lassan hagyományossá vált (hisz idén már harmadik alkalommal jelentetjük meg), a hazai kulturális egyesületeink által kitüntetett személyek méltatásait tartalmazó 2016 erdélyi díjazottai című kiadványunk. Ez utóbbi két mellékletünk támogatói az EMKE mellett a Communitas Alapítvány.

Április 1-től két fiatal és tehetséges munkatárssal, Demeter Zsuzsanna fotóriporterrel és Balla Sándor szerkesztővel bővült a szerkesztőség személyi állománya. Mindketten gyorsan beépültek a munkaközösségbe, s a munkaköri leírásukon messze túlmutató feladatokat is felvállaltak a lap életében. Zsuzsa főleg a lap arculatépítésében, kiadványunk belvilágának szemléletesebbé alakításában vállalt jelentős szerepet, Sándor pedig nemcsak a lapszerkesztői munkában jeleskedik, de a „tisztafejezésnek” is ő lett a belső szakembere. Mindketten „kézbe vették” honlapunkat, a muvelodes.net internetes portálunkat, s aki itt is nyomon követi a Művelődést, láthatja, hogy az elmúlt fél évben nemcsak a folyóirat nyomtatásban megjelent cikkei kerültek fel a virtuális oldalunkra, hanem a kiadványunk életével kapcsolatos más események is. Idén ősztől már második évadjába lépett az EMKE kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházában októbertől májusig havi rendszerességgel jelentkező Művelődés Estek előadássorozatunk. Úgy érezzük, szerkesztőségünknek ez a tevékenysége is egyre népszerűbb, főleg, hogy igyekszünk fiatal szakembereket meghívni előadónak, akik érdekesebbnél érdekesebb kulturális témában tartanak ugyancsak lendületes, interaktív ismertetéseket az emlékházban megjelent érdeklődőknek.

Az új esztendő pedig nálunk, a szerkesztőségben is kopogtat december végén, jelezve, hogy nem lehet leállni, tervezni kell a jövő évet. Vagyis 2017-ben is lesz 12 lapszám, akárcsak mint idén, továbbra is igyekszünk minél érdekesebb, izgalmasabb írásokat közölni. De tervezünk négy mellékletet is, amennyiben ezeknek a kiadványoknak az anyagi támogatói jövőre is mellénk állnak. A tervezett két régiós melléklet az Érmelléket, valamint a Bánság kulturális értékeit mutatja be, továbbá szándékunkban áll a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével egy Könyvesház című mellékletet megjelentetni, amennyiben az Egyesület vállalja a szakmai partnerséget a kiadvány összeállításában. És persze év végére nem maradhat el a 2017 erdélyi díjazottai című kiadványunk megjelentetése sem. Továbbra is számítunk a külső munkatársakra, különösen a fiatalokra: szerzőként, fotósként, grafikusként, valamint előadóként a Művelődés Estekre. És nem maradhat el köszönetünk az IDEA PLUS grafikai műhelynek, valamint az IDEA nyomdának, mindkettő igényes munkája nélkül nem kerülhettek volna vonzó kivitelezésben az olvasó asztalára a Művelődés lapszámai és mellékletei.

Szóval év vége van, s az új esztendő küszöbén állunk. Kívánunk a szerkesztőség nevé­ben bort, búzát, békességet és egy nagyon boldog, sikeres Új Évet minden kedves olvasónknak. S természetesen töltsék Művelődéssel a 2017-es esztendő minden hónapját.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A Petőfi-évfordulós eseményekről szólva azonban két mozzanatra, illetve példára mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet (...) Az egyik egy székelyföldi kistáj, ezen belül is egy kis település kis közösségének a nagy szívéhez és nagy lelkéhez kapcsolódik. Petőfi soha nem járt errefelé, legfeljebb csak a közelben, olyan két-háromnapi gyalogútnyira. Tehát hiába keresünk itt olyan jelt, emléktáblát, plakettet, miegymást, amely Petőfi itteni, valamikori jelenlétét megörökítené – mint amilyeneket például Székelykeresztúron, a kelementelki Simén-kúria falán, Koltón, a kolozsvári egykori Biasini-szálloda homlokzatán és még sok más helyen látunk. Petőfi „csak” szellemiségében járt itt, ez a hely mégis, százhetvenöt éves távlatból is szívvel-lélekkel kötődik 1848–49-hez – s benne Petőfihez, természetesen.

Az emigráció valószínűleg éppen olyan sokféle, mint maga az élet. Vannak kisebb ki- és áttelepedések: sokan lakunk Kolozsváron is, akik máshonnan vándoroltunk ide, Székelyföldről, Partiumból, és akik mindig tétovázunk picit, ha idegen kérdezi, honnan valók vagyunk. Hogy milyen egy valamivel nagyobb út, ami a kilencvenes években Magyarországot jelentette, azt sok baráttól, rokontól tudom, ez általában egyetemmel kezdődött, és családalapítással folytatódott, hasonlóan ahhoz, ahogy a kicsi emigrációban ragad meg Kolozsváron az ember. Ez a fajta vándorlás még rengeteg biztosítékot tartogat arra, hogy az ember anyanyelvét és szakmáját, képzettségét használva fog boldogulni.

Mindenekelőtt azért lenne jó végre cselekedni, mert egyre-másra jönnek szembe velünk – hol közvetlenül, hol közvetve – mindenféle hírek sokféle könyvek és másmilyen kiadványok sorsáról. Hol családi, kisebb-nagyobb tékák vagy/és könyvespolcok állnak teljes felszámolás, esetenként „karcsúsítás” előtt/alatt, hol az elmúlt években/évtizedekben innen-onnan adományba kapott, dobozokban álló kisközösségi készleteket éri el a válogatás s a velejáró kérdés, hogy mi legyen az adott közösségben nem használható, inkább valamelyik szakmához tartozó példányokkal. Olyan hírek, illetve világhálós bejegyzések is keringenek néha az éterben, amelyek szerint az esetleges érdeklődők egy-két órát kapnak arra, hogy a megadott cím alól elvigyék a számukra érdekesnek talált könyveket, különben „az egész ki lesz szuperálva”. Magyarabbul és közérthetőbben: valamennyi a kukába kerül. 

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. 

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is. 

Zsúfolásig telt templomok, kívül-belül ünneplőbe öltözött hívek, imára kulcsolt kezek, szóban-énekben, fohászban megfogalmazott hála annak, aki Urunk mindenkoron és mindenekfelett. Nagyon tömören így tudnám összefoglalni az eltelt egy hónapban Dél-Erdélyben és Erdővidéken lezajlott ünnepi egyházi eseményeket. S ha mindehhez hozzávesszük még a csíksomlyói, több mint háromszázötvenezres pünkösdi gyülekezést, világosan látjuk és érezzük azt a felhajtóerőt, azt a lelki töltetet, amellyel feltarisznyálva ki-ki nekivághat a szürke és hajtós hétköznapoknak. 

(...) Petőfi és az ő erdélyi, segesvári emlékezete nemcsak a maroknyi, egyre fogyó fehéregyházi magyarságé, hanem általában és összességében a teljes nemzeté, etnikai és állampolgári vonatkozásban egyaránt, sőt a mindenkori szabadságvágyóké is. Azoké is, akik a négy égtáj felől Székelyföld és a Királyföld peremén barangolva meg-megállnak egy röpke főhajtásnyira az Ispánkútnál, esetleg a fehéregyházi múzeumot és kegyhelyet is meglátogatják.