Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Gondolatok a könyvtárról

A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár – magyar nyelvre fordított teljes és hivatalos nevén: Kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár – másfél évszázados fennállása kapcsán jutnak eszembe Vörösmarty Mihály sorai. „Országok rongya! könyvtár a neved, / De hát hol a könyv mely célhoz vezet? / Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e / A könyvek által a világ elébb?” – írta Szózatunk szerzője a reformkor idején, valamikor 1844 végén, azon töprengve, hogy mi lehet a könyv és az ember célja a világon.

Akinek otthonában áll legalább egy parányi könyvespolc, egy almáriumsarok, rajta/benne mondjuk a Bibliával, a templomi énekeskönyvvel, mellette pedig néhány klasszikus regénnyel vagy verseskötettel, nos, az – Vörösmartyval szólva – bizonyára összehord vagy gyűjtöget néhány apró követ, építendő az új kor Bábelét. Akinek mondjuk párszáz kötetes tékája van odahaza, az már bizonyára lényegesen előrébb jár, már ami a szellemi építkezés, de legalább a merítés lehetőségét illeti, s aki ezres nagyságrendben mérhető könyvtárat tart és használ, az alighanem a könyv félreérthetetlen és javíthatatlan szerelmese. És akkor még „csak” a személyes, otthoni, „kis” tékákról szóltam. A nagyobb, sokezres, esetenként százezres vagy/és akár milliós nagyságrendű állományt őrző és kezelő könyvtárak világa egy kicsit más, bár a lényeget tekintve küldetésük ugyanaz: előrébb vinni a tudást. Tán a világot is.

Aki járt már egyetemi tékában, például a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban, és böngészett már az olvasótermek valamelyikében, az bizonyára megtapasztalta ennek a műfajnak a semmivel össze nem hasonlítható, sajátos világát. A kezdetben valamivel több mint tízezer kötettel bíró, de az Erdélyi Múzeum-Egyesület jóvoltából a kölcsönkapott példányok révén állományát már a kezdet kezdetén negyvenezer fölé tornászó – ma már többmilliós állományú – egyetemi könyvtárról tévedés azt gondolni vagy hinni, hogy csak az egyetemi oktatók és a hallgatók szolgálatában áll. Sem ennek, sem más közkönyvtárnak a léte és a működése nem belterjes, hanem azok mindenkihez szólnak; ezek könyv-, és igen gyakran például gazdag sajtógyűjteménye bárki számára elérhető és használható.

Valamikor, nem is olyan régen, a sajtó különféle válfajait leszámítva, még a magán- és a közkönyvtárak jelentették a tudásszerzésre, az olvasási szomj oltására az egyetlen forrást. Ha otthon és a könyvesboltban sem volt meg, be kellett menni az iskolai, községi, városi, megyei, másmilyen tékába, ki kellett kölcsönözni azt a regényt; le kellett venni a polcról azt a kötetet, amelyből ki kellett keresni az iskolai vagy egyetemi dolgozathoz szükséges bekezdést, esetleg fejezetet. Le kellett venni a polcról és fel kellett lapozni azt a lexikont, amelyben vélhetően volt szócikknyi leírás, eligazítás az adott szakterülethez tartozó kérdés tisztázására. El kellett kérni/venni azt a matek- vagy fizikakönyvet, amelyből – ha emlékezetből nem ment – fel lehetett frissíteni Püthagorasz tételét, vagy a tér–sebesség–idő háromszög összefüggéseit a megtett út és a mozgásidő kiszámítására; s mindezt a leghétköznapibb gyakorlati szempontok okán. A sajtógyűjteményből elő kellett keresni annak a lapnak azt a számát, amelyből tisztázni lehetett, hogy például a montréali nyári olimpián a magyar férfi vízilabdacsapat zsinórban verte-e az egész világot, vagy a jugók ellen egy döntetlen is belefért ahhoz, hogy a dobogó legmagasabb fokára álljon. És így tovább.

Ma már kicsit másképp (is) állnak a dolgok. Manapság számítógépek és okosabbnál okosabb telefonok, egyszóval a legújabb műszaki eszközök és világhálóról leölthető tartalmak révén szinte pillanatok alatt elérhetők azok az adatok, leírások, összefoglalók, részletek, amelyekért nem is olyan régen még lapozgatni kellett a Gutenberg-galaxisban született adathordozókat, vagyis a könyveket.

Ilyen körülmények között végnapjait éli-e tehát a könyv? Van-e még létjogosultsága a kisebb-nagyobb és annál is nagyobb könyvgyűjteményeknek, tékáknak? A válasz nem lehet más, mint az, hogy: ez nem kérdés. Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. Egyszer-kétszer elsütöttem már, és a közhely ódiumát is vállalva mondom: évszázados, olykor sokszáz éves iratot és könyvet láttam és olvastam is már – sokat, s mégsem eleget –, de szépapa korú elektromos kütyüt még nem. A mindössze pár éve, tán évtizede még világszámba menő digitális adathordozók, mint például a kisebb-nagyobb floppy-lemezek mára tartalmukkal együtt eltűntek, ha volnának is, már nem olvashatók. Hacsak tartalmukat át nem költöztettük a Gutenberg-galaxisba.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is. 

Zsúfolásig telt templomok, kívül-belül ünneplőbe öltözött hívek, imára kulcsolt kezek, szóban-énekben, fohászban megfogalmazott hála annak, aki Urunk mindenkoron és mindenekfelett. Nagyon tömören így tudnám összefoglalni az eltelt egy hónapban Dél-Erdélyben és Erdővidéken lezajlott ünnepi egyházi eseményeket. S ha mindehhez hozzávesszük még a csíksomlyói, több mint háromszázötvenezres pünkösdi gyülekezést, világosan látjuk és érezzük azt a felhajtóerőt, azt a lelki töltetet, amellyel feltarisznyálva ki-ki nekivághat a szürke és hajtós hétköznapoknak. 

(...) Petőfi és az ő erdélyi, segesvári emlékezete nemcsak a maroknyi, egyre fogyó fehéregyházi magyarságé, hanem általában és összességében a teljes nemzeté, etnikai és állampolgári vonatkozásban egyaránt, sőt a mindenkori szabadságvágyóké is. Azoké is, akik a négy égtáj felől Székelyföld és a Királyföld peremén barangolva meg-megállnak egy röpke főhajtásnyira az Ispánkútnál, esetleg a fehéregyházi múzeumot és kegyhelyet is meglátogatják. 

Minap, március 25-én, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának ünnepi rendezvényén magyar állami kitüntetéseket adtak át. A Vallásszabadság Házában megtartott eseményen családtagok, barátok, világi és egyházi elöljárók, nem kevésbé kíváncsi sajtósok körében a kolozsvári magyar külképviselet „vonzáskörzetéhez” tartozó területen élő és munkálkodó tizenkét dolgos ember vehette át több évtizedes munkájáért az elismerést.

Amilyen az életformánk, olyanok az ünnepeink is. Ha csak belső terekben, kisebb közösségekben élhetjük meg a farsangunkat, akkor is meg kell próbálnunk megélni. Akkor derűsebb szívvel állunk meg az „igazi” farsangolók mellett is. Vendégnek lenni könnyebb, ha van otthonunk, ahonnan eljöttünk.

A város kreatív, úttörő energiái egy adott pontban összeértek, és megszületett a Holnap Irodalmi Társaság. A fordulópontot Juhász Gyula Nagyváradra érkezése hozta el, aki egyetemi kapcsolatait is felelevenítette azért, hogy a régóta óhajtott irodalmi mozgalom életre keljen. (...) A garabonciás írógárda a Budapesten központosuló kulturális élet mellé egy másik, a konzervatív irodalmi szemlélettel szemben haladó vidéki centrumot próbált megteremteni. Összekötötte őket még valami: az Ady Endre iránti rajongásuk. Egy rendszeresen megjelenő irodalmi lapban gondolkodtak, végül egy antológia összeállításában állapodtak meg, amelyet 1908. szeptember 27-én mutattak be a városháza dísztermében. Az eseményt sajtó alá rendező Antal Sándor büszkén emelte ki: „Ma költő áll a sereg élén”, és „ez a költő Ady Endre”. 

Szóval megkezdtük az új esztendőt. Egy pillantásnyi visszatekintéssel az elmúlt tizenkét hónapra, s a magam személyes szemszögéből főleg az utóbbi hatra, amióta a lap éléről leköszönő, ténylegesen nyugdíjba vonuló Dáné Tibor Kálmántól átvettem a főszerkesztői feladatkört. Nyugodt szívvel állapíthatom meg, hogy a teljes 2021. évi termésünknek egyetlen lapszámáért és egyetlen mellékletéért sem kell pironkodnunk, és ez elsősorban szerzőinknek köszönhető.