Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Formát bontva: a kulturális sokszínűségről


Benkő Levente

Ne haragudjon, ezzel vége a mai napnak, vagy van még valami más is műsoron?” – kérdezte félreismerhetetlen erdélyi románsággal egy enyhén kopaszodó férfiember, ki barátja és a feleségek társaságában kóstolgatta kis poharának tartalmát Mátyás lovas szobra alatt nem sokkal azután, hogy Lajkó Félix és bandája éppen befejezte hangversenyét. A nehéz, ólmos, már-már bacoviai felhők alatt is napnál világosabb volt, hogy tetszett nekik a pazar előadás, s valamiféle ilyesfajta hangulatban szerették volna beszegni az estét, mielőtt a kincses város valamelyik szürke tömbház-negyede elnyeli őket, s nyugovóra térnek. Míg elővakartam a saját anyanyelvemen írt és nyomtatott kis műsorfüzetet, és a csütörtök késő esti kínálathoz lapoztam, az ő anyanyelvükön mondtam nekik, hogy ott, a tér sarkán román nyelvű programfüzettel is szolgálnak az önkéntesek. Mondták, jó, hogy szóltam, köszönik, majd hazafelé menet kérnek egyet, de addig is hadd tudhassák meg, mivel szolgálhat még ez a szép este, mert addig innen el nem mozdulnak. S akkor együtt böngésztük át, hogy percek múlva a Contiban, vagyis az egykori New Yorkban kezdődik a buli, fertályóra múlva pedig a Bulgakov irodalmi kávéháznak nevezett kulturális intézményben. Köszönték, s avval váltunk el, hogy ki nem hagyják semmiért, rúgja meg a macska, elférnek ők a fiatalok között fél éjszaka, még akkor is, ha a huszonhetet másodszor töltötték be, vagy a tizennyolcat harmadszor, vegye ki, ahogy akarja. S úgy ráztunk kezet a körülbelül kétszáz női vegyes olimpiai szintideje óta tartó ismeretségre, hogy „maguk, magyarok tudnak valamit”.

Bizonyára így van. Igazat szólnak ezek a derék román atyafiak, mert az erdélyi magyar kezdeményezésre tizenhetedik alkalommal összehívott Szent István-­napi Kárpát-medencei néptánctalálkozó – és a pár éve törvényszerűen életre hívott Kolozsvári Magyar Napok –, nos, e rendezvény népviseleti, zenei, táncbeli, nyelvi sokszínűségében tobzódó pompázatossága félreérthetetlenül ezt igazolja. Az idei Napok megnyitójaként színpadra lépő Állami Magyar Népi Együttes nem kevésbé káprázatos előadása a fényes bizonyítéka annak, hogy e csütörtök esti román embereim nem járnak tévúton. Hiszen előbbin Németországból, Lengyelországból, Lettországból, Fehéroroszországból, Oroszországból, Kárpátaljáról, Felvidékről, Magyarországról, Vajdaságból, Horvátországból és Erdélyből, korábban a Kelet-Balkánról is érkező különféle nemzetiségű-kultúrájú csoportok mutattak és mutatnak meg és be ízelítőt évről évre abból, ami sajátosan az övék, ami számukra a legszebb, a legkedvesebb és a legédesebb, de amivel mindnyájunk lelki épülésére megajándékoznak bennünket, ki-ki a saját népviseleti és zenei nyelvén. Utóbbin a Megidézett Kárpátalja. Hágókon innen és túl című előadásában a budapesti társaság olyan táncantológiával rukkolt elő – először a színpadi magyar táncművészet történetében! – amelynek során a Kárpátalján élő népek és nemzetek – magyarok, huculok, románok, cigányok, rutének, ukránok, zsidók – legeredetibb és legtisztább kultúrájából tettek láthatóvá és elérhetővé, egyben érthetővé és szerethetővé gyöngyszemeket. Felülírva ezzel mindennemű rossz egyebet. Ha nem is hódítottak meg, de legalább felmelengettek véle fagyos szíveket, s elérték azt, hogy Kárpátalján volt olyan előadásuk, amelynek a végén ukrán férfiak nem féltek elmondani: ezentúl megvédik a többször meggyalázott vereckei magyar emlékművet.

Szóval tessék megmutatni nekem azt a Kárpát-medence bármelyik nem magyar vidékén létező, akármelyik – nem magyar – többségi tánctársulatot, együttest, amelyik ilyen sokszínűséget felvállal, összehoz, színpadra visz, és ilyen minőségben elő is ad! Amíg nincs ilyen, addig felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ilyen nyelvi, művészeti, táncbeli, zenei, egyszóval ilyen kulturális sokszínűség felvállalásában, továbbításában, népszerűsítésében mi, magyarok világbajnokok vagyunk! Persze, igazuk lehet a műsor további részletei felől érdeklődő derék román barátaimnak, hiszen első királyunk, Szent István Intelmeitől kezdődően a huszadik századi háborúkat lezáró rendelkezésekig, s az onnantól errefelé eltelt évtizedek alatt bőven volt időnk megtanulni mindezt.

Szavaimmal nem piszkálni és nem bántani akarok. Pusztán jelezni szeretném, hogy így is lehet.

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az 1989 után újraindult Művelődés főszerkesztője, Mezei József pontosan fogalmazott a Miért szűntünk meg? című vezércikkében 1990 februárjában: „ezek a szerény, kis példányszámú, közművelődési folyóiratok igazság szerint jóval régebbről képeztek szálkát a sajtópolitika ügybuzgó irányítói szemében. Egyszerűen azért, mert a romániai magyar és német művelődési életet, népi kultúrát, anyanyelvi ismeretterjesztést, helytörténeti-történelmi témákat felölelő hagyományos rovataikban egészében véve ápolták, élesztették a nemzeti kisebbségi öntudatot. Ekként, emiatt kellett eltűnnie, formális ürügy híján is, a szemhatárról a Művelődésnek és a Volk und Kulturnak. Sajtótermékeink közül elsőkként. (...)"

Az adatolható tényhalmaznál maradva: a Kárpát-medencében 42 település őrzi konkrétan vagy utalásszerűen I. István emlékezetét, aki 37 év 7 hónap és 14 napos királyi „mandátuma” során annyira hathatósan vezényelte le az uralma alatt levő társadalom nyugati kereszténységbe való betagozódását, hogy halála után alig 45 esztendővel szentté avatták. Nem kell feltétlenül magyar katolikusnak, egyáltalán klasszikus értelemben hívő embernek lenni, hogy némi büszkeséggel, nemzeti öntudatban megerősödve gondoljunk augusztus huszadikán a dinasztia- és államalapító királyra (...)

A Petőfi-évfordulós eseményekről szólva azonban két mozzanatra, illetve példára mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet (...) Az egyik egy székelyföldi kistáj, ezen belül is egy kis település kis közösségének a nagy szívéhez és nagy lelkéhez kapcsolódik. Petőfi soha nem járt errefelé, legfeljebb csak a közelben, olyan két-háromnapi gyalogútnyira. Tehát hiába keresünk itt olyan jelt, emléktáblát, plakettet, miegymást, amely Petőfi itteni, valamikori jelenlétét megörökítené – mint amilyeneket például Székelykeresztúron, a kelementelki Simén-kúria falán, Koltón, a kolozsvári egykori Biasini-szálloda homlokzatán és még sok más helyen látunk. Petőfi „csak” szellemiségében járt itt, ez a hely mégis, százhetvenöt éves távlatból is szívvel-lélekkel kötődik 1848–49-hez – s benne Petőfihez, természetesen.

Az emigráció valószínűleg éppen olyan sokféle, mint maga az élet. Vannak kisebb ki- és áttelepedések: sokan lakunk Kolozsváron is, akik máshonnan vándoroltunk ide, Székelyföldről, Partiumból, és akik mindig tétovázunk picit, ha idegen kérdezi, honnan valók vagyunk. Hogy milyen egy valamivel nagyobb út, ami a kilencvenes években Magyarországot jelentette, azt sok baráttól, rokontól tudom, ez általában egyetemmel kezdődött, és családalapítással folytatódott, hasonlóan ahhoz, ahogy a kicsi emigrációban ragad meg Kolozsváron az ember. Ez a fajta vándorlás még rengeteg biztosítékot tartogat arra, hogy az ember anyanyelvét és szakmáját, képzettségét használva fog boldogulni.

Mindenekelőtt azért lenne jó végre cselekedni, mert egyre-másra jönnek szembe velünk – hol közvetlenül, hol közvetve – mindenféle hírek sokféle könyvek és másmilyen kiadványok sorsáról. Hol családi, kisebb-nagyobb tékák vagy/és könyvespolcok állnak teljes felszámolás, esetenként „karcsúsítás” előtt/alatt, hol az elmúlt években/évtizedekben innen-onnan adományba kapott, dobozokban álló kisközösségi készleteket éri el a válogatás s a velejáró kérdés, hogy mi legyen az adott közösségben nem használható, inkább valamelyik szakmához tartozó példányokkal. Olyan hírek, illetve világhálós bejegyzések is keringenek néha az éterben, amelyek szerint az esetleges érdeklődők egy-két órát kapnak arra, hogy a megadott cím alól elvigyék a számukra érdekesnek talált könyveket, különben „az egész ki lesz szuperálva”. Magyarabbul és közérthetőbben: valamennyi a kukába kerül. 

A sisunak egy másik történelmi gyökere is van, amely a finnek anyatermészettel ápolt szoros, bensőséges viszonyában keresendő. Egy olyan országról beszélünk, amely az Északi-sarkkörön fekszik, és ahol több mint két hónapon át nem kel fel a nap. A gyéren lakott tájak, az érintetlen vadon, a havas fenyvesek és végtelen tavak messzi világában kompromisszumokat nem ismerő kapcsolat alakul ki ember és természet között. A kemény időjárás megtanította a finneket arra, hogy ne várjanak a következő pillanatig, hanem most cselekedjenek. Míg bennünket a túl hideg vagy a túl meleg gátol meg a cselekvésben, addig ők a „nincs rossz idő, csak rossz ruházat” elvét követve használják ki az élet és évszakok nyújtotta lehetőségeket. 

Számtalanszor hallunk és olvasunk olyan híreket, miszerint az emberi nemtörődömség miatt a közelebbi, illetve távolabbi múlt egyéni vagy/és közösségi tárgyi emlékei, szakszerűbben fogalmazva: forrásai pusztulnak el. Legutóbb a Gyulafehérváron építés/talajmozgatás közben összetört római kori, legalább ezerhétszáz évesre becsült szarkofág és más temetkezési maradványok esete borzolta fel a kedélyeket, és széleskörű felháborodást okozva vont maga után bűnügyi eljárást...

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra telt belőle. 

Azt mondják, nem jó örökké a múltba, s vissza nézegetni, inkább előre, a jövő felé kéne tekinteni. Kocsiforgalomban ez a tétel semmiképp sem áll, mert ott egyenesen kötelező hátrapillantgatni, nehogy az előrehaladás közepette egy teljesen jó szándékú előzés közben megtörténjen a baj. És a tétel a történész/történetkutató berkekben sem érvényes, hiszen itt nem a jövőt, hanem a múlt történéseit szokták vizsgálni. Amiből a jövő időkre nézve talán levonható némi tanulság, vagy kihámozható valami kapaszkodó. Most, új esztendő kezdetén inkább pászítsuk úgy össze a múltba nézést a jövőbe tekintéssel, mint borászok szokták házasítani, mondjuk az erdélyi királyleánykát egy kis száraz muskotállyal. Hogy lenne belőle valami jóravaló. Márpedig szokott lenni!

„Montevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett világszenzációnak.

Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható hangulata. 

Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, más utat keres.

benko levente

Bizonyára nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Elek apó – és munkatársa, Pósa Lajos – nélkül aligha született volna meg akkor az irodalmi igényű és értékű magyar gyermekirodalom, miként a kisbaconi otthon csendje nélkül ki tudja, hogyan lett volna Erdélyben, sőt a Kárpát-medencében olyan gyermeklap, mint a korabeli magyar irodalom nagyjait is soraiban tudó Cimbora. (...) És bizonyára nem tévedek túl nagyot, ha azt mondom, hogy Petri Mór mérhetetlen szorgalma, kitartása és ügyszeretete nélkül aligha született volna olyan, mindmáig forrásértékű, monumentális szilágysági monográfia, mint amilyent joggal emlegethetünk egy napon Orbán Balázs hasonló értékkel bíró monumentális Székelyföld-leírásával.

balla sandor

Az, hogy mi egy szerencsésebb és élhetőbb korban élünk, részben Semmelweis Ignác tehetségének, kitartásának és áldozatkészségének köszönhető. A tisztaságra való törekvés – főként tapasztalati alapon – a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében is többé-kevésbé jelen volt, de messze nem olyan tudatossággal és alapossággal, ahogyan manapság. A reformkori magyar orvosnak óriási jelentősége volt abban, hogy a higiéniai etikett a mai szintre jutott.

dane tibor kalman

Immár egy éve múlt, hogy reggel, ébredés után nem azzal indítom a napot, hogy: Na, melyek a mai tennivalók a Művelődés szerkesztőségében? A számbevétel után mindig következett a fontossági sorrend kialakítása, ami aztán be is került aznapra az előjegyzési naptáramba, ahol már sorakozott néhány korábbi bejegyzés. Bár egy éve már, hogy nyugger vagyok, azért most sincsen másképp. Minden napra van bőven tennivalóm, igaz, igyekszem az életemet is úgy alakítani, hogy legyen is.