Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Vadrózsák

A gúny- és ragadványnevek régóta létezhetnek, de ma már eltűnőben vannak: az öregebbek még használják őket, a fiatalabbak kevésbé. 

A magyarországi Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a Kriza János Néprajzi Társaság és az Élő Erdély Egyesület közösen indította el az Erdélyi Értéktár létrehozását.

Anna. Asszonysors, asszonyszerep - kiállítás

„Anna. Asszonysors a XX. században” - a huszadik századi székelyföldi hagyományos paraszti kultúrát egy – erdélyi viszonylatban előzmény nélküli – sajátos perspektívából, egy női életút felől szemlélve próbálja bemutatni.

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2015-ben dr. Kéri Gáspárt, a Gálospetri és az Érszalacsi Magyar Tájház alapítóját és fenntartóját tüntette ki az Év tájházvezetője címmel.

A Zs. Kiss család 1912-ben

„De a jószágot sëhogy së szerette Béni. Ha ü most mongyuk adott annak a jószágnak, má mikor bement má akkor mëgmosta a kezít. Ezírt meg idesapám nagyon haragudott, szitta mindig: te szocilista, aszongya neki, nem akarsz dógozni.”

magyar lakodalom

A mindennapok munkája, a közös ünneplés és a közös mulatság hozta közel egymáshoz a fiatalokat, élesztette fel szívük tüzes lángját, egymás iránti vonzalmuk kialakulását…

Hideg (Lakatos) Anna 1936-ban született Ördöngösfüzesen. Református családban nevelkedett, szülei földműveléssel foglalkoztak. Már kisgyermekként nagy érdeklődéssel hallgatta nagyszülei, szülei, valamint a szomszédban élő idősebbek meséit, népdalait.

Almási István

Több mint 130 erdélyi és partiumi faluban végzett terepkutatásokat. Összesen 5000 dallamot gyűjtött össze, közülük körülbelül 4000 dallamot és szöveget jegyzett le magnószalagról…

Nagymedvés katonák

A kultúrotthonhoz érve véget ért a játék. Mindenki elment, megmosakodott, felöltözött rendes ruhába, mert meg voltak telve sárral a játékos dulakodások miatt. Ezután megkezdődött a vacsora.

Maneszes Tóth Mária

Az 1970-es évektől kibontakozó magyar táncházmozgalom egyik legismertebb hagyományőrző énekese a magyarszováti Maneszes (Tóth) Mária. Magyarszovát Kolozs megye egyik jelentős nagyközsége, lakosságának többsége még napjainkban is magyar ajkú, akik unitárius és református hiten élnek.

Oldalak

Feliratkozás Vadrózsák csatornájára