„Nem is nőttek vóna meg a törökbuzáim a kertbe’, ha nem énekeltem vóna nekik!”

Maneszes Tóth Mária karácsonyi énekei

Az 1970-es évektől kibontakozó magyar táncházmozgalom egyik legismertebb hagyományőrző énekese a magyarszováti Maneszes (Tóth) Mária. Magyarszovát (románul: Suatu) Kolozs megye egyik jelentős nagyközsége Kolozsvártól 36 kilométerre fekszik a Szászrégen felé vezető út jobboldalán. Lakosságának többsége még napjainkban is magyar ajkú, akik unitárius és református hiten élnek.

Maneszes Tóth Mária

A falu archaikus elemekben gazdag folklórját, népzenéjét és táncos hagyományait elsősorban Kallós Zoltán kutatásai tették ismertté, aki már az 1950-es évektől kezdődően előbb Jagamas Jánossal, majd egyedül vagy más kutatókkal együtt gyűjtött a helységben. Az 1970-es évek elejétől kezdődően a magyarországi táncházmozgalom számos zenésze, énekese, táncosa és kutatója megfordult a faluban. Vakler Anna összefoglalása szerint összesen 782 énekes, 1545 hangszeres dallam változatát, 65 szövegvariánst gyűjtötték össze a településen. A kutatók e nagyon gazdag magyarszováti anyagból hat népdalt rögzítettek Maneszes (Tóth) Láli Máriától. A Zenetudományi Intézetben őrzött Kallós archívumban összesen 986 magyarszováti felvételt őriznek, azok közül 42 az ő neve alatt szerepel: 34 tánc- és népdal, 2 halottas dal, 2 katonakísérő és 4 karácsonyi ének.

Maneszes Tóth Mária, akit falujában a legtöbben Láli Marisként emlegetnek, 1924-ben született Magyarszováton. Ötgyermekes, földműves, református családban nevelkedett, 16 évesen 1940-ben konfirmált, majd 22 évesen 1953-ban ment férjhez. Életének nagyobb részét hosszú évtizedeken át a mezőségi földműves emberekéhez hasonlóan töltötte. Házasságából két gyermeke született, egy fia és egy lánya. Mivel férjét több mint 25 éve elveszítette, özvegyasszonyként, egyedül él saját családi házában. Előrehaladott kora miatt már nem tudja a földjeit megművelni, így a Kolozsvárt élő fia hetente hazautazik szülőfalujába, ahol igyekszik segíteni édesanyjának a ház körüli munkák elvégzésében és megszervezésében.

Kivételes tehetségére, kiváló hangjára már kiskorában felfigyeltek a falubeliek: „… olyan kicsi vótam mind é hangya...azt mondták, nem is látszodol a fübül, csak a nagy hangad hallszik…” Tudását, tehetségét, vallomása szerint, elsősorban édesanyjától örökölte, aki szintén nagyon jó énekes volt. „Idesanyám szipen énekelt, pont úgy mind én… Nem tanítatt, mer megtanultam én magamtul, me édesanyám mindig énekelt. Ha leül, egy ruhát, ha fodazatt nekünk, vagy font künn a tornácbó… ha valamit csinált, kézimunkázott, aztán olyan gyönyörűen énekelt, hogy...”

Maneszes Mária számára az éneklés a mindennapok szerves, elmaradhatatlan része volt. Tehát nemcsak a jeles napok, vidám lakodalmak, táncok és fonók nyújtottak számára alkalmat az éneklésre, hanem a mezei munkák is. „… szerette, így mikó a mezőn is kapáltunk, énekeltem, szerette [a férje]… Nem is nőttek vóna meg a törökbuzáim a kertbe’, ha nem énekeltem vóna nekik!” – jegyezte meg.

Énekes pályafutásának egyik legfontosabb fordulópontja az volt, amikor találkozott és megismerkedett Kallós Zoltánnal, aki terepgyűjtést végzett Magyarszováton. Azóta folyamatosan járnak hozzá különböző erdélyi és magyarországi népzenészek, énekesek. Büszkén számolt be arról, hogy „nagyon jó barátságbo” van Herczku Ágnessel, hírneves magyarországi népdalénekessel, aki többször meglátogatta őt énektanulás céljából, sőt fellépett, közreműködött legutóbbi lemezének elkészítésekor is.

Első nyilvános szereplése Bukarestben volt, még a hetvenes évek közepén. Azóta különböző táncházas rendezvényeken Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyt és Nagybányán is többször énekelt már. Az erdélyi és a magyarországi népzene- és néptánctáborok, fesztiválok és falutalálkozók rendszeres meghívottja. Faluközösségében még napjainkban is sokan felnéznek kivételes tudására, büszkék nyilvános és televíziós szerepléseire, jól ismerik, s így kerültem én is kapcsolatba vele. Amikor falujában gyűjtöttem, többen is hozzá irányítottak. Maneszes Mária elmesélte, hogy azok a személyek, akik már többször látták a televízióban, vagy hallották a rádióban, otthon, az utcán, munka közben büszkén közölték vele, hogy: „Maris, láttunk a televízióban!”

Tudásáról, népszerűségéről, illetve a 2011-ben kapott Magyar Népművészet Mestere díjáról falustársai már különbözőképpen vélekedtek. A legtöbben elismerték, hogy kivételes hangja van, tehát megérdemelten nyerte el a magyarországi nagydíjat. Mások pedig Maneszes Mária fellépéseit, külföldi kiszállásait nem tudják egyeztetni magyarszováti falusi, gazdálkodó életmódjával, státuszával, éppen ezért sokan szerepléseit falujában szokatlannak vélik. Habár az 1989-es rendszerváltozás után már szabadon utazhatott, és számtalanszor fellépett Magyarországon is, számára mégis a legnagyobb élményt egy franciaországi turné jelentette.

Maneszes Mária, aki több évtizeden keresztül folyamatosan vezette a falujában élő énekes alkalmakat, soha sem fektetett különösebb hangsúlyt újabb énekek megtanulására, inkább mindig az idősektől átvett dalokat tartotta jónak, megfelelőnek és szépnek, repertoárja viszonylag rugalmasan alkalmazkodott a helyi közösség hagyományaihoz, másodsorban pedig éppen egyéni zenei igénye és ízlése határozta meg hosszú távon saját, aktív énekrepertoárjuk alakulását.

Beszélgetéseink során derült ki, hogy emlékezete egészen 70–75 éves koráig kiválóan működött, azután fokozatos leépülés következett be nemcsak életerejében, hanem daltudásában is. Tehát a korábban jóval gazdagabb, változatosabb folklórtudása ebben az életkorában már inkább regresszív fázisában van. Őszintén bevallotta, hogy ő most is szívesen megosztaná tudását helyben élő fiatalokkal, ha azok reálisan érdeklődnének a karácsonyi dalok iránt: „… úgyhogy má minden kivan menve divatbul... S aztán nem is hiszik, ha mondjuk, hogy ni ... hogy vót a műk időnkbe…”

Énekeit folyamatosan közvetítik rádióban és televízióban, dalainak nagyobb része már az interneten is elérhető.

Maneszes (Tóth) Mária kántáló énekei

1. Betlehem kis falujába

Betlehem kis falujába,

Karácsonykor éjjféltájba.

Fiú Isten ember lett,

Mind kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskánok,

Édesanyját Máriánok.

Ki pólyába takarva,

Lefektetve jászojba.

Angyalok (Pásztorok. valószínű összetévesztették) a falu mellett,

Báránykákot legeltetnek.

Hallották az éneket

Jézuskához sietnek.

Maneszes (Tóth) Maris, 88 éves, Magyarszovát, 2012

Kiss (Dezső) Anna, 78 éves, Magyarszovát, 2012

Nagy (Domokos) Zsófia, 77 éves, Magyarszovát, 2012

 

2. Csordapásztoroknak

Csordapásztoroknak, csordát őrizzetek,

Csordapásztoroknak, csordát őrizzetek.

Isten angyalai, jövének melléje,

Isten angyalai, jövének melléje.

S örömet mondani, hogy ti ne féljetek,

S örömet mondani, hogy ti ne féljetek.

Maneszes (Tóth) Mária, 87 éves, Magyarszovát, 2011

 

3. Csordapásztoroknak

Csordapásztoroknak, csordát őrizz(get)tnek,

Csordapásztoroknak, csordát őrizzetek.

S éjjel a mezőbe, s nappal az erdőbe.

Éjjel a mezőbe, s nappal az erdőbe.

Isten angyalai, jövének melléje

Örömet mondani, hogy ti ne féljetek.

Mennyetek hát gyorsan, gyorsan a városba

S ott megtaláljátok, Jézust a jászojba.

Nem fekszik ő ágyba, sem friss palotábo

S nem fekszik ő ágybo, sem friss palotábo.

Szénán bágyadozik és pólyába nyugszik,

Szénán bágyadozik és pólyába nyugszik.

Nincsen őnékije, bársony takarója,

Sem a fővárosba, egy jóakarója.

Maneszes (Tóth) Mária, 88 éves, Magyarszovát, 2012

Kiss (Dezső) Anna, 78 éves, Magyarszovát, 2012

Nagy (Domokos) Zsófia, 77 éves, Magyarszovát, 2012

 

4. Mennyből az angyal

Mennyből az angyal, lejött hozzátok,

Pásztorok, pásztorok

Hogy Betlehembe menve, sietve menve,

Lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született,

Jászolba, jászolba

Ő leszen néktek, idvezitőtek,

Valóba, Valóba.

Maneszes (Tóth) Mária, 87 éves, Magyarszovát, 2011

Kiss (Dezső) Anna, 77 éves, Magyarszovát, 2011

 

5. Mennyből az angyal

Mennyből az angyal, lejött hozzátok,

Pásztorok, pásztorok

Hogy Betlehembe menve, sietve menve,

Lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született

Jászojba, jászojba.

Ő lesz tinéktek, idvezitőtek,

Valóba, valóba.

Maneszes (Tóth) Mária, 88 éves, Magyarszovát, 2012

Kiss (Dezső) Anna, 78 éves, Magyarszovát, 2012

Nagy (Domokos) Zsófia, 77 éves, Magyarszovát, 2012

 

6. Mikor Szűzmárjo földön járt

Mikor Szűzmárjo földön járt,

Mikor Szűzmárjo földön járt.

Egész várost összejártó,

Egész várost összejártó.

Sehol helyét nem találtó,

Sehol helyét nem találtó.

Elment a barmok jászlához,

Elment a barmok jászlához.

De a barmok mind dörmögtek,

De a barmok mind dörmögtek

Elment a lóvok jászlához,

Elment a lóvok jászlához.

Lóvok átkozott legyetek,

Lóvok átkozott legyetek!

Hogy csak mindig dörmögjetek,

Hogy csak mindig dörmögjetek!

Elment az ökrök jászlához,

Elment az ökrök jászlához.

Hogy szülesse meg a fiát,

Hogy szülesse meg a fiát.

Vacsoráró szénát ettek,

Vacsoráró szénát ettek.

S az ökrök lecsendesedtek,

S az ökrök lecsendesedtek.

Ökrök boldogok legyetek,

Ökrök boldogok legyetek!

Földből borozdát vessetek,

Földből borozdát vessetek.

Tiszta búzát termeljetek,

Tiszta búzát termeljetek.

Maneszes (Tóth) Mária, 87 éves, Magyarszovát, 2011.

Kiss (Dezső) Anna, 76 éves, Magyarszovát, 2011.

 

7. Mikor Szűzmárjo földön járt

Mikor Szűzmárjo földön járt,

Mikor Szűzmárjo földön járt.

Egész várost összejárto,

Egész várost összejárto.

Sehol helyét nem találto,

Sehol helyét nem találto.

Elment a fák árnyékábo,

Elment a fák árnyékábo.

Hogy szülesse meg a fiát,

Hogy szülesse meg a fiát.

De a nyárfák mind zörögtek,

De a nyárfák mind zörögtek.

Nyárfák átkozott legyetek,

Nyárfák átkozott legyetek.

Hogy csak mindig zörögjetek,

Hogy csak mindig zörögjetek.

Elment a lovok jászlához,

Elment a lovok jászlához.

Hogy szülesse meg a fiát,

Hogy szülesse meg a fiát.

Maneszes (Tóth) Mária, 88 éves, Magyarszovát, 2012

Kiss (Dezső) Anna, 78 éves, Magyarszovát, 2012

Nagy (Domokos) Zsófia, 77 éves, Magyarszovát, 2012

8. Úr Istennek szent Fia

Úr Istennek szent Fia,

Születék e világra.

S eljött lelkünk boldogságára.

Atya Isten tanácsa,

Régtől fogva, ez vala,

Hogy minékünk Megváltót ada.

Maneszes (Tóth) Mária, 88 éves, Magyarszovát, 2012

Kiss (Dezső) Anna, 78 éves, Magyarszovát, 2012

Nagy (Domokos) Zsófia, 77 éves, Magyarszovát, 2012

 

9. Úr Istennek szent Fia

Úr Istennek szent Fia,

Születék e világra.

S eljött lelkünk boldogságára.

Atya Isten tanácsa,

Régtől fogva ez vala.

Hogy minékünk Megváltót ada.

Maneszes (Tóth) Mária, 87 éves, Magyarszovát, 2011

Kiss (Dezső) Anna, 76 éves, Magyarszovát, 2011

 

Új hozzászólás