Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Zsebe Attila

Szabó Károly

Negyvenévi pedagógiai szolgálat alatt jól tudott sáfárkodni a reá bízottakkal, becsülettel és szeretettel végezte gyermeknevelői és tanítói szolgálatát.

Feliratkozás Zsebe Attila csatornájára