Vetési László

Boros Zoltáné Nagy Veronika több mint 20 éve munkatársa a Román Televízió bukaresti magyar adásának, kezdetben riporteri, szerkesztői, majd műsorvezetői minőségben. Egy bemutató így vall a kitüntetett eddigi filmes sokoldalúságáról:

Nem tudom, hogy a romániai magyar közéletben elmúlt 26 év alatt tüntettek-e ki erdélyi magyar földművest olyan szolgálatért, amit elsősorban nem mezőgazdasági munkájáért, sikereiért kapott, hanem ezért, mert egy közösségben hűségesen elvégzett mindent, amit lelkiismerete, az általa viselt közösségi-egyházi hivatalai szerint reá bíztak.

A Kis-Szamos völgye és mellékfolyói Kolozsvártól Désig értékekkel, kincsekkel tele vidék, az erdélyi magyarság egyik legértékesebb kultúrtörténeti területe.