Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Somogyi Botond

A református egység napját ezúttal inkább egységnapoknak lehetne nevezni, hiszen – amint Tussay Szilárd főszervező fogalmazott – május 21-ét két napon keresztül konferenciák, kiállítások, templomavatások és más programok előzték meg. Május 19–20-án a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban Az iskolák felettébb szükséges voltáról címmel tartottak egyháztörténeti konferenciát, amelynek alapját az adta, hogy az erdélyi fejedelem éppen 400 éve, 1622 májusában alapította Gyulafehérváron a Collegium Academicumot. Különben ennek jegyében telt a háromnapos ünnepség is, s ennek tiszteletére nyilvánította az idei esztendőt az erdélyi református egyház az oktatás évének.

Lapohps András: Egyházi és szórványmúzeum

Az Ördöngösfüzesen egykor biológiát oktató Lapohos András mezőségi barangolásai alkalmával az emberek életét, az egyházközségek sorsát örökítette meg.

Feliratkozás Somogyi Botond csatornájára