Selmeczi György

Tisztelt ünneplő közönség! Hölgyeim és uraim!