Nagy Ákos

Kós Károly erdélyi alkotásainak egyik legismertebb példája Kolozsváron a Monostori úti református templom. A szakrális építmény legfontosabb díszítőeleme a népi ornamentika egyik kedvelt motívuma, a kakas lett, amelyből a templom népszerű megnevezése is ered.

A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség Presbitériuma 2011. március 8-án egy Hóstáti Emlékszoba kialakításáról és működtetéséről határozott, amelynek elsődleges célja az emlékállítás és a kolozsvári hóstátiak életének, kultúrájának bemutatása.