Józsa Miklós

Áprily Lajos szerint a múzsák álmodó és nagyra törő városának őslakossága ugyan magyar volt, városi jellegét azonban a betelepülő szászok alakították ki. Ők építették a 13. század elején a mai református templomot körülvevő szabálytalan, ötszög alakú, a város központját uraló várfalat is.

A magyar közegészségügy intézményes története Mária Terézia koráig nyúlik vissza. A császárnő 1752-ben elrendelte, hogy minden megyének legyen képzett tiszti főorvosa a lakosság egészségének megvédése érdekében. Az első Alsó-Fehér megyei főorvos Vásárhelyi Sámuel volt, akit Váradi Sámuel követett.

Jékely-Áprily Lajos, a Bethlen-kollégium tanára a Nagy Háború után írta azokat a gyönyörű költeményeit, amelyek a Falusi elégia című első verseskötetében jelentek meg 1921-ben.