Gergely Zoltán

Almási István 1934. december 8-án született Kolozsváron. Felsőfokú tanulmányait a Kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol a 1956-ban szerzett zenetanári és karvezetői oklevelet.

 A zenetanítás akkor tölti be hivatását, ha szervesen illeszkedik az iskola nevelői célkitűzéseibe, és munkánknak csakis akkor lesz értelme, ha már nagyon zsenge kortól megalapozzuk a gyermekek zenei műveltségét.

Hideg (Lakatos) Anna 1936-ban született Ördöngösfüzesen. Református családban nevelkedett, szülei földműveléssel foglalkoztak. Már kisgyermekként nagy érdeklődéssel hallgatta nagyszülei, szülei, valamint a szomszédban élő idősebbek meséit, népdalait.

Az 1970-es évektől kibontakozó magyar táncházmozgalom egyik legismertebb hagyományőrző énekese a magyarszováti Maneszes (Tóth) Mária. Magyarszovát Kolozs megye egyik jelentős nagyközsége, lakosságának többsége még napjainkban is magyar ajkú, akik unitárius és református hiten élnek.