Művelődés 2017 • tartalom

Emlék-lapok

*Beszámoló egy Zeppelin-utazásról 8:19

Angi István: Kodály a rá ragyogó gyermekek között 6:14

Csorba Csaba: A Partium veszedelme a 16. század közepén 8:14

Fülöp László: Momentumok Szilágyi Nagy Péter 1577. évi testamentumából 12:9

Ifj. Xántus János: A Szampó útja 4:25

Jakab Gábor: Szent István tisztelete 9:12

Killyéni András: Érdekességek a kolozsvári korcsolyázás hőskorából 1:15

Kun Árpád: Életviszonyok egy mezőségi faluban 3:24

Süli Attila: Móricz Sándor ezredes 1848-49-es tevékenységéről 7:16

Szabédi László: Tamási novellái 8:13

Vincze László: Gondolatok Kós Károlyról – egy szoboravatás kapcsán 11:30

Enciklopédia

Ábrám Zoltán: Báthory István emlékezete Szilágysomlyótól Vilniusig 2:17

Dániel Károly: Elmélkedés egy letűnt és egy várható középkorról 5:16

Dávid Gyula: Vallani és vállalni 9:9

Fancsali János: Viski János, Kodály Zoltán magyar-örmény tanítványa 10:22

Fazakas László: A kolozsvári polgári kaszinók 3:16, Haller Károly polgármesteri tevékenysége 1885-ben 5:13

Fülöp László: Cserei Mihály kalendáriumairól (1690–1698) 10:17

Gaal György: Nemzedékek a Berde családban 9:4

Halász Péter: Domokos Pál Péter halálának 25. évfordulójára 2:12

Horváth Csaba: Egy '48-as katonatiszt emlékére: bethleni gróf Bethlen Gergely 12:4

Józsa Benjámin: Kós Károly Nagyszebenben 5:9

Kása Zoltán: Wikipédia, a 21. század enciklopédiája 2:20

Merényi-Metzger Gábor: Az árvízi hajós „természetes” gyermekei 1:23, Az első Wesselényi báró krakkói sírköve 12:7

Nagy Béla: Dobsinától Kolozsvárig 1:18

Pocsainé Eperjesi Eszter: Régi magyar úrihímzések 6:6

Szekernyés János: A 300 éves Oravicabánya 200 esztendős kőszínháza (1.) 4:21, Bartókék Nagyszentmiklóson 7:9

T. Szabó Csaba: Vallástudomány Romániában: paradigmák és perspektívák 3:21, Régészet a városban 8:9, Mithras kultusza a római Daciában 11:26

Forma-bontó

Doszlop Lídia: Lírai kollázsparádé – családról és tollforgató barátokról 12:15

Spinochi Csilla: Nagy Ödön emlékére 8:27

Galéria

Banner Zoltán: Bodosi Dániel küldetése 1:26

Iakob Attila: Paulovics László életművéről 9:13

Kedves Anett: A fényképész, aki körbefotózta a 20. századi Székelyföldet 8:21

Suba László: Pszichológia a képzőművészetben 6:17, Néhány szó a szobrászokról 7:19, A tordai alabástrom 8:23, Matematika a művészetekben 9:15, A görög csoda 10:25, Huszonöt éves a makfalvi művésztábor 12:13

Hirdető

„Szeretném magam megmutatni” – Bartalis János versmondó és énekelt vers vetélkedő 6:30, 7:31

Csíkszeredai Régizene Fesztivál 6:31

XXV. Hajnal Akar Lenni Népdaléneklési Verseny 9:31, 10:31

Kibeszélő

Ábrám Zoltán: A tökéletesség igézete. Interjú Vízi E. Szilveszterrel 1:12

Kodály-emlékév

Almási István: Az erdélyi népzene Kodály Zoltán kompozícióiban 11:14

Angi István: Bicinia Hungarica – a Gyermekvilág enciklopédiája 11:4

Dávid István: „Semmit ne bánkódjál…” 11:21

Ittzés Mihály: Kodály útjai a Partiumtól Kászonig és Bukovináig 11:11

Krasznai Gáspár: Távol Kodály szellemétől? 11:17

Könyvesház

Almási István: Szép magyar énekek 1:28

Balla Sándor: Pro Natura-park Ördöngösfüzesen 7:22, Nagyvárad, a templomok városa 12:18

Buzás Pál: Tordaszentlászlói antológia 3:26

Csirák Csaba: A történelem nálunk is történt 2:23

Gaal György: Tanúságtevők a vészkorszak Kolozsvárjáról 12:20

Halász Péter: Kóka Rozália új mesekönyve 10:27

Kádár Hanga: Mindenkiért lüktető, sérülékeny színészlelkekről 9:23

Lakatos Artur: A diktatúrákról 1:30

Nagy Miklós: Eke és toll 9:26

Pozsony Ferenc: Háromszék népi építészetéről 8:25

Székely Ferenc: Az otthonosság gyökerei 5:19

Vida János Antal: Könybemutató volt Zsobokon 3:28

Közösség

*** Katonai hagyományőrzés és lovaskultúra a bihari Érmelléken 2:7

A. Gergely András: Olvasótábor Szálkán 9:17

Angi István: Emlékezés Guttmann Mihályra 1:10

Balázs Sándor: Az emberi méltóság szolgálatában 3:9

Balla Balázs: „Az első lépéseim után már a lelkem is táncolt” 8:4

Both Zsuzsa: „Az első lépéseim után már a lelkem is táncolt” 8:4

Csatlósné Komáromi Katalin: Nemzetegyesítő kultúra 5:7, Tudományos alaposság és kézműves pontosság 6:4

Dáné Tibor Kálmán: Megismerni egymást! 5:4, Balázs Ferenc és a 20. század végi erdélyi népfőiskola 7:4

Fóris-Ferenczi Rita: „A Napsugár olyan, mint a napsugár” 1:4

Szász István Szilárd: Facebook-hatás – a szabadság illúziója? 4:11

Varga Ibolya: A mai gyermekirodalom és a bábjátszás újító kísérletei (1.) 2:4, A mai gyermekirodalom és a bábjátszás újító kísérletei (2.) 3:4

Reformáció 500

Buzogány Dezső: Félreértett reformáció 10:4

Fejér Olivér: Mérföldkő, avagy rideg emlékmű? 10:12

Marton József: A reformációról – mai katolikus szemmel 10:8

Rácz Norbert Zsolt: Radikális reformáció és humanista szellemiség 10:14

Szabadidő

Farkas György: A téli fényképezés örömei és buktatói 2:29, A digitális fényképezőgép és az objektív beszerzése 4:28, A közel- vagy makrofotózás izgalmai és fortélyai 7:26

Kéri Gáspár: Kiállítóhelyek a bihari Érmelléken 5:27

Milik-Fogarasi Orsolya: Minden, ami arcfestés 3:30

Takács Gábor: Lisszaboni látogatás 8:29

Színpad

Boér Károly: A Csíkszeredai Régizene Fesztiválok kezdeteiről 9:19

Cs. Szabó András: A lamentáció 6:11

Deák Katalin: Az enyém is, a tiéd is 3:12

Kocsis Tünde: Az enyém is, a tiéd is 3:12

Szekernyés János: A 300 éves Oravicabánya 200 esztendős kőszínháza (2.) 5:20

Varga Ibolya: A mai gyermekirodalom és a bábjátszás újító kísérletei (3.) 4:4

Tudomány

Jakab Sámuel: Emlékezzünk Balogh Ernő geológus professzorra 7:23

Kékedy-Nagy László: Víz a környezetünkben 9:28

Papp Csilla: Erdélyi történetek – történetek Erdélyről 6:24

Vadrózsák

Almási István: A Sóvidék népzenéje 10:29

Barabás László: Egy marosszéki húsvéti szimbólum 4:19

Both József: A Kolozsvári Táncház 12:24

Jancsó Katalin: Szellemi hagyatékból hagyomány Oroszfaluban 6:19

Pál Enikő: Játék a hídon 2:26

Szécsi Antal: A társasbál Vargyason 5:25

Széman Rózsa: Hímes hímesek 4:15

Vezércikk

Adorjáni Mária: Gondolatok a másfajta iskoláról 6:3

Dáné Tibor Kálmán: Napsugár-köszöntő 1:3, Múltzáró jövőbetekintés 12:3

Dimény-Haszmann Árpád: A könyv marad 7:3

Ferencz Zsolt: Gyermekek a (nagy)színpadon 3:3

Gergely Zoltán: Zeneoktatás Kodály Zoltán szellemében 11:3

Hadnagy Jolán: Szülőföld és lélek 8:3

Patócs Júlia: Arany-kötetet a kézbe 4:3

Reményik Sándor: Az óriás 10:3

Újvári Mária: Gondolatok a kommandói tűz után 5:3

Vallasek Magdolna: A szólás szabadsága 2:3

Virág Erzsébet: Szeptemberi emlék 9:3

Illusztrációk

30plusz csoport 8:4-8

Ábrám Zoltán 2:17-19

Ádám Gyula 6:1

Albert Levente 10:10, 19

Albrecht Dürer 9:16

Andory Aladics Zoltán 8:1

Aurel Gheorghe Ardeleanu 7:15

Balogh Ernő 7:24-25

Banga Előd 12:24-28

Barabás László: 4:19-20

Barabás Miklós 1:24

Benczédi Sándor 7:20

Benkő Levente 9:5-7, 10

Bíró István 3:12-15

Blaskó János 11:31

Bocskai Vince 10:10

Bodosi Dániel 1:26-27

Boér Károly 9:20, 22

Csedő Attila 10:19

Demeter Katalin 3:32

Demeter Zsuzsanna 6:4-5, 30, 32

Dolha Éva 9:32

Dunky-fivérek 5:15

Fadrusz János 7:21

Farkas György 1:31, 2:29-32, 4:28-31, 7:1, 26-31, 32

Fehér Ágnes 9:17-18

Friedmann Endre 11:4

Giovanni Battista Piranesi 8:9

Hans Maler zu Schwaz 12:11

Hlavathy Károly 10:20

Id. Lucas Cranach 10:4

Ifj. Boér Károly 9:19

Jan Van Eyck 5:16-17

Jancsó Katalin 6:19-23

Johann Peter Krafft 8:16

Kedei Zoltán 12:13, 15-16

Kertész Gyula 10:30

Kiss Gábor 3:31

Kiss Melinda 9:1

Korondi Jenő 7:19

Kós András 7:20

Könczey Elemér 4:13-14

Körösfői-Kriesch Aladár 6:18, 10:15

Kusztos Endre 12:14

Lapis András 10:7

Lucas Cranach 10:13

Matthias Zündt 8:17

Mátyás Péter-Győző 3:1, 30-31

Molnár Edit 11:1

Nagy Barna 1:22, 25, 5:1, 12:1, 31

Nagy Ödön 8: 27, 10:19

Orbán Endre 9:21

Paulovics László 9:13-14

Pávai István 10:1

Puck Bábszínház 4:4-10

Robert Puțeanu 2:4-6, 3:4-8

Rohonyi D. Iván 8:11-12, 11:30-31, 12:22-23

Somorjai Ferenc 10:7

Sorin Nemeti 11:32

Spinochi Csilla 8:28

Suba László 6:17, 8:23-24

Sütő Szabolcs 2:1

Szabó Kinga 12:32

Széman Rózsa 4:15-18, 32

Szenkó Melinda 4:1

Sz. Kovács Géza 12:14

T. Szabó Csaba 11:28-29

Takács Gábor 8:29-31, 32

Theodor Breitwieser 12:5

Várkonyi László 11:23

Vas Géza 3:27

Vass Áron 7:21

Vetró Artúr 7:19

Összeállította Demeter Zsuzsanna

Új hozzászólás