Szabó József méltatása

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság • Fényes Elek Díj

Bár csak pár éve ismerjük egymást, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy méltassam egy kiváló orvos-helytörténész pályafutását. Dr. Szabó József 1974. október 9-én született Bihardiószegen. Mindkét szülői ágon szorgalmas gazdálkodó paraszti családból származik. Elemi és általános iskoláit Diószegen végezte. 11 éves korában édesapja meghalt, és így korán bekapcsolódott a családi és házi munkába. Ekkor tanulta meg, mit jelent a szorgalom és a családi hagyományok ápolása. Több éven keresztül ápolta beteg nagyapját. A középiskolát az Ady Endre Líceumban végezte Nagyváradon. 1993-ban kiváló eredménnyel érettségizett. 1993-ban sikeresen felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános orvosi szakára. 1999-ben államvizsgázott. 2006-ban elvégezte Kolozsváron az újszülött-gyógyászati szakosítást. 2007-ben elcsábították a margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórházba, ahol a mai napig is dolgozik. Közben letette a főorvosi vizsgát is.

Szabó doktort a család és a szülőföld közelsége kötötte össze Margittával. Ez év augusztusában családot alapított, házasságot kötött Füzesi Laura tanárnővel. Rengeteget tesz az újszülött osztály fejlődésért. Nagyon sok külföldi támogatást szerzett. Sikerült egy nagyon jó csapatot összekovácsolni az osztályán. Jelszava: egy jó asszisztens felér egy fél diagnózissal. Szereti a gyermekeket és szeret velük foglalkozni. Számtalan orvosi egyesület tagja, dolgozatai konferenciákon és szaklapokban jelennek meg.

Hogyan is lett Szabó doktor helytörténész? Erről így vall: „Ez a hobbi még a gyermekkorhoz, majd a középiskolában hallott és tanult történelemhez kötődik. Sokat köszönhetek a diószegi id. Ördög János történelem tanárnak. Ekkor fordult figyelmem Diószeg történelméhez, és sikerült is elkészíteni Bihardiószeg fejlődéstörténetét, amely 2003-ban jelent meg.” Szabó doktorra Wanek Ferencz tanár úr 2003–2004-ben figyelt fel, amikor részt vett az EME egyik ülésén, Kolozsváron. Kapcsolatuk azóta igaz barátsággá alakult. A következő időszakban vetítettképes előadások keretében ismertette kutatásait. Szorgalmasan kezdett kutatni a levéltárakban és a könyvtárakban. Borbély Gábor munkásságából inspirálva, de azt tovább fejlesztve, főleg szőlészeti-borászati történeti témákkal kezdett foglalkozni. Ebben a témában egyesületünk 2017. szeptemberi konferenciáján Az Érmellék szőlészetének és borászatának apostolai címmel remek előadást tartott. Ez a dolgozat megjelent a Hegyközi blogján Szabó József: Szőlészet–borászat régen és ma címen, és a Partium lap 2018 /1. számában.

Bacsó László egykori polgármester felkérésére 2011-ben román nyelvű szakmai anyagot készített a diószegi Zichy-kastély és uradalom történetéről. Ezt a kastély felújítási pályázatához készítette. 2013-ban, Mados Attila polgármester felkérésére elkészített, közösen Füzesi Laurával egy többnyelvű, Bihardiószeget népszerűsítő füzetet. Ezt később kiegészítették a Zichy- kastélyban található Érmellék Ökológiai Múzeum ismertetésével. Az utóbbi években lassan kiterjesztette kutatási területét az egész Érmellékre. A Művelődés közművelődési havilap 2017/1. száma Érmellék mellékletet jelentetett meg, amelyben Szabó doktornak fontos szerepe volt. A Művelődés továbbra is közli cikkeit. A Nagyváradon megjelenő Biharország folyóirat is rendszeresen közli Érmellékről szóló cikkeit. Előkészületben van Az Érmellék szőlészete és borászata a reformkortól a dualizmus végéig című munkája. Ebből már elkészült 955 oldal. A bakator bor népszerűsítésére több előadást is tartott. Komoly energiát fektetett a Szent Korona érmelléki kalandos sorsának a kiderítésére is. Ebben a témakörben egy igen értékes összeállítása jelent meg.

Kutatásai legfontosabb eredményének tartom az Irinyiekre vonatkozó anyakönyvi bejegyzéseknek megtalálását és az információk közfigyelembe való emelését. Komoly munkát végzett és komoly szerepe volt az Irinyi Jánosról készített életrajzi filmek elkészítésében. 2017 májusában emlékülést szervezett Albison és Bihardiószegen a 200 éve született Irinyi János emlékére.

Eddigi közös munkánk meggyőzött arról, hogy elkötelezettje családjának, az orvosi hivatásnak, az Érmelléknek és a honismeretek terjesztésének. Óriási a munkaereje, élmény vele dolgozni. Diószegen és Margittán is ismert, népszerű ember és a közösség is nagyra értékeli magas szintű helytörténeti tevékenységét. Értékelem sokirányú gazdag tevékenységét és szívből gratulálok a Fényes Elek-díjhoz. Jó egészséget és további sikeres munkát kívánok!

(Elhangzott Érsemjénben 2018. augusztus 31-én a díj átadó ünnepségén.)

 

Új hozzászólás