Mihálka Nándor méltatása

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság • Fényes Elek Díj

Mihálka Nándor Bukarestben született 1980. szeptember 8-án. Tanulmányait a bukaresti 33 sz. Ipari iskolában 1987–1990-ig, majd Nagyváradon a 9 sz. Általános Iskolában végezte 1990–1995-ig, végül a Lorántffy Zsuzsanna Református Líceumban 1999-ban tett sikeres érettségi vizsgát. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia szakán végezte és szerzett oklevelet 2004-ben. A mesteri fokozatot a Történelem, Politológia, Külkapcsolat és Kommunikáció szakon, a Nagyváradi Egyetemen szerezte meg 2018-ban.

Mihálka Nándor

A történelem iránti szeretetét szüleitől örökölte és már középiskolás korában bekapcsolódott először az Erdélyi Kárpát Egyesület, majd a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság tevékenységeibe, több alkalommal végezve dobogós helyen a különböző történelmi pályázatokon.

2006-tól történészként dolgozik a Bihar megyei Műemlékvédő Alapítvány szakembereként a váradi vár régészeti kutatásában. 2016-ban archeológus muzeológusként nyert alkalmazást a frissen létrehozott Nagyváradi Várostörténeti Múzeumba.

Munkahelyén lelkiismeretes, gyakorlatias, pontos, széles látókörű, szavahihető szakemberként szerzett rövid idő alatt megbecsülést. Célratörő, szorgalmas, találékony, gyors felfogású, segítőkész. Sokat jelent a mindennapok tevékenységeiben a megoldásokat kereső józan gondolkodás, az igényesség. Kitűnő szervezőkészséggel irányít, ezért élvezi a csapat, a munkatársak bizalmát. Jó kommunikációs készséggel rendelkezik, deduktív. Mindenkor vállalja a felelősséget kényes ügyekben is.

Mihálka Nándor 2006 óta vesz részt a várban zajló régészeti feltárásokban, s emellett a megyében zajló több régészeti kutatóprojektnek is részese. Mivel a vár évtizedekig csak rongálódott, igen sok irányban szükséges a restaurálása. Ilyenkor kellemes meglepetések is gyakran adódtak. Kutatási szakterülete a középkori régészet, műemlékek, várak, templomok, temetők.

A román és a magyar nyelv mellett igyekezik tökéletesíteni angol és német szókincsét. Állandó résztvevője a különböző szak- és ismeretterjesztő konferenciáknak, ahol tudományos eredményeit mutatja be. A városi múzeum középkori vártörténeti állandó kiállításának ötletgazdája, s emellett a múzeumba látogatók kalauzolása is a feladata.

Tudományos közleményei folyamatosan jelennek meg szakkönyvekben, folyóiratokban és ismeretterjesztő lapokban magyar, román és angol nyelven.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság természetesen figyelemmel kíséri Mihálka Nándor tevékenységeit, s összegezve sokoldalú tevékenységeit, a közösségért kifejtett munkálkodását, méltán javasolja a Fényes Elek-díjra, amelyet szeretettel és nagyrabecsüléssel nyújtunk át. További jó egészséget és eredményes munkálkodást kívánva.

 

(Elhangzott Érsemjénben 2018. augusztus 31-én a díj átadó ünnepségén.)

 

Új hozzászólás