Katona György méltatása

Báthory István Alapítvány • Szilágysági Magyarok Díszoklevél

Katona György a magyar piktúrának huszadik századi avangárd hagyatékát (ebből is a figurativitás keretein belül maradó expresszionizmust és fauvizmust) termékenyen elsajátító alkotóművész. Erdélyi alkat, a nagybányai színkezelés iskolája és a székely művészet erősen vonalcentrikus karaktere feszül egymásnak alkotásaiban. Festő alapvetően, de számos művében festészeti-technikai környezetben a huszadik századi magyar grafika vívmányait követő eljárások uralják a teret. Emberi alak, táj, figurális kompozíció, de ugyanakkor az absztrakció tág keretei között egyszerre lüktet e művekben századfordulós mágikus realizmus, szimbolizmus és dekadencia. Kétségtelen ugyanakkor a határozott humanizmus és szakralitás, mely a tradícióhoz kapcsolja életművét, melyben olykor szürrealista vagy teljesen absztrakt módon üt át az a tipikus metafizikus töltet, ami Katona György művészetének sajátja. Mindez a lehető legmagasabb művészeti-esztétikai fokon.

Katona György

Kolozsváron végezte felsőfokú képzőművészeti tanulmányait, és noha Nagyváradon született, mi szilágyságinak tartjuk őt, hisz Sarmasághoz kötik gyökerei. Minthogy az erdélyi művészeti-szellemi iskola vonzáskörében indult pályája, hangsúlyos életművében, sőt, meghatározó a föld és ég kapcsolata. A szülőföld (tágabb értelemben Erdély) szelleme nemcsak motívumok szintjén él művészetében – mint például Kós Károly-portrék, tájak, templomok, kalotaszegi inspirációjú kompozíciók –, hanem a képeken átütő emberszeretetben is megmutatkozik. Olykor szűkszavúan, máskor (talán legtöbbször) bőséges vizuális-plasztikai információs áradatban mondja el – azaz festi meg – választott témáit. Drámai érzékenység, érzelmi telítettség jellemzi alkotásait, a téma, illetve az anyag egyszerre filozofikusan és érzékien fontos számára. Festményei meggyőzőek, magukkal ragadóak, igazak. Hitelesek és őszinték.

Katona György alkotó-teremtő ember, tanár és mentor is egyszerre. Rajzot és festészetet oktat, művészeket indít el. Erdélyi – akár kalotaszegi, székelyföldi, akár mezőségi vagy a bányavidéki – alkotótáborokban az igazi mestereket jellemző tisztelettel és figyelemmel, jó tanáccsal vesz részt a kollégáival együtt folytatott alkotói tevékenységben, és az igazán nagy mesterek szerénységével, de csorbítatlan szakmai tekintélyével nyeri meg a fiatalabbak és a kortársak bizalmát, csodálatát. Alázat és hatalmas alkotói szenvedély, művészi bölcsesség övezte életművével méltán foglalja el helyét a kortárs magyar festészet kiváló alkotói között.

Szakmai elismerései, számos egyéni és csoportos kiállítása, Kárpát-medencei magyar közösségünk szolgálatában ekképpen nyert érdemei méltóvá teszik Katona György festőművészt a Szilágysági Magyarok kitüntetésre.

 

(Elhangzott 2018. szeptember 28-án Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok díjátadó ünnepségén.)

 

Új hozzászólás