Jakab Árpád méltatása

Romániai Magyar Dalosszövetség • Jagamas János Díj

Dulányi B. Aladár és Jakab Árpád

Jakab Árpád 1975. április 4-én Kolozsváron született négygyermekes pedagógus családban, ahol a zenei nevelésre is odafigyeltek. Szülei egyetemi végzettségük után hazaköltöztek Alsócsernátonba. Már elemi osztályos korában hegedülni tanult, általános iskolásként meghallgatás útján felvették a kolozsvári Sigismund Toduță Zene Líceumba, de mivel a szülei féltették, így 1993-ban a kézdivásárhelyi Bod Péter Líceumban érettségizett. Líceumi évei alatt tanult meg gitározni, furulyázni, és egyre komolyabban, intenzívebben kezdett kutatni a zene iránt. Debrecenben, Pécsen egyházzenét tanult, ahol orgona, egyházi énekek, énektanítás, karvezetés, szolfézs, összhangzattan, zeneelmélet terén bővítette zeneismereteit. Kolozsváron, 2003-ban megszerezte az Erdélyi Református Kerületi Kántori Oklevelet, és kántorként dolgozott, több helyen kórusokat is szervezett. majd 2013-ban Budapesten nagy vizsgát tett, és megkapta a Református Kántori Oklevelet orgona és karvezetés szakképesítéssel. Több karvezetési intenzív kurzuson vett részt Horváth Gábor, Ordas Péter, Rozgonyi Éva és Ungureanu Anna irányításával. 2010-től tagja lett a sepsiszentgyörgyi Laudate kamarakórusnak.

Csíkszeredai évei alatt a Sapientia EMTE-n felkérték kórust szervezni, vezényelni. A diákoknak irodalmi gitáresteket is rendeztek, oratóriumokat, és más jellegű zenés műsort tanított be karácsonyi, húsvéti, ballagási alkalmak szebbé tételére.

László Attila Nagy István-díjas karnagy, zenetanár visszavonulásakor a karnagyi pálcát Jakab Árpád fiatal karnagynak adta át 2014 őszén, hogy a Kónya Ádám Művelődési Ház két kórusának, a Cantus Firmus Vegyeskar, illetve a Magyar Férfidalárda fáklyáját tovább vigye.

Jakab Árpád megfelelő zenei képzettséggel érkezett a kórusok élére, és tanulását magasabb szinten ma is folytatja a Babeș–Bolyai Egyetem Református Teológia Tanárképző karának zenepedagógia szakán. Célja tökéletesíteni, minél magasabb színvonalra emelni szakmai tudását és az általa vezényelt kórusokat is. Próbái célra törőek, jól előkészítettek, megalapozottak. Naponta dokumentálódik, keresi az újat, a legmegfelelőbbet, a minőségit, amit próbál betanítani, belenevelni kórusaiba. Négy évi működése alatt harmincöt új művel bővítette mindkét kórus repertoárját. Egyik legfontosabb feladatának tekintette a kórusok fiatalítását. Ezért megfelelő módszert, repertoárt és általános kedvező hangulatot teremtett, ami vonzerővel hat és fiatalabb énekeseket vonz. A bővülés nemcsak számbeli szaporodást, hanem minőségi javulást is hozott. Mindez bíztatóan hat munkájára. Repertoárjuk bővült és változatos, a műsorok összeállítása is az alkalomhoz illő. A kórusokkal rendszeresen szerveznek hangversenyeket, részt vesznek hazai és nemzetközi kórusfesztiválokon, alkalmi rendezvényeken, turnékon.

Árpád nemcsak vezényel, hanem oktat és nevel, ismerteti a tanult művek eredetét, szerzőjét – általános zeneműveltséget ad. Egész munkáját a határozottság, az önbizalom, ugyanakkor a szerénység, tapintat is jellemzi. Minden vágya, törekvése, hogy szakmai tudásával kórusait magasabb szintre emelje.

Kívánunk neki ehhez jó egészséget és további sikeres munkát.

 

(Elhangzott 2018. november 17-én Kolozsváron, a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)

 

Új hozzászólás