Gurka-Balla Ilona méltatása

EMKE • Monoki István Díj

Gurka–Balla Ilona 1978-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, ahol magyar-angol szakos diplomát szerzett. 1978-tól 1990-ig a Szatmár megyei sárközújlaki általános iskolában magyar szakos tanárként dolgozott. Bevallása szerint, mindig a könyvtár és könyvek bűvöletében élt, így örömmel jelentkezett az Egyetemi Könyvtár 1990-ben meghirdetett könyvtárosi állására. Sikeres pályázata után, az elkövetkező 28 évben a könyvtári hivatásnak szentelte minden idejét. 2006-ban A szereplők közötti viszonyulás stilisztikája Jókai regényeiben című értekezésével, magna cum laude kitüntetéssel, a bölcsészettudományok doktorává választották.

Gurka–Balla Ilona

Egyetemi könyvtári tevékenységét a katalogizálási részlegen kezdte, ahol szakmai hozzáértésével, pontosságával, igényességével, a legújabb szakmai trendek és újdonságok ismeretével, kivívta kollegái és a szélesebb szakma elismerését.

Nem meglepő tehát, hogy az 1994-ben újjáalakult romániai magyar nyelvű könyvtáros képzésben, már az első pillanattól jelen volt, amelyet a mai napig, a számos külső akadály ellenére, rendíthetetlen hittel és odaadással végez.

1999-től a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Könyvtár-Levéltár szakán, főállású tanárként kezdett dolgozni, miközben az egyetemi könyvtárban, katalogizáló tevékenysége mellett, a könyvtár-népszerűsítését, könyvtárelméleti munkák kiadását is szívügyének tekintette. Tágabb értelmezést adott a könyvtári feladatok meghatározásának, amint azt a könyvtár- és információtudomány területét lefedő publikációi, narratológiai tanulmányai is bizonyítják. Tanulmányai, egyetemi kurzusai, amelyek a katalógus- és bibliográfiaszerkesztés módszereit, az állomány-feldolgozás és állományfeltárás munkafolyamatait, online katalógusok építésének elméleti tudnivalóit összegzik, különböző hazai és magyarországi szaklapokban jelentek meg Csíkszeredától Kaposvárig, Bukaresttől Budapestig (szemléltetésként álljon itt pár szaklap címe: Studia poetica, Szeged, Asociaţia Bibliotecarilor din învăţământ – România, Bukarest, Philobiblon, Bulletin of the „Lucian Blaga” Central University Library, Kolozsvár, Magyar könyvtárosok VI. Világtalálkozója konferencia kötete, Budapest, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás: Könyvtár- és Információtudományi szakfolyóirat, Kolozsvár.)

Nem célunk ebben a rövid méltatásban egy kimerítő publikációs lista felvázolása. Csupán pár címet említünk azokból az írásaiból, amelyek magyar, román vagy angol nyelven jelentek meg az évek során: UNIMARC – esély egy nemzeti adatbázisra című írása, román nyelven jelent meg és az UNIMARC könyvtári adatbázis alkalmazásának részleteire reflektál, Helytörténeti kutatások megkönnyítése az Interneten: műhelytitkok adatbázisok összeállításáról című, vagy a Who Needs Bibliography? című angol nyelvű publikációja a bibliográfia témakörét járja körül. A Dokumentumok formai feltárása a könyvtárban című, 2007-ben megjelent, illetve Dokumentumok tartalmi feltárása a könyvtárban című, 2008-ban nyomtatásban megjelent egyetemi kurzusai az adatfeldolgozás szabályait összefoglaló munkák, amelyek nemcsak a diákoknak, hanem a könyvtári tevékenységet végzők számára is hasznos segédeszköznek számítanak.

1996-tól kezdődően több hazai és külföldi konferencia előadója és résztvevője. Előadásai könyvtártannal, narratológiai kutatásokkal, a kolozsvári egyetemi könyvtár aktuális kérdéseivel és történetével foglakozik. Számos előadása konferenciakötetekben került kiadásra (például: Magyar könyvtárosok VI. Világtalálkozója, Budapest, Országos szakmai konferencia, Kaposvár, vagy Erdély reneszánsza című konferenciakötet, Kolozsvár.)

Gurka-Balla Ilona az erdélyi magyar könyvtárosképzésben vállalt feladatait erős hivatástudattal, rendíthetetlen elkötelezettséggel végzi 1995 óta. 1999-től a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen főállású tanárként, a Történelem és Filozófia Kar keretén belül a könyvtár- és információtudomány szakirány tudományos irányítója. Tanári pályafutása során több mint 150 diáknak oktatta a katalogizálás, a könyvtári feldolgozás szaktárgyait, olvasásszociológiai szakismereteket, a széleskörű könyvtári feladatokat ötvöző hivatás megbecsülését. Tanári pályáján, több mint egy évtizeden keresztül könyvtárszakos egyetemi hallgatók helytörténeti – bibliográfiái kutatásainak koordinátora volt, amelyek eredményeit részleteiben a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének XI. Vándorgyűlésén, a Gyímesközéplokon tartott konferencián ismertette.

Gurka-Balla Ilona szakmai elismerését igazolja több rangos szakmai szervezeti tagsága is. Tagja a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Bolyai Társaságnak, a Romániai Könyvtárosok Egyesületének (Asociaţia Bibliotecarilor din România), és tagja a Magyar Tudományos Akadémia Kültestületének.

Közművelődési tevékenységét, a könyvtáros kultúra népszerűsítésében vállalt tevékenységét méltatja, hogy az évek hosszú során át, időt, energiát nem kímélve a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül kalauzolta az Egyetemi Könyvtár bemutatását. Ugyancsak az említett rendezvénysorozat keretén belül létrehozta az Élő könyvtár elnevezésű, gyermekeknek és fiataloknak szánt olvasóházat. A hétköznapokban természetesnek vesszük, hogy bizonyos rendezvények zajlanak körülöttünk, de ha belegondolunk, hogy milyen kevés hasonló jellegű, könyv- és olvasást célzó rendezvénnyel találkozunk, különösen figyelemre méltó Balla Ilona kolléganőnk kezdeményezése.

Gurka-Balla Ilona szakmai nagyszerűségét bizonyítja, hogy közel három évtizede rendületlen hittel, kitartó és kiváló szakmaisággal végzi könyvtárosi, összetett pedagógiai munkáját, szolgálja az erdélyi magyar és az egyetemes romániai könyvtárügyet, és áldozatkészséggel részt vállal a könyvtár-népszerűsítő tevékenységekben az erdélyi kulturális életben. Ehhez a nagyszerű munkához kívánunk számára a jövőben is erőt, egészséget, további szakmai sikereket.

Gurka-Balla Ilona valóban méltó a legmagasabb szakmai elismerésre, amelyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiváló szakmai teljesítményt felmutató könyvtárosoknak ítél oda, és amelyet a Monoki Díj fémjelez.

Példaértékű, alázattal és a legnagyobb szerénységgel végzett munkája szolgáljon erkölcsi irányadóként, buzdításként kollegáinak és a szélesebb szakmai közösségnek.

 

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 7-én a díj átadó ünnepségén.)

 

Új hozzászólás