A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium rövid története

Az Orbán Balázs Gimnázium több mint 200 éves múltra tekint vissza mint az 1793-ban létrejött Unitárius Gimnázium jogutódja. Intézményünk Székelykeresztúr és vidéke ifjúságának nevelését szolgálta a története során megélt változások ellenére is. A mindenkori fenntartók több elnevezéssel is illették az idők során iskolánkat:

1879 és 1904 között Székelykeresztúri Középtanoda,

1904 és 1913 között Székelykeresztúri Államilag segélyezett, VI. osztályú Unitárius Gimnázium,

1913 és 1940 között Unitárius Főgimnázium,

1940 és 1948 között Unitárius Báró Orbán Balázs Gimnázium,

1948 és 1959 között Vegyes Középiskola,

1959 és 1963 között Petőfi Sándor Középiskola,

1963 és 1965 között Székelykeresztúri Középiskola,

1965 és 1977 között Székelykeresztúri Líceum,

1978 és 1990 között Ipari Líceum.

Ugyanebben az időszakban az I–VIII osztályok függetlenül működtek az „anyaiskolától” – előbb, mint 4-es számú Általános Iskola, majd mint Kriza János Általános Iskola. Iskolánk levéltára 1948-ig visszamenőleg őrzi az intézmény dokumentumait, az azelőttieket az államosításkor sajnálatos módon a kommunista hatalom elhurcolta.

Az Orbán Balázs Gimnázium épülete

1990-től kezdődött a nagyhírű Gimnázium újjászervezése: ipari líceumból elméleti líceum lett, majd 1990. május 12-én Orbán Balázs halálának 100. évfordulója alkalmából az iskola felvette az Orbán Balázs Középiskola nevet, ez 1992-ben Orbán Balázs Gimnáziumra módosul, s ezzel az elnevezéssel működik a mai napig.

1993-tól az Orbán Balázs Gimnázium keretén belül unitárius teológiai osztály is működött. Ez képezte a később létrehozott Berde Mózes Unitárius Gimnázium magját.

Petőfi körtefája a Gyárfás-kertben

2004-ben, amikor az kolozsvári Unitárius Püspökség és a székelykeresztúri Unitárius Egyházközség visszakapta az 1948-ban államosított épületeit, iskolánk költözésre kényszerült. 2011 óta az iskola a jelenlegi, a város központi részén található székhelyén működik.

2011 nyarán, a Hargita u. 14. sz. alatt új iskolaépületet avattunk. Ugyanitt kezdte meg működését iskolánk modern, több mint 25 000 kötettel rendelkező, felújított könyvtára, mely dokumentációs és információs központként is működik.

Az iskola névadójának, Orbán Balázsnak, akit a legnagyobb székelynek neveznek, intézményünk két szobrot is állított. Mindkét szobor Demeter István szobrászművész alkotása.

Jelenleg iskolánkban óvodai, elemi, általános iskolai és gimnáziumi tagozaton folyik oktatás: a központi épületben elemi osztályaink Step by Step alternatív oktatási rendszerrel működnek. Négy általános iskolai és évfolyamonként két-két középiskolai osztállyal rendelkezünk, melyek filológia és matematika–informatika szakirányúak. Betfalván és Fiatfalván óvodai és szimultán elemi osztályokkal rendelkezünk.

Az iskolánkban folyó minőségi oktatómunka bizonyítéka, hogy diákjaink kiváló tanulmányi eredményeket tudhatnak magukénak, és hogy sikeres érettségit követően felsőoktatási intézményekben, majd a munkaerőpiacon is megállják helyüket.

Diákjaink megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplése az intézményünkben zajló tehetséggondozást tükrözi. Iskolánk számos testvériskolai kapcsolattal rendelkezik, ezek többsége magyarországi. Több mint 20 éves kapcsolatokat ápolunk a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolával és a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziummal, de szorosak a kapcsolataink a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziummal is.

Diákjaink nemzetközi projektekben vesznek részt – például Erasmus+, Lego-robotika –, emellett lehetőséget biztosítunk az angol és német nyelv intenzív oktatására, amely nyelvvizsga bizonylatok megszerzésében segíti tanulóinkat.

Tanítványaink műsorokkal gazdagítják a város kulturális életét, jótékonysági akciókat szerveznek. Iskolánk aktív diáktanácsa évente több rendezvénnyel teszi színesebbé az iskolai mindennapokat.

Az intézményünkben folyó munka célkitűzése, hogy átörökítsük Orbán Balázs szellemi hagyatékát, valamint hogy iskolánk jelmondatának megfelelően „hűségből obeliszket” állíthassunk.

A Petőfi Sándor Általános Iskola épülete

 

 

Új hozzászólás