A keresztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceum története

A keresztúri szakoktatás története a kommunizmus idejéig nyúlik vissza. Mint ismeretes, a város – akkor még egyetlen – líceuma az 1977–78-as tanévtől ipari líceummá alakult, ahol elsősorban fémipari szaktantárgyakat oktattak. Aztán 1990-ben ez az intézmény ismét elméleti gimnáziummá vált, s az erőszakos iparosítástól, illetve ipari tanulósítástól megcsömörölve, a város egy ideig nem is gondolt a szakmunkásképzésre. Pár éven belül azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ekképp egy űr, hiány keletkezik.

A székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont

Így hát 1996-ban újraindult a szakoktatás a Fiatfalvi Általános Iskola mellett, 2000-től önálló intézménnyé vált, és átköltözött a volt Tanítóképző (később Gyermekotthon) épületébe. Külön megérne egy misét, hogy miként vált az 1911-ben épült, a kisrégió egyetlen tanítóképzőjeként működő intézmény 1955-ben árvaházzá, a város „rémintézményévé”, illetve hogy miként váltott ismét státust a rendszerváltás után. Csak röviden: az 1990-es évek közepétől elkezdődött a Gyermekotthon, mint mamutintézmény felszámolása, az árva gyermekeket kisebb, ún. „családi házas” központokban helyezték el, így szabadult fel az egykor szebb napokat látott épület, mely hosszas jogi hercehurcát követően 2003-ban a város tulajdonába került, így egy önkormányzati határozatot követően megkaphatta a Zeyk Domokos Iskolaközpont, amely később Zeyk Domokos Technológiai Líceumra változtatta nevét. (Megjegyzendő, hogy a Gyermekotthon 1994-ben felvette a Zeyk Domokos nevét, ezt „örökölte meg” az iskola.) Jelenleg fa- és textilipari, mezőgazdasági, autószerelői és bolti eladói szakmunkásképzés folyik (hároméves rendszerben, az agro-faipari szakosztályban cégekkel szorosabban együttműködő duális képzés formájában), de van nappali közgazdasági osztály (4 éves szaklíceumi képzés), és esti szaklíceum is (2,5 éves képzés). Az ipari oktatásnak megfelelően az iskola rendelkezik szakműhelyekkel, a gyakorlati képzés részben a partnercégeknél valósul meg. A hároméves alapképzés elvégzése után, sikeres szakvizsga esetén szakmunkásdiplomát szerezhetnek a diákok, ha a líceumi éveket (is) kijárják, akkor technikusi diplomát, illetve akkor érettségire is állhatnak.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum számos testvériskolai kapcsolattal rendelkezik, főképpen Magyarországon, és számos oktatási és fejlesztési projektet futtat(ott) le: Leonardo, Erasmus+, Határtalanul. Mivel a diákság nagyobb hányada vidéki, bentlakást és étkezdéd működtet.

Az iskola névadója, Zeyk Domokos honvédszázados volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején. Keresztúron többször megfordult, mert felesége rokona volt a Gyárfás családnak. 1849. július 21-én Petőfi Sándorral együtt a városban állomásozott, másnap hősi halált halt a fehéregyházi csatában.

Az intézmény 2016-ban megemlékezett Zeyk Domokos születésének 200. évfordulójára, dal és színdarab is íródott a névadó életéről. További részletek a www.zeyk.ro honlapon olvashatók.

 

Új hozzászólás