Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Közösség

A probus mozaikszó az angol professionals és a businessmen szavakból tevődik össze. A klub tagjai nyugdíjasok, akik életük előző szakaszában szakmájukban a vállalkozási szférában vagy azon kívül felelősségteljes állást töltöttek be.

KALOT Egyesület

Az alaphozzáállás, a bölcsesség, a nyitottság, a tenni akarás, a kitartó munka, a hit és a küldetéstudat: ezek voltak az alapjai a KALOT sikerének.

Csíki Székely Múzeum

A Csíki Székely Múzeum Hargita megye legnagyobb muzeális jellegű közgyűjteménye. Elsődleges gyűjtőterületünk a Csíki-medence, vegyes profilú intézményként klasszikus múzeumi gyűjteményeket őrzünk: történelem, néprajz, régészet, művészetek, természettudományok.

Örmény múlt és jelen

Brassó magyar spirituális élete mindig is az egyház és a kultúra együtthatásának eredménye volt. Létezik is egyfajta párhuzamosság abban, ahogyan a történelem mostoha hatásait a brassói reformátusság és a kultúra szervezők a maguk javára tudták fordítani.

Ezt a hovatartozási izét mindig mindenhol szeretik túlbonyolítani: magyar Kanadában, kanadai magyar, erdélyi magyar, határon (és Óperencián) túli magyar. Magyarul beszélő erdélyi Kanadában.

…mindenkinek köszöntem, magyarnak, románnak egyaránt, lehetőleg előre, aztán ki-ki úgy válaszolt,  amint tudott, vagy akart, a maga nyelve szerint.

Berky Anna a magyar oktatási-kulturális kormányzat köztisztviselőjeként közel 20 évig viselt felelősséget a külhoni magyar közösségek oktatási-kulturális tevékenységének fejlesztéséért. A két évtized alatt számos intézmény, szervezet, program született meg a Kárpát-medencében, sok közülük megerősödött s a maga területén meghatározóvá, némelyik kiemelkedővé vált.

bogáncs

"Az, hogy az idén a Romániai Magyar Néptánc Egyesület javaslatára megkaptam az EMKE szakmai díját, az eddigi munkám elismerése, de egyértelműen az idén 30 éves Bogáncsé is ez a kitüntetés, amellyel én együtt fejlődtem." Beszélgetés Könczei Csongorral, a harmincéves Bogáncs néptáncegyüttes vezetőjével.

pusztina

Május 16-án szervezték meh az V. Pusztinai Szavalóversenyt. A versenyen két kategóriában indulhattak a résztvevők: az 1–4. osztályosok, ahol 17 jelentkező volt, ők két verssel készültek, és az 5–8. osztályosok, itt nyolc jelentkező volt, nekik már négy verset kellett megtanulniuk.

kolozsvár reményik sándor galéria

A Kolozsvár belvárosában található Reményik Galéria a kortárs és modern művészet-bemutató közegeként szolgál. Az általános művészeti értékek népszerűsítésén túlmenően újfajta értelmezési lehetőséget kíván nyújtani a kultúra iránt fogékony közönségnek.

Oldalak

Feliratkozás Közösség csatornájára