Közösség

"Az, hogy az idén a Romániai Magyar Néptánc Egyesület javaslatára megkaptam az EMKE szakmai díját, az eddigi munkám elismerése, de egyértelműen az idén 30 éves Bogáncsé is ez a kitüntetés, amellyel én együtt fejlődtem." Beszélgetés Könczei Csongorral, a harmincéves Bogáncs néptáncegyüttes vezetőjével.

Május 16-án szervezték meh az V. Pusztinai Szavalóversenyt. A versenyen két kategóriában indulhattak a résztvevők: az 1–4. osztályosok, ahol 17 jelentkező volt, ők két verssel készültek, és az 5–8. osztályosok, itt nyolc jelentkező volt, nekik már négy verset kellett megtanulniuk.

A Kolozsvár belvárosában található Reményik Galéria a kortárs és modern művészet-bemutató közegeként szolgál. Az általános művészeti értékek népszerűsítésén túlmenően újfajta értelmezési lehetőséget kíván nyújtani a kultúra iránt fogékony közönségnek.

Az Örményországban készült felvételek a száz évvel ezelőtti népirtásnak állítanak emléket, miközben bemutatják a nemrég függetlenné vált ország múltját és jelenét, értékeit és ellentmondásait.

Ebből a munkából nem csak az együttes tagjai profitálnak, hanem valamennyi diák, hiszen megtanulják azt a zenei nyelvet, ami a második anyanyelvünk…

A Kulturális Útvonal egy kulturális, oktatási, örökségi és turisztikai együttműködési projekt. Célja egy történelmi útvonalon, kulturális koncepción, személyen vagy jelenségen alapuló, a közös európai értékek megértését és tiszteletben tartását szolgáló transznacionális jelentőséggel bíró útvonal vagy útvonalak sorozatának fejlesztése és támogatása.

Száznál is több elemista gyermek vett részt a Székelyudvarhely melletti Székelyszentkirályon április elején a Bán Péter műfordító emlékére nyolcadik alkalommal szervezett mesemondó versenyen.

1885. április 12-én megalakult az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. E napot az EMKE az erdélyi közművelődés napjának tekinti, és reméljük, hogy a köztudatba előbb-utóbb így fog bekerülni.

A sárospataki A Művelődés Háza és Könyv­tára az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleti Pontjaként tevékenységének ötödik évfordulójához érkezett az idén.

A civil építkezés fontos eszköze nemzeti értékeink ápolásának és fejlesztésének. Közösségmegtartó ereje is meghatározó, amelyért folyamatosan ma is tenni kell.

...a több száz főt számláló, magyar gyökerekkel és identitással rendelkező kisebbség tagjai között a már akkor is nagyvárosnak számító Kijevben még egyszerű ismeretség sem igen létezett...

A mindössze 15 ezernyi közösség 13 saját ingatlant tart fenn és éltet számos programmal, az állami támogatás mellett a tagság támogatása és önkéntesek lelkesedése által.

A népművelés szándéka a felvilágosodás idejére vezethető vissza. Akkor kezdték egyesek hangoztatni,  hogy az életkörülmények csak úgy javíthatók meg, ha a tudomány eredményei közkinccsé válnak.

2015 júniusára három különböző városban tervezzük a kézművesek Világnapjának megünneplését, ahol köztéri vásárok, kiállítások, műhelylátogatások és kerekasztalbeszélgetések lesznek terítéken: Brassóban, Nagyszebenben és Kolozsváron.

…amikor kihirdették az eredményt, s a zsúfolásig megtelt hangversenyterem felállva a székelyruhás gyerekeknek tapsolt, sírtunk és nevettünk örömünkben.

…a néptáncot élővé kell tenni, hogy ne csupán színpadi produkciót tanuljanak, hanem elérjük, hogy a néptánc a gyermekek életformájának részévé váljon.

A kolozsvári Diákművelődési Házban augusztusban bemutatott Jézus Krisztus Szupersztár rockopera  ötlete 2013 szeptemberében öltött formát.

Nehéz szavakba önteni mindazt, amit a felfedező én a Györkös Mányi Albert Emlékház falai között magába szippanthat.

Lendülettel érkeztünk Moldvába 2006 szeptemberében a párommal. Jómagam egyetlen óhajjal: tisztelettudó gyermekeket tanítani végre.

A Balassi Intézet az egyetemes és egységes magyar kultúrát terjeszti és népszerűsíti a nagyvilágban.

... erről a szórványbéli Házról és belakóiról nem írni és nem konferenciázgatni kell, hanem közéjük kell jönni, és itteni élményekkel gazdagodva belátni: nincs még minden elveszve.

Együttműködési megállapodás született a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal és a Nemzeti Művelődési Intézet között

A hungarikumok népszerűsítésére, a közművelődés fontosságára fektették a hangsúlyt az idei nagyszebeni Hungarikum napokon.

A Régizene Fesztivál kibontakozása és az első évek története a bukaresti tévé magyar adásához is szorosan kötődött…

„A történelem többször bebizonyította, hogy mi, a szórványban élő erdélyi magyarok, ha itt akarunk maradni ebben az országrészben, akkor csak magunkra számíthatunk (…), az új helyzetben jobban oda kell figyelnünk a közösségi életre és a magyar kisebbségi lét változásaira.”

Szakmai felelősséggel, emberi, intézményi odaadással szervezték meg április 9–13-ig Temesváron a Mikes Kelemen magyar nyelv- és irodalom tantárgyverseny idei országos döntőjét V‒XII. osztályosok számára.

A 19. század végén az ipari forradalom hatására Magyarországon hallatlan fejlődésnek indult a gyáripar, a nagyvárosok kezdtek túlzsúfoltakká válni. Az akkor regnáló Wekerle-kormány a nyugat-európai kertvárosi példák ismeretében hasonlóan humánus, de ugyanakkor olcsó megoldást keresett a problémára.

Talán nincs is már olyan magyar ember Kolozsváron, aki ne hallott volna valamilyen formában az Életfa Családsegítő Egyesületről, ne vett volna részt valamely, a szervezet által létrehozott eseményen, rendezvényen, ne lett volna kedvezményezettje valamilyen megmozdulásuknak.