Az Erdélyi Kézműves Céh

 „Szeretnők bírni a bizalmat, mely aláírásunkat kezességnek tudja arra, hogy tartalomban csak értékeset és jót, külsőben csak igazán szépet és művészet adhatunk.” (Az Erdélyi Szépmíves Céh alapítói nyilatkozatából. 1924)

Alkotó: Szabó Erzsébet (Bimbi). Artera Alapítvány, Sepsiszentgyörgy. Kép: Pintohorse

Az Erdélyi Kézmíves Céh 2005 őszén alakult meg a szovátai Teleki Oktatási Központban kézművesek, iparművészek és civil szervezeti képviselők jelenlétében, majd 2007-ben jegyezték be a székelyudvarhelyi cégbíróságon.

Célja az erdélyi kézműves mesterek, népművészeti tárgyalkotók, hobby- és iparművészek érdekképviselete, függetlenül azok etnikai vagy felekezeti hovatartozásától.

Az első évek adatgyűjtéssel, a kézműves társadalom megismerésével, igényeinek felmérésével teltek. Ebben a folyamatban kiemelt támogató szerepet játszott az akkor már számos programot működtető Artera Alapítvány. Ebben az időszakban körvonalazódott az a tény, hogy az egyesületnek nem szabad ernyőszervezetként meghatároznia magát, ugyanis ez alá-felülrendeltséget jelentene a többi szakmai szervezettel való viszonyában. Ezért olyan regionális fórumként kell működnie, amely felméri mindazokat az általánosan jellemző igényeket, amelyeket a helyi szervezetek struktúrájuk vagy kapacitásuk folytán nem tudnak kellőképpen kielégíteni, és ezekre a hiányosságokra épít képlékeny programokat. Így történt, hogy az országban elsőként építettük meg a kézművesek virtuális katalógusát, melyben a mesterek elérhetőségei mellett az általuk készített termékekről is közöltünk fotókat, nagy segítségére lévén a vásárok szervezőinek, tematikus boltok működtetőinek, ezáltal pedig a kézműveseknek.

Az egyesület 2007 nyarától inkább Kolozsváron tevékenykedik. Itt kezdtük el az Erdélyi Néprajzi Múzeum által évi rendszerességgel szervezett kézműves vásárok mellett kisebb, de gyakoribb vásárok szervezését. 2010-ben elhoztuk Kolozsvárra az ONGFest-et, a civil szervezetek fesztiválját, amely több erdélyi nagyvárost érintő rendezvény-karavánná nőtte ki magát.

Szintén 2010-ben kezdeményezői voltunk, és azóta is szakmai partnerei vagyunk a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatnak, sőt a brassói, a nagyszebeni, a kalotaszegi és a nagyváradi (Szent László) Napok keretében zajló kézműves vásárok szervezésében is részt veszünk. Évente megszervezzük az egyre nagyobb sikernek örvendő SzalonnaFeszt-et, amely révén a minőségi, házi készítésű élelmiszerek fogyasztásának fontosságára igyekszünk felhívni a figyelmet, alkalmat adva a különböző hústermékek készítési fortélyainak bemutatására.

Emellett alkotói versenyeket hirdettünk, kerekasztal-beszélgetéseket kezdeményeztünk, és folyamatosan dolgoztunk a kézművesség és a turizmus egymáshoz való közelítésén, ebben látva a tárgyi kultúránkat éltető, az évszázadok alatt felhalmozódott és letisztult technikai és szellemi tudás megmaradásának zálogát.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával 2013-ban sikerült létrehozni az adatbázist és kiadni egy katalógust, amely azoknak a mestereknek az elérhetőségeit tartalmazza, akik saját műhelyeikben is fogadnak látogatókat, mesterség-bemutatókat vagy akár képzéseket, gyermekfoglalkoztatásokat vállalnak. Úgy gondoljuk, hogy ez a projekt, amely a Nyitott Műhelyek Erdélyben – kézműves mesterek nyomában nevet kapta, talán megmentheti a turisztikailag eddig kevésbé látogatott falvak egyes kézműves műhelyeit, valós megélhetési alternatívát kínálva a mezőgazdaság mellett. Jelenleg 170 ilyen műhelyt jegyeztünk, de a lista folyamatosan nő, a programba bárki beiratkozhat a www.openworkshops.ro honlapon.

Szallós Eszter, a népi művészetek mestere Magyarvistából

Az egyesület honlapján (www.kezmuvesseg.ro) 2013 decembere óta közösségi webáruházat is működtetünk, ahol kereskedelmi árrés nélkül, közvetlenül az alkotóktól lehet igényes, nagy műgonddal kivitelezett portékákat vásárolni, illetve megrendelni.

A Kézművesek Világtanácsának 50. évfordulója alkalmából 2014. október 17-én innen, Erdélyből indítottuk útjára/harangoztuk be a Kézművesek Világnapjának mozgalmát és egyben a kézműves-rendezvények „világra szóló” esemény-naptárát.

Intézményvezetők és rendezvényszervezők, nyitott műhelyeket, programokat működtető mesterek csatlakozását várjuk a földkerekség minden szegletéből, hogy 2015. június 10-e valóban minden kézműves mesterember, alkotó ünnepnapja legyen!

Az Irán által 2010-ben javasolt, és az UNESCO keretében működő  Kézművesek Világtanácsa által elfogadott időpont, vagyis június 10. eddig csak formálisan volt a kézművesek Ünnepe. Az Erdélyi Kézmíves Céh és a Romániai Magyar Kézművesek Fórumának kezdeményezésére megépült eseménynaptár az Önök aktív csatlakozásával válhat egy igazán méltó ünnep eszközévé és egyben olyan mozgalommá, amely révén talán sikerül felhívnunk a fogyasztói társadalomban élők figyelmét is ennek az ágazatnak az értékhordozó szerepére mind a kulturális identitás(ok) megőrzése, mind az oktatás és a gazdaság terén. 

E célból megépítettünk egy eseményportált, ahova bármely szakmai intézmény, egyesület, cég vagy fórum ingyenesen regisztrálhat, majd feltöltheti az év bármely napjára általa szervezett eseményeket. A  Kézművesek Világnapjára, június 10-ére tervezett események külön kiemelésben részesülnek! Az oldal alapnyelve az angol, viszont bármilyen más nyelven is közzé lehet tenni a leírást. Webcímek: www.worldhandicraftsday.com, www.artsandcraftsday.com, www.arts-crafts-events.com

És, hogy ne csak kezdeményezői, buzdítói legyünk ennek a mozgalomnak, hanem a szervezés tekintetében is élenjárói, 2015 júniusára három különböző városban tervezzük a Kézművesek Világnapjának megünneplését, ahol köztéri vásárok, kiállítások, műhelylátogatások és kerekasztal-beszélgetések lesznek terítéken: Brassóban, Nagyszebenben és Kolozsváron.

Reméljük, hogy ez az Erdélyből útjára induló szekér lassan, de emberi léptékkel bejárja a Földet, és hírét viszi a szépnek és a jónak!

Annak ellenére, hogy munkánk során számtalanszor felmerült az igény egy – a kézműveseket képviselő civil szervezeteket és állami intézményeket egyaránt szerepeltető – szakmai tanács létrehozására, eddig úgy éreztük, talán tévesen, kicsik vagyunk ahhoz, hogy ezt mi kezdeményezzük. Romániában ugyanis jelenleg sem kézműves kamara nem működik, sem pedig egy olyan országos szövetség nem létezik, amely egyenlő tárgyaló felekként ülteti asztalhoz az állami és a civil szakmai szféra képviselőit. Ezért történhet meg az, hogy 2014-ben még sem elfogadott kézművesekről szóló törvény, sem kézműves nemzeti stratégia nem létezik. A Kézművesek Világnapjának, mint mozgalomnak az elindítása viszont időszerűvé tette egy ilyen fórum/tanács létrejöttét, és úgy döntöttünk, belevágunk ebbe a folyamatba is: 2015 júniusában négy városban (Kolozsvár, Szeben, Brassó, Bukarest) tartjuk meg a Romániai Kézműves Tanács alakuló ülését (Consiliul Național al Meșteșugarilor), ahova szeretettel várunk minden kézművest, illetve az olyan intézmények vezetőit, amelyek alapító okiratában a kézműipar felkarolása is szerepel. Jelentkezni az egyesület honlapján elérhető űrlap kitöltésével lehet legkésőbb 2015. május 30-ig. A rendezvényre a Kézművesek Világtanácsának (World Crafts Council) Kínában székelő soros elnökségét, valamint európai képviselőit is meghívtuk.

Új hozzászólás