Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Gazdasági fellendítőkből üldözöttek

Kulcsár Beáta munkája* a Weiszlovits/Vaiszlovich család élettörténetét meséli el, több nemzedéken át bemutatva a családhoz tartozó férfiak életpályáját. A szerző a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte tanulmányait, a kötet pedig a doktori dolgozatához elkészített kutatás gyümölcse. Kulcsár Beáta doktori munkáját az Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858–1944) címmel védte meg, majd a kötet publikáláskor kapta az „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1858–1944) címet.

De miért olyan érdekes a Weiszlovits/Vaiszlovich név, hogy a szerző egy egész kötetet szentelt neki? A válasz már a könyv első oldalain fellelhető. A dolgozat megírásának az ötlete egy 1911-es, a Biharmegye és Nagyvárad kulturális, közigazgatási, kereskedelmi és ipari fejlődésének tükre című kötetből származik. Az említett könyv Közigazgatás című fejezetében azokat a cégeket mutatják be, amelyek hozzájárultak Nagyvárad modernizációjához, gazdasági fellendüléséhez. A könyvben Weiszlovits Adolf Concordia nevű temetkezési vállalkozásáról, valamint magáról a tulajdonosról is részletes leírás található. Megtudhatjuk, hogyan kezdte pályafutását egyszerű zsidó bádogosként, és milyen viszontagságok vezettek oda, hogy fiára, Weiszlovits Lajosra hagyja Nagyvárad első temetkezési vállalkozását, amely akkor Weiszlovits Adolf és Fia néven működött.

A család neve több mint húsz évvel később, a megyei és városi elitet bemutató kötetben is felbukkant. Weiszlovits Lajos és vállalkozása nem maradhatott ki a kötetből, amelyben helyet kapott a cég története, valamint egy, a családhoz köthető másik névről is szó esik. Vaiszlovich Emil – habár vezetékneve kicsit eltér a temetkezési vállalat tulajdonosaitól – szintén a Weiszlovits család tagja volt, viszont arról nincsenek pontos információink, hogy miért változtatott nevet.

Kulcsár Beáta munkája egy család élettörténetével foglalkozik. Kutatása újszerűnek mondható, mivel még nem született olyan önálló kötet, amely a Weiszlovitsok életútját mutatná be. A munka több éven át tartott, és rengeteg kutatást vett igénybe, amely nemcsak Budapesten, hanem Nagyváradon, Kolozsváron és Bukarestben is zajlott. A szerző célja kezdetben az volt, hogy megszakítatlanul ismertesse a család történetét, valamint bemutassa a családtagok származását, szocializációját, társadalmi helyzetét és gazdasági tevékenységét. A Források és forrásszűke alfejezetben már arról olvashatunk, hogy a szerzőnek időközben át kellett gondolnia a módszertant és megközelítést, ugyanis a Bihar Megyei Levéltárban szinte teljesen hozzáférhetetlenek egyes 1920 előtti dokumentumok. A család nőtagjainak az életét sem sikerült feltérképeznie kellőképpen, mivel a Weiszlovits/Vaiszlovich asszonyok és lányok nem voltak olyan meghatározó személyiségei a társadalomnak, mint a férfiak, így a sajtóban és a vállalkozásokhoz köthető hivatalos papírokon sem maradtak fent róluk olyan mélyreható adatok, amelyek segítettek volna az életútjuk kidolgozásában. A levéltári anyagok helyett így közgyűjteményeket, valamint a család közéleti szerepléséről tájékoztató sajtóanyagokat használt fel ahhoz, hogy folytassa a férfitagok életének bemutatását.

A kötet szerkezeti szempontból hat nagy fejezetből áll, amelyekhez további alfejezetek kapcsolódnak. Az első fejezetben a kutatás rövid áttekintését olvashatjuk, majd a továbbiakban a szerző bemutatja Nagyváradot, mivel az a vállalkozás és a családi élet helyszíne volt. Ezt követi Weiszlovits Adolf és Lajos pályájának ismertetése, vállalkozásuk bemutatása.

A család következő nemzedéke már Vaiszlovich vezetéknévvel szerzett magának hírnevet. Gyula és Emil pályája nem alakult zökkenőmentesen, néhány velük kapcsolatos közéleti konfliktust még a sajtó is előszeretettel dolgozott fel. Ilyen volt a szóváltásnak induló, majd tettlegességbe torkolló nézeteltérés Vaiszlovich Gyula és Zeiterer József között 1897-ben, amelybe Emil is belekeveredett. E mellett Vaiszlovich Gyula fegyveres összeütközésbe is került egy bizonyos Pallay Lajossal, a szerző az ügy részleteire szintén kitér a kötetben.

A negyedik fejezet már csak Vaiszlovich Emillel foglalkozik, azzal, hogy az impériumváltás után miképp maradtak fent a magyar vállalkozások, köztük a Vaiszlovich által vezetett Park Szálló is. A folyamatosan változó adóügyi törvények miatt 1930. február 19-én a tulajdonos úgy döntött, hogy bezárja a szállóját, és kifüggesztette a címből már ismert szöveget: „Adónyomorítás miatt zárva”. Döntését az aránytalan adóztatással indokolta, amely ügyben végül maga a helyi pénzügyi igazgatóság képviselője járt el.

Habár Vaiszlovich újranyitotta a szállót, az 1930-as évek során többször is meggyűlt a baja az adóhivatallal, mivel ismét méltánytalanul nagy összeget próbáltak behajtani raja. Vaiszlovich Emil vagyoni helyzete köztudott volt, így még a lakosság is úgy vélekedett, hogy a szálloda zárva tartása csak az adóbehajtó céget érinti kellemetlenül, hiszen Vaiszlovichnak bőven volt miből fenntartania magát.

A kötet a családot érő antiszemita támadásokra is kitér. A zsidókkal szembeni gyűlölet jelei a két világháború között egyre inkább megmutatkoztak, különösen az 1927-es nagyváradi diákkonferencián. A magyar- és zsidóellenes diáksereg komoly károkat okozott a városban, e mellett Vaiszlovich Emillel is összetűzésbe kerültek. Mivel a szálló tulajdonosa közismert személy volt, a Park Szállóban lezajlott, verekedésbe torkolló veszekedést az újságok előszeretettel dolgozták fel. Az esetből Vaiszlovich komoly fejsérüléssel keveredett ki. A könyv részletesen beszámol arról, hogy mi vezethetett a konfliktus elfajulásához, valamint az ezt követő tárgyalásról is olvashatunk.

Más botrányokról is részletesen tudósít a könyv. Az 1940-ben lezajlott impériumváltás újabb bonyodalmakat eredményezett a szállodatulajdonosnak, aki nemcsak hatósági ellenőrzés alá került, de le is tartóztatták. Halálának pontos körülményei tisztázatlanok, arról viszont vannak információk, hogy az Auschwitzba tervezett deportálása előtt hunyt el. Egyesek szerint az SS-katonák verték halálra, mások szerint egy német tiszt állt tragédiája hátterében. A Vaiszlovich család többi tagja viszont már nem úszta meg az elszállítást és a tragikus végsorsot.
A Bémer tér (Piața Regele Ferdinand I) és a Szigligeti színház Nagyváradon, 1907-ben. Kép: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

Ezt a szomorú lezárást próbálja ellensúlyozni az Emlékezet című utolsó fejezet, amelyben a szerző Vaiszlovich Emiltől és kortársaitól származó szövegeket dolgoz fel különböző korabeli hírlapokból, majd ezt követi a téma összegzése. Bár nem állt a szerző rendelkezésére annyi anyag, amennyit szeretett volna felhasználni a kutatásai során, így is sikerült összeállítania egy remekül kidolgozott munkát. A stílus szakszerű, a tényeknek kellőképpen utánanézett, az adatok pontosak.

A kötet keménykötésű, a borítón Vaisz­lovich Gyula és Emil látható egy erkélyen, amely valószínűleg a Park Szállóhoz tartozott. További illusztrációkat a könyv utolsó lapjain láthatunk – ezek közé tartozik a nagyváradi Bémer tér és környékének térképe, ahol a család ingatlana is megtalálható volt.

 

*Kulcsár Beáta: „Adónyomorítás miatt zárva.” Egy nagyváradi család történetei (1858–1944). Kriterion Könyv­kiadó, Kolozsvár, 2022.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Deák Endre halálának 10. évfordulójára, 2022 végén jelent meg Boros Ernő nagykárolyi újságíró, publicista Ostinato című könyve*, a szerzőnek immár harmadik kötete az Otthonom Szatmár megye sorozatban. Talán nem véletlen, hogy helye van ennek a könyvnek ebben a sorozatban. Deák Endre Marosvásárhelyről indult ugyan, de magáénak tekinti őt Nagykároly, mivel 1976-tól 2012-ig a város művelődési életének egyik meghatározó, központi alakjává vált, ahogyan magáénak tekinti őt Szatmár megye és az erdélyi közművelődés is, hiszen fontos zenei mozgalom alapkő letevője volt.

Amennyiben alaposabban betekintünk Páskándi alkotói világába, a műfajok színes kavalkádját fedezhetjük fel. Az egyes műfajok megjelenését követve Cseke Péter ezt a sorrendet jegyezte fel az 1965 és 1973 közötti Utunk-gyűjtemények első átlapozása során: karcolat, regényelemzés, esztétikai értekezés, novella, kritika, líraelmélet, mitológiai játék, vers, vitairat, versmagyarázat, párbeszéd, esztétikai értekezés, geometriai eposz, irodalomtörténeti jegyzet, mesekomédia, drámatörténeti eszmefuttatás, komédia, elbeszélés, irodalmi jegyzet, tudomány-népszerűsítő párbeszéd, tréfás mese.

A szatmári, illetve erdélyi költők verseit népszerűsítő műsorokat nemcsak helyben, hanem környékbeli településeken is bemutatták – esetenként olyan kivételes szerzők részvételével, mint Kányádi Sándor vagy Gellért Sándor. A szavalóműsorok egyfajta folytatásaként Csirák Csaba diákvetélkedőket hirdetett, amelyeken a versmondás mellett a megszólaltatott szatmári és erdélyi költők személyével kapcsolatos kérdések is fontos szerepet kaptak. Mivel ezek a magyar nyelvű, magyarokról szóló rendezvények rendszerint népes közönség előtt zajlottak, sok magyar embert megmozgattak, népszerűségre tettek szert, szervezőjük idővel szálkává vált a hatóságok szemében.

A téma, ahogy a kötet címe is sugallja, a középkori magyar egyházi személyek felszentelése a Római Kúriában. A feldolgozott anyag időintervalluma kilencvenhét évet ölel fel. Fedeles Tamás összegző bevezetést írt arról, hogy miről is van szó a kutatásban, majd a Vatikáni Levéltár iratainak másolatait írta át, és készített melléjük regesztát. 

Ahogy azt már megszokhattuk, akár egyedüli szerzőként, akár Ucu Bodiceanu történésszel közösen írt, helytörténeti tárgyú könyvvel jelentkezik, Ancuța-Lăcrimioara Chiș egyben utazásra invitál minden olyan turistát, aki nyitott a könyveiben bemutatott helyszínek felfedezésére, különleges kulturális információk befogadására. Ezúttal háromnyelvű (román, magyar és angol) albumot adott közre, Kolozsvári paloták / Palatele Clujului / Palaces of Cluj címmel (Școala Ardeleană, Kolozsvár, 2022).

Karácsonyi Károly a Babeş–Bolyai Egyetem biológia–földrajz szakának végzettjeként (1964) közel húsz éven át (1969–1988) dolgozott a Károlyi-kastély épületében működő nagykárolyi múzeum botanika szakirányú muzeológusaként. Ez idő alatt hivatali feladatai közé tartozott a kastélyt övező dendrológiai kert gondozásának az irányítása. (...) Akkoriban mondhatni minden ott termesztett fát, cserjét, növényt ismert, de a parkbeli vegetáció sorsát utána is figyelemmel kísérte, legújabb könyve megírásának időpontjáig gyakran szolgált tanácsokkal a kert későbbi gondozóinak.

Salamon András könyvének elévülhetetlen erénye, hogy Seprődi életútját nem „hideg” akadémiai életrajzi adatokon keresztül állítja elénk, hanem megláttatja a tépelődő, kísérletező művészt, aki egy új színházi formanyelvet szeretne meghonosítani Sepsiszentgyörgyönmert vallja: „a színház nincs pusztán nyelvi értéshez kötve”.

Új, fokos kötettel lepte meg olvasóit a Gyergyóban élő szorgalmas történész, Garda Dezső. A szerzőnek egyre szaporodnak a könyvei, és földrajzilag is egyre tágabb témákat tárgyal, amelyekben a legfontosabb székely és magyar sorsfordulatokat veszi sorra. Munkáiból egy összerdélyi kép bontakozik ki előttünk, ugyanakkor roppantul érdekes a művek mögött álló alkotó életútja is. 

A szám szerint kilenc erdélyi író miniatúráját tartalmazó könyv szerzőjének válogatási szempontjait nem ismerem, de ismerem a szerzőt, és eligazít a könyv címe: Erdély lelke szólal*. Azok kaptak ide meghívót, akikből Erdély lelke szólal, Erdély lelke sugárzik. Nemcsak műveikből, hanem életükből, emberi tartásukból, nemzettudatuk nyilvánvaló vállalásából. 

A hazai diákok általában útinaplóban jegyezték le, dokumentálták az utókornak külföldi egyetemjárásaikat, azaz peregrinációikat – ezek megismerése révén pedig a korabeli magyar értelmiségről is többet megtudhatunk. Egy tanulmányi út, egy fontos életszakasz dokumentációjával szembesülünk, ha kezünkbe veszünk egy peregrinációs naplót. Esetünkben gróf Teleki Sámuel peregrinációs naplója az elemzés tárgya, amely a Kriterion Könyvkiadó gondozásában jelent meg Kolozsváron, 2020-ban.

László Gyula (Kőhalom, 1910 – Nagyvárad, 1998) kolozsvári éveinek és itteni régészeti kutatásainak szélesebb körben kevésbé ismert adalékait tárja elénk, így az újdonság és a hiánypótlás erejével – és az olvasói felfedezés örömével – hat M. Lezsák Gabriella nemrég megjelent könyve.

Kulturális svédasztalként jellemezte Szonda Szabolcs a május 26–29. között zajló SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált. A Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatójával, a könyvvásár programfelelősével a sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában első alkalommal megszervezett könyvszemléről beszélgettünk.

Hallgató a hátsó padban címmel jelent meg Tulit Ilona új könyveaz Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) gondozásában. A kötet az AESZ-füzetek sorozat 18. kiadványa. (...) Az AESZ másik új kiadványa Péntek János Kalotaszegi tájszótár című könyve.

Négy fiatal történész jelentkezik együtt e kötetben. Közülük ketten már megvédték a disszertációjukat, ketten pedig a védéshez közelednek. Ők most e  két város világháború előtti másfél évtizedének legavatottabb szakemberei. Fodor János, aki Bernády György pályafutásáról írta már kötetként is megjelent dolgozatát, Marosvásárhely és a Bernády-korszak elhivatott elemzője. Úgy tűnik, hogy e kötet összeállításának ötlete is tőle származik. Ferenczi Szilárd Kolozsvár 1890 utáni várospolitikájáról írt disszertációt, Fazakas László Kolozsvár infrastruktúrájának, főleg a víz- és gázvezeték, csatornázás kutatója, Gál Zsófia pedig a századeleji kolozsvári katolikus építkezések feldolgozója.

Garda Dezső, Gyergyószentmiklóson élő tanár, szociográfus, történész szakíró, politikus nemrég megjelent könyve felszínre hozza a múlt század kilencvenes éveinek az elején beindult (...), több mint másfél évtizedig tartó népfőiskola-törekvések kezdeti eseményeit. Mert abban a korszakváltó időben jórészt nem spontán módon indultak be a különböző, jövőbe tekintő társadalomszervező folyamatok, hanem jól átgondolt, megtervezett programok keretében.