Az Áprily-estek bűvöletében

Tetszetős és szép kivitelű könyvet tartok a kezemben*, emlékkönyvet, amely 2013-ban az Áprily-estek tizedik évfordulójára a Dr. Szász Pál Egyesület gondozásában jelent meg Nagyenyeden.

Nagyon sok szál köt e városhoz, hiszen ott láttam meg a napvilágot, ott éltek apai nagyszüleim, oda járunk vissza rendszeresen különböző alkalmakkor. Az Áprily-esteknek is többször voltam meghívott előadója, édesapám, Veress István (1909–2007) születésének 100. évfordulóján pedig megható ünnepségen vehettünk részt, szintén az estek egyikén. Áprily Lajos (1887–1967) különben nagyapámnak jó barátja volt, sokat kirándultak a Nyugati-érchegységbe, ahova édesapám is elkísérte őket.

Az Árpily-estek külön jellegzetessége, hogy mindegyre összegyűjti az Enyedről elszármazottakat, s hogy e találkozások légköre mindig meleg, családias. Ez nemcsak a főszervező Józsa Miklós nyugalmazott magyartanár érdeme, hanem azé az értelmiségi magé is, amely rendszeres résztvevője az esteknek. Gondolok itt Csávossy Györgyre, Bakó Botondra, Dvorácsek Ágostonra és másokra.

Jóleső érzés lapozgatni és olvasgatni a könyvet, amely nem más, mint „kultúrcseppek” gyűjteménye. Az Áprily-estek megálmodója és lelkes főszervezője, Józsa Miklós hónapról hónapra összetoborozza a „sűrű hagyományú” kisváros, Nagyenyed magyar törzsközönségét és az érdeklődőket. Miklós kezdettől a rendezvény „puritán mindesévé” vált.

A kötet olyan kordokumentum, amelyben mindig érdemes keresgélni, és alkalomadtán rátalálni a szórványban született kincsekre és itt-ott önmagunkra is.

„A kötet az emlékezésen és az emlékeztetésen túl olyan kordokumentum, amelyben mindig érdemes keresgélni, és alkalomadtán rátalálni a szórványban született kincsekre és itt-ott önmagunkra is” – írja a könyv szerkesztője, Bakó Botond. A kötetben olyan jeles enyedi, illetve a városkához kötődő személyiségek írásait olvashatjuk, mint Csávossy György, Bakó Botond, Józsa Miklós, Győrfi Dénes, Király László, Dvorácsek Ágoston, hogy csak néhányat említsek. Az Áprily-estek tematikája olyan sokoldalú, amilyen annak névadója volt, aki nemcsak irodalmi ismereteket adott elő, hanem diákjait a természet szeretetére is nevelte.

Értékmentő kordokumentum ez a könyv. Olyan jeles személyiségekről olvashatunk visszaemlékezéseket, akik már nincsenek ugyan köztünk, de emléküket szívünkben, lelkünkben és elménkben őrizzük, amíg élünk. A jeles személyiségek között említem Elekes Viktor (1880–1957) rektorprofesszort, Csató János (1833–1913) nemzetközi hírű biológust, Alsó-Fehér vármegye alispánját, és természetesen Áprily Lajos költőnek, tanárnak, természetjáró kirándulónak, természetszerető embernek is emléket állítanak a kötetben. A média tükrében c. fejezet válogatást közöl a napilapokban és folyóiratokban közölt cikkekből, sőt három, leírt szöveggé szerkesztett rádiótudósítás is helyet kapott az írások között. A kötődő írások c. rész az Áprilyhez kapcsolódó és az előadások tematikájában nem szereplő írások gyűjteménye. A Magvas mondások és legek érdekes válogatás az estek anyagából. Különösen értékesnek és hasznosnak tartom az Áprily-estek 2003 és 2013 közötti teljes jegyzékét, valamint a 2003 és 2012 közötti sajtóválogatást. Külön érdekesség számomra a törzsközönség név szerinti felsorolása, találunk köztük orvost, tanárt, könyvtárost, óvónőt, református, unitárius, katolikus lelkészt, egészségügyi asszisztenst, könyvelőt, mérnököt, gyógyszerészt, asztalost, technikust, vállalkozót. Végül színes fotók állítanak örök emléket az egykori rendezvényeknek.

Szép és tetszetős a könyv külcsínben és belbecsben egyaránt. Dicséretére válik nemcsak a Bakó Botond nyugalmazott tanárnak, hanem a kiadó Dr. Szász Pál Egyesületnek, valamint a kolozsvári Idea és Gloria nyomdáknak is. Csak így tovább, jó munkát, Isten éltesse azokat, akik az Áprily-estek mozgatórugói, akik munkát és fáradságot nem kímélve a múltnak emléket állítanak, a jelen és a jövő építésén dolgoznak!

* 10 év. Áprily-estek emlékkönyv, Dr. Szász Pál Egyesület, Nagyenyed, 2013.

Új hozzászólás