A máramarosi Petre Dulfu Megyei Könyvtár régi könyvei

Nemrég több, különböző életkorú nagybányai magyartól azt kérdeztem, hogy 1990 óta milyen fontosabb intézményekkel gazdagodott városunk. Bevásárlóközpontokkal, bankokkal, az új postával és McDonalds étteremmel – válaszolták sokan. A megyei könyvtár impozáns épületét csak ketten említették, azt viszont egyikük sem tudta, hogy ebben a nyugati igényeknek is megfelelő szolgáltatásokat nyújtó intézményben 1900 előtti magyar nyelvű kiadványokat is olvashatnak.

 

A legelső magyar értelmező szótár borítója

A körülbelül 19 ezer kötetes gyűjtemény egy része a volt Nagybányai Királyi Főgimnázium könyvtárából származik. A fiatalon elhunyt Petre Codrea, aki könyv nélkül nem tudta elképzelni az életet, fáradhatatlanul járta az országot, hogy antikváriumokban, magánszemélyektől könyvritkaságokat szerezzen a megyei könyvtárnak. A dokumentációs osztály kincsei között megtaláljuk például Paulus Iovius Historarium sui Temporas című, a 16. század első felében Velencében kiadott művét, Valla Lorenzo De Lingua Latina című, 1538-ban Párizsban megjelent könyvét. Ugyanitt megtaláljuk még az 1688-ban nyomtatott román bibliát, Pápai Páriz Ferenc 1767-ben Nagyszebenben kiadott latin-magyar szótárát, Baróti Szabó Dávid 1792-ben, Kassán megjelent Kisded szótárát, Budai Ferenc Magyarság polgári históriájára való lexikon a XV. század végéig című művét, amelyet Nagyváradon Máramarosi Gotlieb Antal nyomdájában nyomtattak 1804-ben. Az olvasóterem polcain sorakozik az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című munka, valamint a 14 kötetes Nyelvemléktár.

A jezsuita pap Kassán és Komáromban alkotott

A levegő hőmérsékletét és páratartalmát szabályozó berendezéssel ellátott raktárban több polcot foglalnak a régi magyar folyóiratok. Itt van például a Budapesti Szemle, a Századok, a Bányászati és Kohászati Lapok, a Természettudományi Közlöny és A Néptanítók Lapja. A folyóiratok mellett találhatók a Nagybányai Királyi Főgimnázium értesítői 1897-től 1912-ig. Két kötetben őrzik a gimnázium önképzőkörében felolvasott versek, elbeszélések, műfordítások, irodalomtörténeti, földrajzi dolgozatok kéziratait, valamint Réti Istvánnak, az önképzőkör elnökének a korabeli magyar festészettel foglalkozó tanulmányait. Ezeket a tanulmányokat, valamint a Tersánszky Józsi Jenő diákéveire vonatkozó feljegyzéseket egy másik cikkemben szándékozom bemutatni.

Miközben a raktárban a könyvritkaságokat simogattam és lapozgattam, úgy tűnt, hogy a könyvek, a folyóiratok vádlón néznek rám, és így panaszkodnak: „Olvassatok minket, mert ha polcokon porosodunk, úgy érezzük, hogy halottak vagyunk”.

Az első emeleti könyv-, kézirat- és folyóirat-gyűjtemény olvasóterme hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között tart nyitva. A beiratkozáshoz csupán személyazonossági igazolvány szükséges. Az olvasók világhálóra kapcsolt számítógépeket is használhatnak.

Új hozzászólás