Köllő Ferenc: Gergely András méltatása

Romániai Magyar Dalos Szövetség • Guttmann Mihály Díj

„A művészet tiszta vallás, melynek nemes, hódító kultuszában szövetséget köt minden érző szív.” (Juhász Gyula)

Gergely Andráshoz közel egy évtizedes ismeretség és barátság fűz. Ez idő alatt olyan tulajdonságait és erényeit ismerhettem meg, amelyekkel faluközössége, a székely régió anyagi és szellemi-kulturális gyarapodását és fejlődését szolgálta-szolgálja. Csíkszentmártonban született 1965. október 6-án.

Gergely András (balról) és Köllő Ferenc

A művészetek iránti vonzalma már kisgyermek korában megnyilvánult, édesanyja bevallása szerint már egyéves korábban kezdett rajzolni, festeni. Csíkszentmártonban mindig is pezsgő kulturális élet zajlott, a népdaléneklés, a néptánc, a népi zenekar, az egyházi és világi kórusok működése öregbítette a község hírnevét. Elemi iskolás korában kórustagként irányult a zene felé a figyelme és szeretete.

Képzőművészeti tehetségét a Hargita Megyei Művészeti Népiskola festészeti szakán fejlesztette Zsigmond Márton osztályában. A sors viszont más szerepkört szánt neki. Jogot végzett, két szakaszban, 1992 és 2000, valamint 2004 és 2020 között Csíkszentmárton polgármestere volt.

2000-ben megalakult az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás, amelynek elnökévé választották, és amely társulás révén számos gazdasági-társadalmi és kulturális programot tudnak megvalósítani.

Segíti a népművészet, a néptánc, a népzene és a fúvószenekarok működését, a zenei és képzőművészeti táborok szervezését.

Bevallása szerint a zenei együttesek és műfajok közül a fúvószene áll a szívéhez a legközelebb.

A 2000-es évek elején Székelyfödön, de különösen Hargita megyében a fúvós­zenekari mozgalom újra reneszánszát élte. Számos új együttes alakult és kezdte el működését.

Az alcsíki két rezesbanda mellett (Csíkszentkirály és Újtusnád) további hat zenekar alakult.

2009-ben Gergely András is fúvós­zenekart szervezett Csíszentmártonban. Hangszereket vásárolt és szakembert, karmestert fogadott a zenekar tanítására. Közben figyelemmel kísérte a többi zenekar működését is, és két év múlva, 2011-ben megszervezte az első alcsíki fúvószenekari találkozót, amelyre meghívta Kelemen Antal tanárt, a Románia Magyar Dalosszövetség fúvós szekciója vezetőjét is, aki elismeréssel nyilatkozott a zenekarok teljesítményéről és a minőségi színvonalról.

Azóta rendszeressé vált a rendezvény, amelyet nemcsak anyagilag támogat, hanem műsorvezetője, bemondója is Gergely András.

A fúvószenei mozgalom több száz gyermeket, ifjat vonz és fogad soraiba.

Így merült fel a gondolat, hogy Csíkszentmártonban is szervezzünk fúvóstábort. Gergely András előteremtette az anyagiakat és kitűnő feltételeket biztosított a zenei oktatásra. Azóta, 2012-től évente 80–100 gyermek fordult meg, vagy jár vissza e táborba nemcsak az alcsíki régióból, hanem Székelyföld más településeiről is. A táborban a minőségi oktatás a fő szempont, 14–17 szaktanár oktatja a hangszeres és elméleti zenét, két korrepetitor segíti a munkájukat. Gergely András két zongorát vásárolt erre a célra, emellett többször beül a zeneelmélet-órákra és a zenekari próbára is. A polgármesteri hivatalban munkatársai is segítettek a kottaanyag fénymásolásával, vagy épp ő maga sokszorosította a tanulóknak a kottaanyagot. A tíznapos tábor mindig gálaműsorral zárul szépszámú közönség előtt.

A zenetábor mellett Gergely András a képzőművészetre is áldoz, és hivatásos képzőművészekkel Mátyás József csíszentmártoni születésű festőművész emlékére nemzetközi szintű művészeti tábort is szervez.

Köztisztviselői munkája, valamint művészettámogató és szervezői tevékenysége mellett aktív tagja szülőfaluja zenekarának.

Több évtizedes odaadó művészetpártoló és szervezési munkájáért gratulálunk a Guttmann Mihály Díjhoz, egyúttal kérjük Isten áldását kitartó és áldozatos munkájára.

 

(Elhangzott 2020. december 19-én a világhálón, a Romániai Magyar Dalos Szövetség közgyűlését követő díjátadó ünnepségen.)

 

Új hozzászólás