Karácsony Gabriella: Lőfi Gellért Attila méltatása

EMKE • Nagy István Díj

Ha magunkban ülnénk, és egy baráti beszélgetés nyitógondolatát fogalmaznám meg, talán egyszerűbb lenne elmondani, hogy miért tartalak méltónak erre a díjra. Tudnám, hogy egy vagyok azon emberek közül, akik elismeréssel viszonyulnak ahhoz, amit te alkotó emberként képviselsz. Nem lenne szükség indokra, mert az élmények energiája lenne az egyértelművé válás záloga.

Sosem gondoltam úgy, hogy ne lenne szükség az elismerésre, viszont a magasztaló szavak gyakran odalesznek a pillanat sűrűjében. A legmélyebbről jövő főhajtás láthatatlan, de jelen van egy gesztusban, az arc játékában, a tekintet rezzenésében.

Ennek ellenére az ünnepélyes keret megkívánja, hogy néhány ecsetvonással megrajzoljalak azok számára, akik nem ismernek téged.

Lőfi Gellért Attila

Lőfi Gellért Attila zeneművészeti pályája a gyermekkorban nyert táptalajt. Zeneóvodai és kórusközeli tapasztalatai, majd a zeneiskola légköre egymásra épülve ébresztették fel azt a folyamatot és életérzést, amely ma meghatározza személyiségét. Ahogyan a szülő örökíti át gyermekére genetikáját és a minták árnyalatait, úgy szívta magába a szellemi táplálékot és vette magára az érett lélek köpenyét célkitűzéseinek határozott fényében. A hála és alázat jegyében sok nevet említhetnék, akik elindították útján, és vigyázták lépéseit ebben az utazásban. Olyan nevek, amelyek a legfinomabb selyempapírt érdemelnék, aranybetűk legmeghittebb hímzésével. Tanítók és mesterek a maguk sajátos szellemiségükkel, akik hatással voltak megannyi nemzedék önérzetére és önmegvalósítására. A köszönet ott van a kézfogásban, az emlék nosztalgiájában.

A kitartás és a fejlődés igénye a hit oxigénjével járja át Gellért tevékenységét, amelynek során szoros összefüggésben alkot egységet a munka és a belső én. Karnagyi és pedagógiai munkáját gyermek- és felnőttkórusok, zenekarok irányítása határozza meg: jelen pillanatban a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyermekkórusának karnagya, az 5–8. osztályos Reménység és a 9–12. osztályos Szerenád kamarazenekarok irányítója, a Krisztus Király Római Katolikus Templom Laudate kamarakórusának karmestere, ugyanakkor a Kis Apostolok gyermekkórus zenei vezetője is. A próbákat rendszerint hatványaira emeli a pezsgés, a lendület, a mozdulatokban jelen van a művészet szépsége és egyedisége. A zenei koncepció érzékelésében és megszólaltatásában rendkívül kifinomult, módszereiben hatékony, egyszerre hagyományőrző és újító. Az együtt éneklések és együtt muzsikálások alapja a jó hangulat, az egymásra irányított figyelem és kölcsönös tisztelet. Ez a jól működő hármasság talán a legfontosabb pilléreit képezi annak az erőnek, amely összetartja ezeket a közösségeket bármilyen körülmények között.

Szakmai hozzáértésében és emberi mivoltában megkérdőjelezhetetlen a diákok szemében, látják benne a példaképet, jelenlétével motivál és közösséget formál. Rugalmassággal, megértéssel és nyitottan viszonyul mind a gyermekkórus kicsinyeihez, mind a vegyeskar kiforrott dalnokaihoz is. Az őt körülvevő társadalom olyan színfoltként tekint rá, aki a tenni akarás vágyával, a maradandó megálmodásával és a hagyományok átörökítésével a legbiztosabb alapkultúránk ápolásában és megőrzésében.

Lőfi Gellért Attila 1984-ben született Sepsiszentgyörgyön.

Tanulmányai:

2003-ban érettségizett szülővárosában, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban, 2007-ben a Brassói Transilvania Egyetem Zenepedagógia szakán, majd ugyanott a Karvezetési Stilisztika Mesteri tagozaton diplomázott. 2004-ben kántori oklevelet szerzett a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen.

Szakmai tevékenységei

2003 és 2008 között a Pro Musica kamarakórusban énekelt, számos külföldi körúton, nemzetközi kórusversenyen, hazai és külföldi kórusfesztiválon és önálló koncerten szerepelt velük.

2003 és 2010 között tagja volt a Snaps Vocal Band énekegyüttesnek, amellyel közösen több hazai és nemzetközi, egyházi, világi és gospel zenei fesztiválon vettek részt.

2004 óta a brassói Fekete templom Jugendbach kórusában énekel.

2007 óta a Laudate ­kamarakórus karnagya. Az egyházi vegyeskar élén lehetőséget kapott karvezetői ta­nulmányainak kibontakozására. Szá­mos sikert értek el közösen, melyek meg­alapozták és megváltoztatták karve­zetői szemléletét.

2007 őszétől a Plugor Sándor Művészeti Líceum címzetes tanára: hegedűt, zongorát, orgonát, kamarazenét tanít, valamint vezeti az iskola kamarazenekarait és gyermekkarát.

2008 őszétől orgonista-karnagyi teendőket lát el a Krisztus Király-templomban, teljes zenei évadot szervez a Vox Caelestis Orgona Egyesület elnökeként.

Nemzetközi karnagyi szemináriumok, amelyeken részt vett:

Kardos Pál Nemzetközi Egyházzenei Karnagyi Szeminárium, Szeged.

Europa Cantat Nemzetközi Karvezetői Szeminárium, Budapest.

Lantos Rezső karnagyi Szeminárium, Budapest.

Cantemus Nemzetközi Kórusvezetői Szeminárium, Nyíregyháza.

Több alkalommal dolgozott a szegedi Bartók Béla Nőikarral, a nyíregyházi Pro Musica Leánykarral, a budapesti Angelica Leánykarral, a Komlói Pedagógus Kamarakórussal, a nyíregyházi Cantemus Gyermekkarral, a Liszt Ferenc Zeneakadémia Vegyeskarával, a budapesti Mátyás-templom kórusával, a Madrigál Román Nemzeti Kórussal. Munkássága során olyan neves karnagyokkal dolgozott együtt, mint: Ion Marin, Anna Ungureanu, Szabó Dénes, Kollár Éva, Ordasi Péter, illetve Rozgonyi Éva. Ezen együttműködések által megismerhette a kodályi elvet, a kardosi hangzáskép örökségét vagy a gyermekkari és vegyeskari hangzásvilág csodáit.

 

(Elhangzott 2020. november 7-én, Kolozsváron, az EMKE díjátadó ünnepségén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség templomában.)

 

 

 

Új hozzászólás