Fekete Vince: Szívforma. Laudáció helyett Száraz Miklós Györgynek

Székelyföld • Székely Bicskarend Díj

Száraz Miklós György

Ha Székelyföld térképét

megnézzük,

akkor azt látjuk, hogy

szív alakú ez a térkép,

 

magába foglal három megyét,

magába foglalja a székely

székeket, és magába foglalja

ezt a szív alakú helyet, nem

túl nagy területet egy másik

 

ország, amely nagyjából

szintén az ország, ennek a

másik országnak a szívében

található,

 

itt élnek a székelyek, hol nagyobb

tömbben, hol szerte, széjjel,

szétszórtan, de ez nem

hivatalos országuk,

 

ezért képesek volnának, ha kell,

meg is halni érte, de nem kell ilyesmi

már a mai világban,

 

úgyhogy itt élnek ők békésen,

többnyire békésen, egyik napot

illesztik a másik után,

 

dolgoznak reggeltől estig,

látástól vakulásig, főleg fizikai

munkát, főleg a mezőkön,

 

főleg az állatokkal, no meg főleg

az erdőkön, ahol leginkább otthon

érzik magukat ebben a nagy

Transzilvániában,

 

jó dolgú emberek, szeretnek

nap mint nap tevékenykedni,

és ha nem tudnák az iskolából,

 

hogy ők egy másik országban élnek,

egy másik országnak a lakói már

legalább száz esztendeje, észre sem

 

vennék, hogy ez mennyire, de

mennyire így van, mert náluk

még a román rendőr is székely a

faluban, és székelyek az oda

betelepedettek is, még a cigányaik

is székelyek, zsidójuk is az volna,

 

de az egy jó ideje nincs, csak volt,

még a nagyapáik idejében, bótja is

volt, most nincsen, se bót, se zsidójuk,

 

vagyis bót van, de az inkább vendéglő,

mert ott, a bótban szoktak iddogálni,

sokszor már délelőtt azok, akik

 

egyébként mindig ott, ők nem a 

dolgosabb fajtából valók, vagy abból,

csak éppen most nincsen munkájuk,

 

mert most hazajöttek szőlőkacsozásból,

három hónap után, és majd később

mennek vissza, amikor lesz munka,

 

s addig az a pénz is, amit ott kerestek,

elég lesz nekik, addig elég, s mi az a

napi néhány kupica, amit lehajtanak itt,

semmi, úgyhogy amíg nincsen munka,

addig itt töltik a napjaikat, itt legalább

hírek is vannak, jönnek-mennek az

emberek, beszélgetnek, megosztják

 

a híreket, meghallgatják őket nagyon

figyelmesen, lelki támaszt szolgáltatnak,

olyan lelki izéket, amiért máshol

nagy pénzeket fizethetnének akár,

de itt ők ingyen, bérmentve, és ez jó,

nagyon jó, nekik is, no meg másoknak is…

 

(Elhangzott 2020. október 2-án, Csíkszeredában, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztőségében szervezett díj­átadó ünnepségen.)

 

 

Új hozzászólás