A besztercei Magyar Ház

Besztercén 2002 óta áll egy, a Beszterce-­Naszód megyei magyarok számára közismertté vált épület. E ház kapui nyitva állnak mindenki előtt, akik választ keresnek egy kérdésre, akik megoldást várnak egy problémára, vagy akik egyszerűen csak magyarul szeretnének váltani néhány szót az ott dolgozó kedves emberekkel. Ez a Besztercei Magyar Ház.

beszterve magyar ház

Tízéves a Magyar Ház. Iochom Zsolt fotókiállításának megnyitója 2012. június 10-én.
Szakács Bálint felvétele

A mindenki által ismert Magyar Ház nem csupán egy épület, hanem olyan közösségi otthon is egyben, amely megpróbál eleget tenni az őt működtető közösség igényeinek. Ugyanis itt fejti ki tevékenységét az RMDSZ megyei és városi szervezete, a Besztercei Magyar Demokrata Ifjúsági Szervezet (továbbiakban MADISZ), az EMKE besztercei szervezete és sok más civil szervezet. Ugyanitt működik táncház, szerkesztőség, magyar nyelven történő oktatás román anyanyelvűeknek, magyar könyvtár, videotéka, ingyenes honosítási ügyintézet és a kulturális események megszervezése is itt zajlik.

Érdekességként megemlítendő, hogy a Magyar Ház az egykori Magyar, a jelenlegi Nicolae Titulescu utcán található a 46-os szám alatt.

Amikor azt mondjuk Magyar Ház, akkor olyan helyről beszélünk, ahova mindig mindenkit szeretettel várnak. Az évek során számos új ötlet, terv került kivitelezésre. Itt születik a Besztercei Híradó és a helyi magyar média. A legfontosabb információk, színes és figyelemfelkeltő rovatok, sokatmondó fotográfiák kerülnek ide a megye minden pontjáról, hogy minél több emberhez eljusson a hír arról, ami a megyében történik. Ugyancsak itt szerkesztik a beszterce.ro magyar honlapot is, amely naprakész friss hírekkel szolgál olvasóinak. Hetente egyszer, hétfő délután három órától sugározzák a magyar rádióadást, és kéthetente vasárnap a helyi televízió-csatorna magyar nyelvű műsora is megtekinthető, szintén 15:00 órától. A Magyar Ház könyvtártermében megtalálható és átlapozható visszamenőleg a Besztercei Híradó összes lapszáma.

beszterce magyar ház

A besztercei Magyar Házban szervezett Nyári Alkotótábor zárórendezvénye 2014. július 11-én.
Becsky Kinga felvétele

Heti rendszerességgel a besztercei Magyar Házban néptáncoktatás is történik különböző korcsoportok számára, ahol autentikus népi táncokat tanítanak. A 2009 óta működő, és a hagyományok őrzését felvállaló besztercei Vadrózsa Néptánccsoport hetente próbál szakképzett oktatók segítségével. Ez a tevékenység remek alkalom arra, hogy a gyermekek megismerjék és elsajátítsák népi kultúránkat és hagyományainkat, ami hozzájárul az identitás erősítéséhez és egyéniségük kibontakozásához, fejlesztéséhez. Jelenleg több csoport működik a kisiskolásoktól a már „veteránokká” alakultak csoportjáig.

Bármennyire is fontos a magyar nyelv ismerete, az iskolán kívül sajnos, máshol nem lehet elsajátítani. Gondolunk itt a vegyes házasságban élő szülőkre és gyermekekre, valamint azokra a román anyanyelvű, de magyar történelmi egyházak tagjaira, akik konfirmációra vagy bérmálásra készülnek. Erre az igényre biztosít orvoslást már 2012 óta a megyei érdekvédelmi szervezet kezdeményező csoportja, hiszen intenzív magyar nyelvtanfolyamot indított minden korosztály számára, magyar szakos tanár irányításával hetente a besztercei Magyar Házban. Az oktató, Sárkány Panna magyar nyelv és irodalom szakos nyugalmazott tanár önkéntesen vállalja a munkát, az órák bérmentesek.

A Magyar Ház teret biztosít a Láncszem Nőegylet tagjainak is, akik hetente találkoznak, együtt szervezkednek. Ők azok a nők, akik minden eseményen jelen vannak, és ahol szükséges, önkéntesen megfőzik a legfinomabb magyaros ételeket.

Szakemberek véleménye szerint nem lehet túl korán elkezdeni olvasni, de túl későn sem ajánlatos. Olvasni elsősorban azért fontos, mert általa fejleszthetjük beszédkészségünket, gondolkodásmódunkat és tudásunkat. Besztercén ritka az a hely, ahol megadatik a lehetőség magyar nyelvű könyvekhez jutni. Erre próbált megoldást keresni a besztercei MADISZ, az RMDSZ Beszterce városi és megyei szervezete, amikor 2013-ban kezdeményezte a magyar könyvtár beindítását. 2013 óta különböző adományok és pályázatok révén több ezer könyvvel gazdagodott a 2014. március 15-én hivatalosan is felavatott Léstyán József Besztercei Magyar Könyvtár. Mivel a könyvtár egyre nagyobb érdeklődésnek örvendett, ugyanakkor a terem különböző eseményeknek is színterévé vált, a besztercei MADISZ 2015-ben is folytatta a könyvtár bővítését és fejlesztését, ráadásul videotékát is kialakított.

Kulturális téren fontos szerepet kap a Magyar Ház, hiszen itt születnek meg a rendezvények kivitelezési tervei. Évente megvalósulnak a már hagyományossá vált események, de természetesen minden alkalommal valami új is megjelenik az események skáláján. Ilyen például a tizenegy éve megszervezett Örvendj ég, örvendj föld! megyei karácsonyi ünnepség, amikor együtt kántál és kíván egymásnak kellemes ünnepeket a megye magyarlakta településeiről érkező közel félezer gyermek, pedagógus, lelkész. A sort folytathatnánk a nemzeti ünnepünkre való megemlékezéssel, vagy a tavaszi és őszi mulatságokkal. Ugyanakkor lassan tizenhárom éve minden február 24-én, Besztercén, a szász-evangélikus temető katolikus részében megemlékeznek a történelmi egyházak lelkipásztorai és hívei, civil szervezetek képviselői, diákok és fiatalok az 1602. évi ostromról. 1602. február 24-én, vasárnap ugyanis a Besztercét ostrom alatt tartó Giorgio Basta német-római császári generális katonáival orvul lemészárolt több száz székely-magyar várvédőt. Ezt a napot nevezzük Beszterce Fekete vasárnapjának, ez a Reminiscere vasárnapja. Immár tizenöt éve megvalósul egy kimaradhatatlan esemény, a Besztercei Majális, amelyik érdekes tevékenységeivel vonzza a magyar ajkú embereket, valamint az öregfiúk focikupája is. Említésre méltó a különböző születési évfordulókra való megemlékező ünnepségek szervezése, mint például Reményik Sándor, Sárkány Ferenc, de a különböző színházi látogatások is.

beszterce magyar ház

XII. Ifjúsági Tábor, Oláhszentgyörgy, 2015. július 3. Máthé Loránd felvétele

Mindez csupán néhány fontosabb esemény, amelyet Besztercén szerveznek, és amelynek kiinduló pontja a besztercei Magyar Ház, de emellett vannak kimondottan az intézményben lezajló rendezvények is. Ilyen például az RMDSZ és a Pro Hereditatem Egyesület által gyakori jelleggel megszervezett nótaest, amikor harmonika és orgona kíséretében dalra pendül a sok jókedvű magyar. Ugyanakkor kortárs költőink és íróink legújabb köteteit is bemutatják tea és sütemény mellett, a Magyar Ház kiállító termeiben pedig megtekinthetők festőink alkotásai is. Alkalmakként különböző oktató jellegű előadásokat is szerveznek e közösségi házban. Figyelemfelkeltőnek minősül a különböző, alkalomhoz kötött kézműves műhely, mint az adventi koszorúk és díszek készítése felnőtteknek és gyermekeknek, farsangi álarckészítés, írásos tojásfestő műhely felnőtteknek. Szintén ide tartozik a húsvéti alkotóműhely gyermeknek, a kokárdakészítés, amelyeket a fiatalok nemzeti ünnepünk alkalmával minden megjelenő magyarnak átadnak, valamint az idén napvilágot látott népviseletvarró klub, ahol sikerült a Besztercei Vadrózsa Néptánccsoport új táncrendjéhez szükséges népviseletet, a zselyki viseletet megvarrni.

Két éve a Magyar Ház közel kéthetes tábornak is a színtere, amikor is több mint 30 gyermek izgalmas népi játékokon, szabadtéri tevékenységeken vehet részt szakképzett felügyelők jelenlétében.

A Magyar Ház fennállásának tízedik évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget szerveztek a helyszínen, amikor különböző érdekes tevékenységek várták az érdeklődőket: volt gasztronómiai verseny, meseterápia, előadás, kézműves tevékenység, szabadtéri játék, kiállítás, zene, magyaros étel és esti koncert egyaránt.

Mindezek mellett az év folyamán a besztercei MADISZ is számos rendezvényt valósított meg. Ilyenek voltak a vitadélutánok, amelyek kimagasló figyelemmel követik az anyanyelv megfelelő használatát, ami elengedhetetlen a modern technológia korszakában. Ugyanakkor helyet kapnak a Magyar Házban különböző szabadidős tevékenységek is, mint sporttevékenységek, film- és játékestek. Minden rendezvény célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a Magyar Ház iránt, hogy tudatosuljon bennük: létezik egy magyar hely, ahol nyugodtan használható a magyar nyelv, ahol bármikor találkozhatnak a fiatalok és együtt tölthetnek el kellemes körülmények között egy kis időt.

Emellett a MADISZ biciklitúrákat, kirándulásokat, különböző szabadidős tevékenységeket szervez. Ilyen a MADISZ Horgászverseny Tacson, az idén tizennegyedik alkalommal megvalósított MADISZ Focikupa, a megyei Ifjúsági Tábor, amely évről évre több fiatalt vonz, valamint az Ifjúsági Karaván. A karaván szervezése által létrejött a Csipet-csapat színjátszó kör, valamint egy modern tánccsoport, a Szelfie és egy amatőr humortársulat, a Mókaklub, akik rendszerint a Magyar Házban gyakorolnak. A fiatalok kezdeményezésére megvalósult egy gyűjtő-karitatív akció is, amelynek során ruhákat, tisztálkodási eszközöket, házfenntartási kellékeket, iskolai felszereléseket gyűjtünk a megye magyar rászoruló családjainak. A Szívtől-szívnek karitatív program az RMDSZ, a MADISZ és a lelkipásztorok sikeres együttműködésének eredménye.

A Magyar Ház információs központként is említhető, ugyanis gyakori jelleggel szerveznek véleménykutatást, mind politikai, mind adminisztratív kérdéskörben. A kérdőívek lényege, hogy a tisztségviselők és a magyar lakosok között állandó kapcsolat alakuljon ki, hogy megtudjuk, mi fontos a számukra, milyen igényeik vannak.

Kimagasló figyelemmel kezeljük az oktatás helyzetét is. Immár hatodik éve szeptemberben zajlik az Iskolatáska program, amelynek keretében minden, magyar nyelven tanuló gyermek az első osztály kezdetén alaptanszerekkel felszerelt iskolatáskát kap ajándékba. Ugyanakkor különböző könyv­adományban részesítettük iskolák, egyházak magyar könyvtárait, megkönnyítve a fiatalok információhoz való jutását. Évente biztosítjuk a megye magyar iskoláiban tanuló diákoknak a jutalomkönyveket, valamint a besztercei végzős diákok RMDSZ-különdíjban is részesülnek, akiknek ezáltal is megköszönjük, hogy bekapcsolódnak, és segítik a különböző események sikeres lebonyolítását. A Magyar Ház teret ad a Besztercei Magyar Diáktanács által szervezett események kivitelezéséhez.

Új hozzászólás