Csángó gyermekek szavalóversenye Pusztinán

Május 16-án nagy izgulással megtartottuk az V. Pusztinai Szavalóversenyt. A versenyen két kategóriában indulhattak a résztvevők: az 1–4. osztályosok, ahol 17 jelentkező volt, ők két verssel készültek, és az 5–8. osztályosok, itt nyolc jelentkező volt, nekik már négy verset kellett megtanulniuk. Ebből a négy versből egyet a versenyző adott elő szabadon, egyet pedig a zsűri választott előadásra.

Csángó leányecskák a Pusztinai versmondó szemlén. Bartha András felvétele

A zsűri tagjai voltak: Sántha Attila kézdivásárhelyi költő, Toldi Éva újságíró, prof. dr. Polgár Tibor András és Kosztándi Tímea volt diószéni tanár; ők értékelték a versenyzők produkcióit. A sorszámhúzás után el is kezdődött a verseny a kicsikkel, akik gyönyörűen, bátran és szívet-lelket beleadva mondták el verseiket.

Az 5–8. osztályosok is nagyon ügyesen szerepeltek. Itt is tehetséges gyermekek álltak ki a közönség és a zsűri elé szavalni Petőfi Sándor, Móra Ferenc, József Attila, Kányádi Sándor, Lakatos Demeter, Juhász Gyula, Osváth Erzsébet, Babay József, Nemes Nagy Ágnes, Devecsery László, Fekete Mihály, Zelk Zoltán, Benedek Elek, Weöres Sándor verseit.

Mind a megnyitón, mind a szünetekben a pusztinai gyermekegyüttes, a szólisták, a gyermek-furulyaegyüttes és a furulya szólisták – valamennyien a Fölszállott a páva területi válogató résztvevői – énekeltek, furulyáltak, táncoltak.

Nagy izgalommal vártuk a zsűri döntését!

Díjazottaink az 1–4. osztályosoknál: 1. díj: Scripcaru Rebeca – I. osztály; 2. díj: Bortoş Mădălina-Maria – II. osztály, Matieş Denisa – III. osztály; 3. díj: Laslău Roxana-Iuliana – II. osztály, Bota Lavinia – II. osztály, Stán Gabriel – II. osztály. Az 5–8. osztályosoknál: 1. díj: Coardă Daria-Timeea – V. osztály; 2. díj: Matieş Carina – VI. osztály, Saroş Ștefania-Maria – VI. osztály; 3. díj: Catană Alina – V. osztály.

 A versenyünket könyvbemutató követte. A Vándorapostol – Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete című kötetet Polgár Tibor András, a kiadvány gondozója, Toldi Éva újságíró és Oláh István, a Kárpát-medencei Térség elnöke ajánlotta az olvasóknak. A könyvbemutató után elénekeltük az Aranymiatyánkat, a Lehullott a Jézus vére, a Nem vagyunk árvák, a Szent olvasót imádkoztunk, az A fényes nap immár lenyugodott, a Mária tiszteletére és a Nyújtsd ki mennyből című egyházi énekeket. A szentes mesék sem maradtak ki, amit a felnőtt hagyományőrzők adtak elő.

Köszönet Bilibók Jenő és Mátyás Mónika tanárainknak, hogy színvonalasan felkészítették a gyermekeket!

Köszönet a támogatásért a Sarasotai (Amerikai Egyesült Államok) Kossuth Klubnak, amelynek támogatása nélkül nem sikerült volna a verseny megszervezése.

Új hozzászólás