Székely Népviselet Napja

Székely népviselet napja. 2023-ban? Minden olyan alkalom, amely a népviseletünkről szól, közelebb visz ahhoz, hogy ki-ki megtalálja a népviselethez való viszonyát. Tudatosan döntsön arról, hogy miként határozza meg saját népviseletét. Teheti ezt születési helye, családi öröksége mentén, vagy nemzeti hovatartozásának szimbólumaként. Láthatjuk benne azt is, hogy letűnt korok emberének öltözete a mai kor népviselete, ugyanakkor felnőhetünk ahhoz, hogy megértsük jelentőségét. Ha örökségként gondolunk rá, akkor magában rejti saját családunkat; anyai, apai, nagyszülői örökségünket; ereje van, korokon átnyúló érintése, valamilyen romantikája, szépsége, értéke. Ha magyarságunkat, székelységünket, hovatartozásunkat fejezzük ki általa, öltözetünk egyfajta nemzeti szimbólummá válik. Törekednünk kell arra, hogy megtaláljuk, mivel kapcsol össze bennünket. S ami ennél is fontosabb, olyan legyen ez a viszonyulás, hogy örökül merjük hagyni gyermekeinknek, minden szépségével és kötelékével együtt.

Idén a Székely Népviselet Napja június 30-án lesz, pénteken, hasonlóan az elmúlt évekhez egy nappal előzi meg az Ezer Székely Leány Napját. Élmény látni, ahogy az emberek viseletbe öltözve indulnak dolgukra, vagy éppen pihenni, kikapcsolódni. Aki tehát szeretné megélni kicsit másként az együvé tartozás érzését, azt arra bíztatjuk öltse magára székely viseletét, vagy jelzésértékkel annak valamely darabját.

A SzékelyNépviselet Napján készült fényképeket (a résztvevők nevével és helységnévvel ellátva), június 30. éjfélig várjuk a hargitaneptanc@gmail.com e-mail címre, illetve a Hargita Együttes Facebook oldalára privát üzenetként.  A fotókat megosztjuk az Együttes Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/

 

Új hozzászólás