Hunyadiak új fészke

Ha Vajdahunyadról esik szó, van, akinek a Hunyadiak vára, van, akinek a vas- és acélkohászati központ jut eszébe. És vannak, akik az itteni, a dél-erdélyi szórványban élő magyarokra is gondolnak. Ahhoz, hogy gyermekeink, unokáink az anyanyelv, a magyar kultúra, hagyományaink, történelmünk, irodalmunk szellemében, ismeretében, szeretetében és tiszteletében nőhessenek fel, lépnünk kellett. Azért hogy elbátortalanodott, kishitű társainknak is reményt és bátorságot adjunk, rögtön a változások után elkezdtük a közösségépítést.

A vajdahunyadi Magyar Ház udvari traktusa

1990. január 3-án létrehoztuk az RMDSZ helyi szervezetét magyarságunk érdekvédelmére, 1993 tavaszán az EMKE helyi szervezetét nyelvünk, kultúránk, hagyományaink ápolására, közművelődésünk megszervezésére, 1994-ben pedig a Hunyadi János Humanitárius Társaságot (HJHT), sajátosan vajdahunyadi gondjaink hathatós megoldására.

Kezdetben a volt Ferenc-rendi kolostor földszintjén szorítottak nekünk helyet, itt hoztuk létre a város egyetlen magyar nyelvű közkönyvtárát, amelyet az EMKE és a HJHT működtetett önkéntes könyvtárossal, valamint ökumenikus magyar óvodát, ingyenes orvosi tanácsadó jellegű rendelőt nyitottunk, és ugyanott kapott helyet az RMDSZ és a MADISZ is.

De már 1994 óta megfogalmazódott egy Magyar Ház létesítésének a szándéka, intézményes létünk reális megalapozásának és továbbfejlesztésének alapfeltételeként. Többrendeltetésű kulturális központot szándékoztunk létrehozni, és ez az 1998-99-es évek legfontosabb célkitűzésévé vált számunkra. Az első, kisebbik Magyar Házat főleg testvérvárosunk, Szombathely, az Illyés Közalapítvány és az angliai Mission Romania elnevezésű civil szerveződés, valamint helyi adományozók és más támogatók segítségével sikerült megvásárolni, a lényegében családi házat felújítani, bebútorozni és élettel, tevékenységgel megtölteni. 2000. május 28-án avattuk fel, azóta a város magyar közösségének szolgálatában számos tevékenységnek ad otthont. Itt működik a közösségi iroda, amelynek felszerelése a városunkbeli magyar civil szervezetek rendelkezésére áll. E szervezetek: az EMKE vajdahunyadi szervezete, a Romániai Magyar Pedagógusok Szervezetének helyi alakulata, a MADISZ, a Hunyadi Magyar Vállalkozók Társasága (HUMAV), a HJHT (amely idéntől a Diversitas nevet vette fel), a Harmónia nyugdíjas klub és Összhang Nőegylet. E két utóbbi jogi személyiség nélkül, a többi szervezet önálló jogi személyiséggel működik.

A szociális jellegű orvosi rendelőben városunk négy magyar orvosa vállalt ingyenes szolgálatot. A vajdahunyadi Információs Iroda 2002 januárja óta fizetett alkalmazottal a kedvezménytörvényről nyújtott tájékoztatást egy ideig, majd önkéntesen folytattuk a tájékoztatást, útmutatást a földtörvénnyel, jogi és egyéb érdekképviseleti kérdésekkel, a könnyített honosítási eljárással, űrlapkitöltéssel kapcsolatban. A Mikó Imre Kisebbségvédelmi Hálózat helyi irodája is itt működik. A MADISZ vajdahunyadi szervezete saját tagjai számára ingyenes internet klubot működtetett a helyiségben. A HJHT ökumenikus óvodája 2000-től három tanéven át működött a Magyar Házban évente 12–18 gyermekkel, 2003 óta az óvoda az állami közoktatás intézményes keretein belül folytatja tevékenységét. Időközben az EMKE és a HJHT által létrehozott magyar közkönyvtárat is átköltöztettük e kis Magyar Házba. Jelenleg közel 6000 magyar kötettel rendelkezünk, a létesítmény író–olvasó találkozóknak, könyvbemutatóknak, olvasó maratonnak, irodalmi esteknek, szavalóversenyeknek ad otthont.

A kulturális, ifjúsági, szociális és egyéb közösségi tevékenységek háttérbiztosításának céljából az ingatlan továbbépítése, bővítése szívügyünkké vált. Kinőttük a kis Magyar Házat. Winkler Gyula kezdeményezésére saját források, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, különböző alapítványok és jótevők támogatását felhasználva a Corvin Savaria Társaság elkészítette a Magyar Ház fejlesztési terveit. A munkálatok 2003 tavaszán kezdődtek meg, az új épületet 2007. november 13-án avattuk fel. A létesítmény konferenciatermet, ifjúsági és kiállítási csarnokot, irodát, konyhát, hálószobákat és zuhanyozókat is magába foglal. Jelenleg a Corvin Savaria Társaság tulajdonát képezi, anyagi, szervezési hátteret biztosítva a már említett, haszonkölcsön szerződéssel itt működő civil szervezetek tevékenységének. A bútorozás, a fejlesztés jelenleg is tart, bár az anyagi nehézségek sajnos nyilvánvalóak a működtetés terén is.

E szervezetek munkája szorosan egybefonódik a közös cél érdekében: hogy otthon legyünk a hazában, azaz megmaradhassunk magyarnak itt, a szülőföldünkön, sajnos, távol a tömbmagyarság kulturális központjaitól. A közösségért munkálkodó ugyanaz a 15-20 ember tölti be a katalizátor szerepét a közös cél, megmaradásunk érdekében, akár érdekképviseleti, akár kulturális, akár sajátosan helyi tevékenységről van szó. Egyházainkkal és iskolával-óvodával is állandó kapcsolatot tartunk fenn, mert szórványban csak közösen lehetünk sikeresek.

A Magyar Ház teret és hátteret biztosít olyan közművelődési tevékenységek, programok, rendezvények, konferenciák, fórumok szervezésére, amelyek a szórványsorsot élő és önmagát már-már feladó vajdahunyadi magyarság önazonosság-tudatának felébresztését, megtartását célozzák, egyúttal bizonyítva a magyarság minőségi jelenlétét városunk, megyénk életében. Célunk felpezsdíteni a helyi és megyei magyar vonatkozású kultúréletet. Teret nyújtunk azok számára, akik művelik a magyar kultúrát – zenés, irodalmi előadásokra felkészítve őket, bevonva minden korosztályt. Hagyományos műsoros ünnepségeket szervezünk minden évben március 15-én, anyák napján, gyermeknapkor, Szent István-napkor, szüretkor, október 6-án és 23-án, Mikuláskor, karácsonykor, szilveszterkor, farsangban, hogy csak párat említsünk.

Fotókiállítás a vajdahunyadi Magyar Ház emeleti termében

Keretet nyújtunk azok számára is, akik fogyasztói az anyanyelvű művelődésnek, biztosítva számukra a minőségi együttlétet, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltésének lehetőségét magyar nyelvű, önerőből teremtett könyvtárunk, értékközpontú video- és hangtékánk segítségével. Az 1993-ban indított magyarságismereti népfőiskolánkat a Magyar Házban Kisenciklopédia néven folytattuk havi egy-két szabadegyetemi előadás szervezésével, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, honismereti, hagyományőrző, tudományos-ismeretterjesztő, valamint gyakorlati hasznú, megélhetéshez szükséges jelleggel. Fő célunk tartani a lelket minden korosztályban, minden magyar kisközösségben, de főleg diákjainkba, ifjúságunkba egészséges nemzeti öntudatot önteni.

Ezért szervezünk vetélkedőket, vagy készítjük fel diákjainkat, és szervezzük meg részvételüket regionális és országos vetélkedőkön, vers- és prózamondó versenyeken, támogatjuk részvételüket tematikus táborokban. Író–olvasó találkozókat szervezünk, hazai és külföldi előadókat, együtteseket, társulatokat hívunk meg, partnerkapcsolatokat ápolunk, fejlesztünk.

2002-ben szervezeteink összefogásával a vajdahunyadi várkastély szomszédságában lévő református műemléktemplom kertjében sikerült Petőfi-emlékművet emelnünk, a Magyar Ház falán pedig Hunyadi János-domborművet avattunk 2010-ben. Eddig 15 alkalommal szerveztük meg a Hunyadi Kulturális Napok elnevezésű fesztivált. 2010-től immár ötödik éve a Hunyad Megyei Magyar Napok néven a megye minden magyar szempontból fontos településének megmozgatásával országos hírűvé sikeredett. Takács Aranka lendületes, lelkes szervezése által az egész megyét átfogó – tavasszal, illetve nyár elején megszervezett – rendezvénysorozat keretében teremtünk több mint egy hét magyar világot itt, ahol ezt sokan akár lehetetlennek vélték. Idén május elseje és 9-e közötti időszakra tervezünk közösségépítő rendezvénysorozatot.

E nagyszabású rendezvénysorozat megmozgatta a Hunyad megyei kulturális élet állóvizeit, a helyi amatőr és meghívott előadók, hagyományőrző és hivatásos művészek (színészek, zene- és képzőművészek) bevonásával megyénk számos helységében sikerült megpezsdíteni kultúréletünket, több ezer részvevővel.

Célunk a családi szellem, az itthon maradás, az anyanyelv megtartásának, a közösségi cselekvő együttlét fontosságának tudatosítása és ezek gyakorlására széles körű, változatos programok szervezése, a hunyadi magyar tehetségek bemutatása koncertek, változatos egyéni és közös kiállítások, versenyek, könyvbemutatók, előadások keretében. Számos tevékenységet szerveztünk a szórványoktatás és nevelés területén.

A Magyar Ház álmaink, elképzeléseink központja, melegháza. A magyar közösségért létezik, a magyar emberekről szól a magyar emberekért, elsősorban magyar emberekkel. Ugyanakkor szeretnénk magunk „megmutatni, hogy látva lássanak”. A közösségépítés, az egymásra találás és az együvé tartozás erősítése mellett a bátor, nyílt térre lépés, értékeink széles körű bemutatása, népszerűsítése, az interetnikus párbeszéd és tolerancia megerősítése a célunk.

Egyezményt kötöttünk 2003-ban a Radio Color nevű helyi kereskedelmi rádióval, ennek értelmében heti egy alkalommal 90 perc terjedelemben magyar nyelvű adást állítunk elő, amely kábelen és földi sugárzással városunkban és a környékbeli magyarlakta településeken hallható. Önkéntesen részt veszünk a Hunyad Megyei Hírmondó szerkesztésében.

Már említett szervezeteink rendezvényei által a Magyar Ház és a hunyadi magyar közösség tevékeny, és számára van remény, van jövő, főleg, ha továbbra is összefogunk.

Új hozzászólás