Középiskolai irodalmi pályázat

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 37. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2014. április 15–18-án Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.

Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14–18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme mûfajonként 15 kéziratoldal lehet, írógéppel, számítógéppel – 14 pontos betûnagysággal – írva, de ebben a terjedelemben kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk. A benyújtási határidő: 2014. március 16.

Kérjük, hogy a pályázók postán, egy példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra kívül írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: „verspályázat”, „prózapályázat” vagy „irodalmi tanulmány-pályázat”). Tehát, aki pl. két kategóriában pályázik, két borítékban küldje munkáit.

A pályázatokat a következõ címre várjuk: Írók Alapítványa, Budapest, 9. Posta 1450 Budapest – postán maradó. Fontos: e-mailen beérkezõ pályamunkákat nem veszünk figyelembe, mivel hitelességük nem biztosítható. Kérünk mindenkit, hogy pályázata belsõ címoldalán tüntesse fel saját nevét, címét, e-mail címét, esetleg telefonszámát, valamint iskolája nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát.

A pályázat nem jeligés. Az ötven legjobb pályázat szerzõinek 2014. április 2-ig elküldjük a meghívást az idei sárvári irodalmi táborba, ahol a mûhelymunka során a neves írókból, költõkbõl álló zsûri tagjai értékelik a pályamûveket, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is.

A beérkezett írások visszaküldésére, a szokásos nagyszámú pályázatra való tekintettel, nem vállalkozhatunk. A táborban csak a meghívottak részvételét tudjuk biztosítani, számukra a rendezvény díjmentes. Szükség esetén a meghívottak útiköltségét megtérítjük.

A rendezõk nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván:

Mezey Katalin szervezõ,

Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa,

Budapest, 2014. január 10.

Új hozzászólás