II. Mattis Teutsch János nemzetközi rajzverseny V-XII. osztályos diákok részére

Brassó, 2014. május 24-25. A verseny célja: Versenyünkkel arra a kérdésre keressük a választ, hogy a mai magyar gyermekeknek mi jut eszébe Mattis Teutsch Jánosról, továbbá szeretnénk felhívni a magyar társadalom figyelmét a művész tevékenységére, alkotásaira, sokszínűségére, hogy gyermekeink már kiskorukban megismerhessék eme varázslatos világ egy-egy szegletét. Mattis Teutsch János (1884–1960) erdélyi magyar festő, szobrász és grafikus. Az avantgárd művészetek európai rangú mestere, aki alkotó módon kapcsolódott be az expresszionizmus, a kubizmus és az absztrakt művészet stílusirányzataiba, s felépítette gazdag életművét. (Bővebben lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mattis_Teutsch_J%C3%A1nos) Részvételi feltétel: részt vehet a Kárpát-medence bármely magyar tannyelvű iskolájába járó V–XII. osztályos tanuló. A versenyre beküldhető minden olyan alkotás, amelynek témája kapcsolódik a hirdetett címhez. A munka hátoldalán kell feltüntetni a mű címét, a készítő nevét, korát, iskolája nevét, osztályát, címét, tanára nevét és mobiltelefonszámát. A rajzok, festmények mérete: A/3-as, az alkotás bármilyen technikával készülhet. Alkalmazott technikák: rajzolás, festés, vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, kollázs, vegyes technika, fotómontázs, pác stb. A verseny feltételei: egy versenyző legtöbb két alkotással indulhat. Lehet figuratív, de várunk absztraktabb, elvontabb megközelítéseket, értelmezéseket is. A munkákat nem kell semmilyen alapra ragasztani. Kizárólag olyan alkotásokat fogadunk el, amelyekkel más versenyen nem indult az alkotó. A versenyen csak saját alkotással lehet részt venni. Csoportos nevezés nincs. A rajz beküldésével a versenyző automatikusan elfogadja a verseny részvételi kiírásában foglaltakat, és hozzájárul, hogy a szervező a beküldött és kiválasztott alkotásokat a honlapján, promóciós anyagaiban, rendezvényein térítésmentesen, időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül használja, az alkotásokat kiállításokon, rendezvényeken szerepeltesse. Az alkotó nevét, életkorát, nevezési kategóriáját, elérhetőségét (postacím, telefon, e-mail cím) és az alkotás címét kérjük a beküldött munka hátoldalán olvashatóan feltüntetni. A szervezőket nem terheli felelősség az olvashatatlan vagy téves adatszolgáltatásért. Az alkotás elküldésével a törvényes képviselő beleegyezését adja a versenyen való részvételhez. Az alkotás beküldésével a versenyző törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az alkotás a versenyt követően további felhasználásra kerüljön (a rajzokat nem kapja vissza az alkotó), illetve a rendezőbizottság tulajdonát képezze. A beérkezett munkák a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházközség gyűléstermének falait fogják díszíteni. Az alkotásokat háromévenként album formájában is szeretnénk megjelentetni. Beküldési határidő: 2014. május 20. Az alkotásokat a következő címre küldjék: Biserica Evanghelică Maghiară, str. Iuliu Maniu nr. 2, 500091 Braşov, România. A borítékon kérjük feltüntetni: II. MATTIS TEUTSCH JÁNOS nemzetközi rajzverseny. Kapcsolattartó személy: Vetró B. Sebestyén András (telefon: 0040 740 194 043, e-mail: vetrobsa@gmail.com)

Új hozzászólás