„Énekeljetek az Úrnak új éneket!” IV. Barcasági vallásos vers- és énekmondó verseny, Brassó, 2014. május 24-25.

A Brassói Evangélikus–Lutheránus Egyházközség, az Evangélikus–Lutheránus Püspökség, a brassói katolikus, református és unitárius egyházközségek és barcasági pedagógusok második alkalommal szerveznek vallásos vers- és énekmondó versenyt. A nem hivatásos versmondók számára meghirdetett versenyre történelmi egyházaink vallásos lelkületű tagjai nevezhetnek be. Alsó korhatár: VII. osztály. A versmondóknak két verset kell megjelölniük: egy kötelezőt és egy választhatót. I. kötelező vers: egy klasszikus magyar költő (Balassitól Ady Endréig) vallásos/istenes verse a megjelölt könyvészet alapján; II. választható vers: egy szabadon választott 20. századi magyar költő (Adytól napjainkig) vallásos/istenes verse. A kötelező versek jegyzéke: 1. Balassi Bálint: Áldj meg minket, Úristen 2. Rimay János: Reménységem te légy nékem... 3. Madách Imre: A megváltó 4. Juhász Gyula: Könyörgés szabadulásért 5. Tompa Mihály: Énekek – Reggel 6. Reviczky Gyula: Miatyánk 7. Ady Endre: Alázatosság langyesője Az énekmondók két dal bemutatására készülnek: I. archaikus zsoltár – bármelyik felekezet sajátos zsoltárszövege, dallama énekelhető; II. egyházi ének vagy megzenésített vallásos/istenes vers (akár az előadó által megzenésített szöveg). Egy versenyző mind a versmondó, mind az énekmondó kategóriába benevezhet. Egy-egy vers/dal előadási ideje nem haladhatja meg a 6 percet. A verseny helyszíne a Brassói Evangélikus–Lutheránus Egyházközség gyülekezeti központja, kezdetének időpontja 2014. május 24., 10 óra. Nevezési határidő: 2014. május 14. (postai bélyegző, ha levélben jelzi részvételi szándékát). Szeretettel várunk minden jelentkezőt. Jelentkezés és bővebb információk: Érkezés időpontja: 2014. május 23., 22 óráig (a távolból érkező versenyzők). A versenyzőknek szállást és étkezést biztosítunk. Utazási költséget nem térítünk meg. Ajánlott irodalom: 1. Aranyhárfa. Vallásos költemények gyűjteménye. Összeállította dr. Halmi János. Az Országos Református Lelkészegyesület kiadása, Budapest, 1929. 2. Istenes énekek. Vallásos versek gyűjteménye. Szerkesztette Berde Mária. Kiadja a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület iratterjesztése, 1939. 3. Isten kezében. Romániai magyar költők istenes versei. Válogatta és szerkesztette Latóczky László. Castrum Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 1993. 4. Templomablak. Istenes versek és műfordítások (magyar költők versei című fejezet). Kiadja a református zsinati iroda sajtóosztálya, Budapest, 1980. 5. Új aranyhárfa. Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra. Kiadja a magyarországi református egyház zsinati irodájának sajtóosztálya, Budapest, 1987. További részletek: 0040 722 555 627 kosztaistvan@yahoo.com benczemihaly@gmail.com Postacím: Biserica Evanghelică Lutherană, 500091 BRAŞOV, str. Iuliu Maniu nr. 2, jud. Braşov.

Új hozzászólás