Pályázati felhívás

Balassi kardtársai pályázat

A sok ezredéves régiségben gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz - az európai életérzés ünnepéhez - kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2017-ben a fesztivál a poéta mai híveinek, követőinek, a Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett versíróknak költeményeit emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. „Hadi-tér őrtüze, bíborban fürösztve, újra gyúl az öröklét” - adja meg a Bálint nap hangulatát Döbrentei Kornél Legyőzhetetlen a lant című költeményében.

Soó Zöld Margit: Száll a kakukk fészkére

A mi korunk vitézi poétáinak előtérbe állításáért a 2017. február 13-án és 14-én - kedden és szerdán - sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a költeményeket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi kardtársai, a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjjal elismert költők a hazaszeretetről, országunk szépségeiről, illetve magáról a 16. századi európai költőóriásról, Balassi Bálintról írnak: „Fene ötte sebem/ teelődbe teszem, /adj gyógyírt, Istenem: /igen nagy hatalmú, /végtelen irgalmú, /ragadj ki az bajbúl” - idézi a költőóriás megálmodott szavait Kulcsár Ferenc felföldi költő.
A pályázat a Balassi-rendezvény vázlatát kell hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű elősorolni a szereplők nevét, körvonalazni a rendezvény irodalmi anyagát. „… fiúk, fiúk, ti viháncoló csitkók a vad szelekben, ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk, s e rögös földre mégis visszatérnénk, csak lábujjhegyen, halkan!: apáink hűlő, drága arcán járunk” - jellemzi Erdély szeretetének költői finomságát Farkas Árpád Apáink arcán című alkotásában.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan maivá fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek. „Isten, engem éltessél, éltess nyolcvan évig, hadd legyek vitéz itt: a szellemi végeknél!” - kéri a Teremtőtől Ad notam: Balassi Bálint című versében Utassy József.

Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli közösségek pályázatát: Érsekújvártól Nagyszentmiklósig, Őriszigettől Ojtozig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Fölmagasíthatják az istenes költő alakját, idézve Tóth Bálintnak, az első Balassi-kardos költőnek Balassi Bálint magyar imádsága című művét: „Te adtad, le ne boruljak / semmmi földi hatalomnak, / dölyfös szívem mégis törted, verssel s asszonnyal gyötörded…

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2017-ben, azaz a magyar gyökerű nemzetközi díj életében a huszonegyedik alkalommal Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól, a Balassi kard Művészeti Alapítvány elnökétől E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják Nagy Gáspár verssorait: „…Téged Uram / végcsatám porondján / híven dicsérhetnélek: /katonád voltam itt / angyalid kürtszaván / táborodba megtérek.

A pályaművet 2016. december 29-éig kell a preshaztarsasag@gmail.com és a balassikard@yahoo.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a http://www.balassi.eu bemutatja a világhálón, az alkotókkal rövid interjút készít a Présház Hírportál - http://www.preshaz.eu –, emellett a szervezők és családtagjaik meghívólevelet kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XXI. alkalommal történő átadására. „Gyöngy ragyog a sár fölött / napzsoltárban holdima / aranyággal rád köszönt / csillagfürt és szálvia / csíksomlyói kishaza” - alkot képet Áve mundi Domina című költeményében Ferenczes István.

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel.

Tusáztunk egykoron: ne zülljön szét a hon, mint pünkösdi királyság.

Új hozzászólás