Felhívás a Kárpát-medence magyar kórusaihoz

Az RMDSZ tordaszentlászlói szervezete, a község önkormányzata, a Tordaszentlászlói Thamó Gyula Közművelődési Egyesület, a Református Egyházközség, valamint a falu Művelődési Háza a Guttman Mihály emlékév keretében idén is megszervezi a hagyományos, immár a XXVII. Szent László-napi kórustalálkozót a zenetanár, karnagy, Tordaszentlászló község díszpolgára, a Romániai Magyar Dalosszövetség örökös tiszteletbeli elnöke, néhai Guttman Mihály, a magyar kultúra kiemelkedő személyisége születésének 90. évfordulója tiszteletére.

Az eseményre 2016. június 25-én, szombaton, kopjafa-avatással kerül sor Tordaszentlászlón.

Védnökeink: Máté András Levente parlamenti képviselő, Mile Lajos kolozsvári magyar főkonzul, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Romániai Magyar Dalosszövetség, az RMDSZ Kolozs megyei Szervezetének elnöksége, Horváth Anna Kolozsvár alpolgármestere, Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, valamint dr. Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke.

Az írásos jelentkezést 2016. május 27-éig várjuk a következő címre: Szőke Zoltán nyugalmazott lelkipásztor, az EMKE helyi elnöke, RO 407505 Savadisla-Tordaszentlászló, Szőlő utca 144 hsz. Jud. Cluj-Kolozs megye. Telefon: +4-0264-374 120. A külhoniakat és akik egy vagy több napot szeretnének itt tölteni, a faluturizmus keretében fizetővendégként tudjuk fogadni a következő e-mail címen: boldizsarzeyk@yahoo.com vagy +4-0264-374 001-es telefonon.

A jelentkezési lapon kérjük pontosan közölni a kórus teljes nevét, nemét, címét, létszámát, a kórusművek címét és szerzőjét, a karvezető nevét, s akik először vesznek részt a találkozón, jelentkezési lapjukhoz csatolják kórusuk összefoglaló, rövid történetét is archívumunk számára.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy műsoruk nem haladhatja meg a 10-15 percet!

Néhai Guttman Mihály zenetanár, a Romániai Magyar Dalosszövetség örökös tiszteletbeli elnökének végrendelkezése alapján a közös éneklésre kijelölt kórusművek a következők:

Vörösmarty Mihály–Egressy Béni: Szózat, amelyet a templomban, istentisztelet végén a kórusok a gyülekezettel együtt énekelnek

Berzsenyi Dániel–Kodály Zoltán: Magyarokhoz

Vörösmarty Mihály–Erkel Ferenc–Bárdos Lajos: Szózat című kórusműveket a Templomkertben, Szent László szobra körül éneklik közösen a kórusok, akiket a Tordaszentlászlói és Hosszúhetényi Fúvószenekar köszönt.

Felkérjük a találkozóra benevező kórusokat, hogy a Művelődési Házban, a hangverseny idején maradjanak benn a teremben, s kölcsönösen hallgassák meg egymást. A közebédre a hangverseny után kerül sor, majd ezt követi a karvezetők közös megbeszélése, végül pedig a zárszó.

Kedves Dalostestvérek! Jeligénk továbbra is: nyelvében és szokásaiban él, dalaiban és művészetében érez a nemzet.

A szervezőbizottság nevében:

Szőke Zoltán helyi EMKE-elnök,

Tamás G. András polgármester,

Boldizsár Zeyk Zoltán, a Közművelődési Egyesület elnöke,

Balázs Attila református lelkipásztor,

Tóth Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke,

Laczi Enikő, a Művelődési Ház igazgatója,

Boldizsár Zeyk Imre, az RMDSZ helyi elnöke.

Új hozzászólás