Az EMKE és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díjazottai

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület április 12-i, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság pedig április 15-i közgyűlésén osztotta ki idei díjait.

EMKE-díjak – 2014

1. Spectator-díj

Ferencz Zsolt – a közvéleményt pozitívan alakító, a hagyományokat tisztelő és az újra érzékeny riportjaiért, interjúiért.

2. Kacsó András-díj

Lengyel László – az erdélyi táncház-mozgalomban nyújtott tevékenységéért és a kalotaszegi magyar népdalkincs megőrzéséért, hű tolmácsolásáért.

3. Bányai János-díj

dr. Ilyés Sándor – a munkáskultúra kutatásában elért eredményeiért és szerkesztői tevékenységéért.

4. Kun Kocsárd-díj

Tamás Sándor – egy sajátos erdélyi magyar közművelődési modell, a szórvány és a belső anyaország identitásőrző kulturális kapcsolatának intézményesített megteremtéséért.

5. Nagy István-díj

dr. Benkő Judit Emese – az erdélyi magyar zenei életben kifejtett fáradhatatlan több évtizedes művészi, ismeretterjesztői és oktatói munkásságáért.

6. Gr. Bánffy Miklós-díj

Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos – a közműveltség terjesztésének és a korszerű színházi formanyelv kimunkálásának szolgálatában szerzett érdemeikért, a Kiss Stúdió Színház megalakításának huszadik évfordulóján.

7. Kovács György-díj

Barabás Árpád – sokoldalú, minőségteremtő, a régió színházi kultúráját kiteljesítő alkotó munkájáért.

8. Poór Lili-díj

Varga Csilla – a korszerű színházi formanyelv kimunkálásában vállalt szerepéért, alakításainak műfaji változatosságáért.

9. Szolnay Sándor-díj

Nagy Enikő – a zománcművészet nemzetközi hírű mestere, a rekeszzománc első hazai művelője, a kiváló grafikusművész részére – több évtizedes kiemelkedő művészi munkássága elismeréseképpen.

10. Monoki István-díj

Demeter Lajos – a könyvtári és helytörténeti kutatás terén végzett eredményes munkásságáért, az 1848-49-es háromszéki vonatkozások feltárásában elért kiemelkedő teljesítményéért.

11. Kőváry László-díj

Balogh Béla – hitelességre és pontosságra törekvő történész-levéltárosi szakmai munkásságáért, önzetlen népművelői tevékenységéért, a Bányavidék múltjának megismertetéséért és népszerűsítéséért.

12. Gr. Mikó Imre-díj

Vita László – gazdasági téren nyújtott kimagasló eredményeiért, továbbá közösségünket segítő kitartó munkásságáért.

Díszoklevél

1. Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – a muravidéki magyarság szellemi életének fellendítéséért, az össz­magyarság vérkeringésébe való újbóli bekapcsolásért, a hagyományok visszahonosításáért.

2. Kolozsvári Rádió magyar szerkesztősége – a közösség hiteles tájékoztatásáért, magyarságunk kulturális, művészeti, társadalmi életének és törekvéseinek hat évtizedes szolgálatáért.

Tiszteletbeli tag

1. Kepe Lili – a muravidéki magyar kulturális intézményrendszer kiépítése és működtetése terén kifejtett tevékenységéért, e rendszernek a Kárpát-medencei magyarság egészének művelődési életébe való eredményes beépítéséért, kiemelkedő művelődésszervező munkásságáért.

2. Dáné Tibor Kálmán – az erdélyi népfőiskolai mozgalom beindításában és működtetésében, a Magyar Házak láncolatának létrehozásában, az EMKE önállósodási folyamatában játszott szerepéért.

3. Kötő József – az EMKE újraalapításában, önállósodási folyamatában és tevékenységeiben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként, 75. születésnapján.

KLMT-díjak – 2014

Tiszteleti díj:

Horváth Anna, Kolozsvár magyar alpolgármestere – a kolozsvári műemléképületek megjelölésének támogatásáért.

Szakmai díj:

Teleki László Alapítvány – a határon túli magyar épített örökség felújításában vállalt szerepéért.

Új hozzászólás