Petőfi a világ körül – vándorkiállítás

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és a Sepsi-szentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség szeretettel hív minden érdeklődőt 2023. május 5-én, pénteken, 18 órától a sepsiszentgyörgyi evangélikus-lutheránus templomba, a Petőfi a világ körül című vándorkiállítás megnyitójára.

Köszöntőt mond: Zelenák József evangélikus esperes
A kiállítást megnyitja: Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője
Előadást tart: Dr. Péter Sándor tanár
Fellép: a Kantate – gyermek és ifjúsági kórus.

A Petőfi bicentenárium alkalmából létrehozott tárlat rendhagyó módon mutatja be a költő egyéniségét és pályafutását. Első részében a 200 éve született költő életrajza versidézetekből áll össze, valamint a Petőfiről készült ábrázolások lelhetőek fel. Ezután négy kulcsszó Petőfi = híres, magyar, forradalmár, költő köré építve interpretálja a költő korát, bemutatva annak nemzetközi (elsősorban európai) környezetét. Petőfi egyéniségének és pályafutásának lényeges elemei is felvillannak. de külön fejezetet szentel a nemzeti költő, a kortársai által rajongott költő, a forradalmár költő és a szerelmes költő bemutatásának is.

„Petőfi születése idején a Magyar Királyság Közép-Európa meghatározó hatalmának, a Habsburg Birodalomnak volt a része, nemzeti függetlensége erősen csorbult. De épp ekkor, a 19. század első felében, a felvilágosodás és francia forradalom eszméi nyomán Európa-szerte új szellemiség bontakozott ki. Gazdasági-társadalmi reformok kezdődtek: ez volt a polgári átalakulás és a nemzeti ébredés kora, amelynek törekvéseit a kortársak a haza és haladás mottóval összegezték.

Ebben a közegben jelent meg Magyarországon egy ifjú lázadó költő, aki közvetlen hangjával, új témáival, hangulatteremtő erejével maga volt a konvenciók, a középszerűség, a szalonlíra felbolygatója. Életének alig 26 éve alatt közel 1000 verset írt. Magyar nyelvű, identitású költőként máig példátlan hatással volt a világirodalomra: aktívan fordították Európa kis és nagy nyelveire; fordítói gyakran miatta tanultak meg magyarul. Költészete hozzájárult a szabadságukért küzdő kisebb európai népek öntudatra ébredéséhez. Victor Hugo hivatkozott rá, később Nietzsche több versét is megzenésítette. Nagy szerepe volt a külföldön máig élő magyarságkép megteremtésében. Központi alakjává vált az európai forradalmi hullám magyarországi eseményeinek: a polgári szabadságjogok és a nemzeti önrendelkezés jelszavát zászlajára tűző 1848-as forradalomban költőként, a forradalom vívmányainak megőrzéséért vívott szabadságharcban pedig honvédtisztként szolgálta hazáját. Forradalmár, nemzeti hős, mítosz: költészetével, dinamikus lényével és hősi halálával Petőfi Sándor a romantika vérbeli megtestesítője.”

A Petőfi a világ körül című vándorkiállítás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai támogatásával készült el.

Kurátorok: Czékmány Anna, dr. Borbás Andrea, Kádár Anna, Magyary Anna, dr. Rózsafalvy Zsuzsanna, Sóki Diána

Grafika: Stég Graphic Design, Kis Gábor Norbert, Lőrincz Attila, Lőrincz Gáspár, Pattantyús Márton

A kiállítás június 5-ig látogatható.

 

Új hozzászólás