Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Enciklopédia

kemény kastély csombord iskola

A Volt egyszer egy iskola címet viselte az a jubileumi évkönyv, amelyet a nagyenyedi Bethlen Kollégium csombordi Téli Gazdasági Iskolája megalakulásának 60. évfordulójára adtak ki 20 évvel ezelőtt.

kolozsvár sétatér haller

A Kolozsvári Kerékpáros Egylet 1895-ös közgyűlésén dr. Czikmántory Ottó hívta fel a figyelmet, hogy a „velophobok” elleni küzdelmet folytatni kell, hiszen a sportág további népszerűsítése a cél.

Toldalagi kastély

Ezen írás célja, hogy egy fönnmaradt 1666. évi dokumentum átirata alapján tovább kutatva némi kiegészítésekkel bővítse a családról eddig közölt ismereteket. Ez, a ma már nyelvtörténeti emlék: Tholdalagi Jánosné Toroczkói Judit végrendelete.

Habsburg Mária Krisztierna, mint apátnő

És hogy mi áll ebben a német nyelvű, mindössze egy soros anyakönyvi bejegyzésben? Nos, csupán annyi, hogy „[1621. Aprillis] 6. Erzherzogin Maria Christierna zu Österreich”, azaz, 1621. április 6-án elhunyt Ausztriai Mária Krisztierna főhercegnő.

református leánygimnázium

Az iskola nemcsak az a hely, ahol fiatalkorod nagy részét töltöd, nem csupán falak és tantermek, padok meg székek, hanem lelki otthonunk, egy kulturális központ, ami gyermekek, fiatalok és tanárok találkozásának helye, a tudomány és jókedv kincses ládája. Egyszóval a múlt, a jelen és a jövő.

Szamoskorod

A Szatmár megyei Szamoskóród első világháborús emlékművének névsora négy Balajthy vezetéknévvel kezdődik. Négy testvér vesztette életét a falu lelkészének családjából.

természetfotózás

A legsikeresebb – és értékes, esztétikus – természetfotók a kitartásnak, a tudatos előzetes képtervezésnek, a kép elkészültének helyére több alkalommal való visszatérésnek, a megfelelő ismereteknek, valamint a helyes felszerelésnek tulajdoníthatók.

Peielle-ház, kolozsvár

A reformkorban a család már teljesen magyar szelleművé vált. Peielle István testvére, Sándor, őrnagyi rangig vitte az 1848–49-es magyar honvédseregben.

magyar kártya

A Magyarországon készült kártyák döntően különböző osztrák típusok átvételei vagy módosításai voltak, ilyen volt például az úgynevezett bécsi kép, a bécsi tarokk vagy a soproni (Oedenburger) kép, ez utóbbi egy évszázadon keresztül, egészen a 19. század közepéig a legkedveltebb volt hazánkban.

Haller Károly, kolozsvári polgármester

Kincses Kolozsvár egyetemének volt sok híres tanára, nem egyet nemzetközi szinten is számon tartanak, mások neve legalább helyi viszonylatban közismert maradt. Az 1872-ben alapított magyar királyi egyetemnek azonban csak egyetlen professzora töltötte be a város polgármesteri székét is, s hagyott kitörölhetetlen nyomot a várostörténetben. Ez hilibi Haller Károly volt.

Oldalak

Feliratkozás Enciklopédia csatornájára