Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Életviszonyok egy mezőségi faluban

Több mint öt évtized távlatából még nagyon sok emlék elevenedik meg előttem. A Kolozs megyei Mezőkeszüről szeretnék ilyen emlékeket felvillantani a második világháború utáni két évtizedből.

Öthónapos koromban kerültem Keszübe. Apám, idős Kun Árpád 1946. február 1. és 1965. október 31. között szolgált mint református lelkész ebben a faluban. A kis falu lakossága az 1950-es években mintegy 700 lélek lehetett. Ebből több mint 550 református, 100 adventista, 25–30 román és kb. 25–30 cigány volt. A falu Mocs községhez tartozott. Nehéz volt megközelíteni. Még 1965-ben sem volt kövezett útja, a villanyt is csak 1967-ben vezették be. Egyetlen telefonkészülék működött 1962-től a mezőgazdasági termelőszövetkezet megalakulásától kezdődően. Aki utazni akart, főleg Kolozsvárra, annak több mint három kilométert kellett gyalogolnia Mocsra esőben, sárban csomagokkal.

Mezőkeszü az 1940-es években határmenti falu lett. A második bécsi döntés után ugyanis Keszü Romániában maradt, miként több magyarlakta falu a környéken. A falutól észak-nyugatra Magyarpalatka, Vajdakamarás Magyarországhoz került. A lövészárkok még az ’50-es években is láthatók voltak a Palatka felé vezető út mentén egy domb mögött. Volt olyan falu az országút mentén, mint például Magyarkályán, amelyet kettéválasztottak. A magyarok az országút északi részén Magyarországhoz tartoztak, míg a református templom a falu déli részén, egy dombon, Romániába került. Nagyon sok embernek Keszüben olyan helyen volt szántója, kaszálója, hogy az Magyarország területére esett, tehát igazolványra volt szükségük, hogy kimehessenek a saját földjükre kaszálni, kapálni. Az igazolványt nehéz volt megszerezni abban az időben. Volt, aki még a közeli rokonait sem látogathatta évekig, mert Palatkára és Vajdakamarásra is csak engedéllyel lehetett menni.


A mezőkeszűi református templom

Keszü, a szűk völgyben elterülő falu érdekes képet mutatott a látogató számára. Az utca mellett épültek az istállók, és a telek felső részén épültek a házak. Azért volt szükség erre a fordított beállításra, hogy a trágyalé kifolyhasson a falu közepén folyó patakba, így a ház és az udvar így tisztábban maradt. A torony nélküli templom a falu közepén épült a 14. században. A mellette álló papi lak dombra épült tehát, ablakaiból mindent lehetett látni, ami az utcán történt. A papi lakkal szemben volt a magyar iskola, mellé építették a művelődési otthont, ott volt a kovácsműhely, valamint két kút, amit az állatok itatására használtak. Mivel a falu gazdálkodásra volt beállítva, és a falu felső részén nemigen volt víz, ezért itt itatták az állatokat. Volt olyan család, hogy hat ökörrel, két tehénnel és borjúval (ők úgy mondták, hogy bornyú) jött itatni. Ezt tették télen-nyáron. Nem volt könnyű a munka. Abban az időben általában két ökröt tartott egy közepes gazda, míg a szegényebbek két tehénnel szántottak. Lovat kevesen tartottak, talán 15–20 ló lehetett ebben az időben, és 4-5 ember foglalkozott kereskedéssel.

A keszüiek nagyon szorgalmas emberek voltak. A határaik mindig rendezetten álltak. Ebben az időben a falu népe nemigen hagyta el szülőföldjét. Mindenkinek volt földje, kevés szőlője, amire szüksége volt, megtermelte. A szombatosok kivételével minden családban neveltek disznót. Előbbiek ugyanis nem fogyasztottak disznóhúst, inkább libát neveltek, amelynek a húsát megfüstölték. A szombatosokról még megjegyzem, hogy a szombatot ünnepelték, ekkor semmiféle munkát nem végeztek, pénzzel sem jártak, nem kereskedtek e napon. A szombatosoknak volt egy imaházuk, amelyet a második világháború előtti években építettek. A háború után még nem volt külön temetőjük, sokáig külön akartak temetkezni, majd egy idő után a temető sarkában ők is kaptak egy részt.

A háború utáni időkben még minden rendezvényt magyarul tartottak Keszüben. A hirdetéseket magyarul dobolták ki, a falugyűlést magyarul tartották. Írni-olvasni sokan tudtak, mert iskola mindig volt a faluban. A magyar iskolában két tanító oktatott két-két osztályt. Az 1–4. osztályokban ebben az időben 50–60 gyermek tanult. Évente mindig több mint tíz gyermeket kereszteltek ezen időszakban. A helybéliek a magyar nyelvű sajtótermékek közül az ’50-es években a Falvak Dolgozó Népe újságot járatták, majd később többen is rendeltek a Kolozsváron megjelenő tartományi, majd megyei napilapból, az Igazságból. Azért írtam tartományt, mert 1951 és 1968 között az ország közigazgatásilag tartományokra, ezen belül járásokra, úgynevezett rajonokra volt osztva. Mivel villany még nem volt abban az időben, rádió is nagyon kevés akadt a faluban. Voltak, akik próbáltak fülhallgatós rádiót beszerezni, de ez csak a kolozsvári rádióadót fogta. A ’60-as évek elején már megjelent az elemes táskarádió, de ezt is nehezen lehetett beszerezni. A világításról szólva elmondhatjuk, hogy petróleumot is nehéz volt beszerezni, mert azt fejadagra osztották.

A következőkben röviden szeretnék beszámolni a magyar–román kapcsolatokról. Mint említettem, a Keszüben született románok mind tudtak magyarul. Nagyon sokat magyar néven szólítottak. Például, ha valakinek Ioan volt a neve, Jánosnak szólították. A románság már a 18. században épített egy fatemplomot, amelyet ma is használnak. Önálló papjuk soha nem volt. A templom a falu északkeleti részében egy mellékutcában épült, körülötte helyezkedik el a románok temetője. A toronyban két harang lakik. Minden magyar temetéskor a román harangokat is meghúzták. A románok a két háború között iskolát építettek. Az ’50-es években összevont osztályban egy tanító foglalkozott 5-6 gyermekkel, ide jártak a cigánygyermekek is.

A faluban a románokkal magyarul beszéltünk. A viszony általában jó volt, ha kellett, mindig egymás segítségére siettünk. Alkalmanként, különösen a nagy ünnepeken több román is eljött a református templomba. Mivel kevesen voltak, nem tartottak külön bált a románok. A magyarokkal ilyenkor is mindig jó hangulatban töltötték az időt. Ha közmunka volt valahol, a románok is elmentek a magyar házhoz és fordítva.

A következőkben egy pár román családról szeretnék írni. Az egyik ismertebb család a Pălăcean Traiané volt. Akkoriban volt katonaviselt fiú. Felnéztünk rá. Az apja is és ő is harangozó volt a román templomnál. Alkalmanként, különösen nyári vasárnap reggeleken, mint borbély is tevékenykedett. Traian jól beszélt magyarul, sokszor átmentünk a telkén, amikor Mocsra tartottunk, tehát így rövidítettük az utat. Az ötvenes évek vége felé Traian Mezőszavából egy román többségű faluból hozott feleséget. Lenuța eleinte nem tudott magyarul, de amikor mintegy másfél év múlva áthaladtam a telkükön, meglepetésemre magyarul beszélt velem. Traian ugyanakkor az ötvenes évek végén a vályogfalépítés mestere volt. A másik szomszédban egy szintén Pălăcean nevű család is magyarul beszélt. A nagyobbik leányt Juliskának szólították, a kisebb fiút, aki Iosup volt, Jóskinak hívták. A lány konfirmált, mielőtt férjhez ment volna, Jóski pedig református lányt vett feleségül. Egy alkalommal a mezőgazdasági kollektív megalakulása után megmutatta jegyzetfüzetét, amelybe magyarul jegyezte fel, hogy merre dolgozott.

Egy másik, teljesen román ajkú család a Rotund Iuoné, két fiuk volt. Az egyik velem volt egyidős Iuon, a másik három évvel fiatalabb, őt Vasilicănak hívták. Velük is mindig magyarul beszéltünk, futballoztunk. Az apjuk fuvarozással foglalkozott. A Nagy utcában a szövetkezet felé menve lakott a Trenca család. Három fiút neveltek, Iosup, Iuon és Mihai volt a nevük, de őket Jóskának, Jánosnak és Mihálynak szólították. Iosup és Iuon református lányt vett el. Ők gazdálkodással foglalkoztak. Mihály, aki sokáig legénykedett, asztalossággal foglalkozott. A testvérek rendszeresen részt vettek a magyar rendezvényeken, bálokon.

Egy másik Trenca nevű családból Sanyira emlékszem. Románul Alexandrunak hívták, de mikor az üzletben árult, mindenki Sanyinak szólította, és magyarul kérte tőle az árut. A falu felső részén, a Lapos útján lakott egy cipész. Más vidékről került ide, kevésbé tudott magyarul.

Román temetés aránylag kevés volt. 1952-ben egy Petrean Martin nevű fuvaros kereskedő halt meg, akit a faluban Marci bácsinak hívtak. Nagy temetést szerveztek, három román papot hívtak, és persze, a magyar pap sem hiányzott. Nagy gondban voltak a torral, mert nemcsak papok voltak jelen, hanem az öregnek két barátja, az úgynevezett „urak” is eljöttek Kolozsvárról. Édesanyámtól kértek tanácsot, hogyan süssék, szeleteljék a húst, és szolgálják fel a toros ebédet. Egy másik temetés is emlékezetemben maradt. Az ötvenes évek közepén a Szoros útján lakott egy gyermektelen házaspár. A férfit Ilia bának hívták, és mindig magyarul beszélt. Nyári időben meghalt a felesége. Természetesen, a magyar harangok is szóltak, és a román pap mellett ott volt a református lelkész is. A torozás után édesapám azzal jött haza, hogy Ilia bá megkérdezte a jelenlevőktől, ki akarja eltartani, annak adja házát. Az öregnek az akkori viszonyokhoz képest rendezett telke volt. Az öreg feleségének egy rokona, egy középkorú magyar ember, akinek három gyermeke volt kijelentette: „Bátyám, én eltartanám, ha gondolja.” Két nap múlva Ilia bá, János a rokon és két tanú megjelent nálunk. Édesapám egy kézi szerződést írt meg, majd áldomást ittak. Alig telt el három nap, az öreg meghalt. Az örökös annyit mondott, csak azt bánja, hogy nem adott még egy vacsorát sem az öregnek, akit a következő vasárnap akartak meghívni ebédre, hogy megbeszéljék a feladatokat, de erre már nem került sor.

A faluba kijáró polgármester, rendőr, adószedő természetesen román volt. A férfiakkal értekeztek, az asszonyokkal csak nehezen érttették meg magukat. Egy vegyes esküvőn templomozás után a vőlegény házához ment a násznép. Mint nagyobb gyermek, hallottam, hogy a román apa magyarul köszöntötte az ifjakat és szintén magyarul hívta be a vendégeket.

A falusi élet egyhangúságába mindig ünnepi hangulatot hozott a bál, a tánc. Ehhez zenére, zenészekre volt szükség. Abban az időben mulatságok, esküvők alkalmával cigányok szolgáltatták a zenét. Mivel Keszüben kevés volt a cigány, ezért zenekaruk vagy ahogy mondták, bandájuk sem volt. A legtöbbször a palatkai cigányzenészek jöttek, akik mezőségi zenét, majd szükség szerint magyar és román zenét szolgáltattak. Több alkalommal a mocsi cigányok is húzták a talpalávalót. A cigányok románul beszéltek, de barátságosak voltak. Abban az időben kezdett járni Kallós Zoltán népdalgyűjtő is Keszübe, és tette híressé a palatkai zenekart, amelyet Kodoba, vagy ahogy az öreg prímásnak mondták: Náci vezetett. Ezt névként is használták, mondogatták: jön a húzzad, Náci bandája.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Kiss András írása jó olvasmány, ezt nagyon sok összetevője biztosítja. Mint például a semmilyen árnyalást, szerzői önépítést nem tűrő őszinteség. Minden bekezdéséből, oldaláról bizonyítható, megkínlódott krónikás gondolatiság, s ezt a szükségképpen véges létezést a magyar és az erdélyi történelem személyes meghatározottságában éli és rögzíti, szorgosan, részletesen. Mert különbözhetnek a családi és társadalmi mikrokörnyezetek, de egyeznek a történelmi makrotérben.

Felvetődik a kérdés, hogy egy roppant gazdag, vagyonos és híres család tagjáról, esetünkben Bocskay Kláráról lehet-e még valami újat írni. Arról a személyről, aki Erdély egyik legelőkelőbb családjából származott, mégpedig olyanból, amely vajdákat, fejedelmet adott a középkori országrészünknek, és neveik, tevékenységük mind a mai napig a magyar történelemtanításunk része. Hiszen tagjaik életét, sikerekeit és kudarcaikat már több tucatnyi történelemkutató, genealógus, irodalmár részletesen kinyomozta, földolgozta és közzétette. Átolvasva az 1586-ban kelt végrendeletet, rájött e sorok írója, hogy igen, még mindig lehet róla új – igaz, csak apró – emlékeket írni. 

Zsigmond a nevezetes Haller családnak azon tagjai közé tartozott, akik nem viseltek semmilyen jelentős politikai-társadalmi, katonai rangot, nem tettek szert hírnévre. Rövid életéhez nem köthető egyetlen híres – akár pozitív, akár negatív – esemény sem. Talán ezért is feledkezett meg a személyéről még a család is, amikor adatokat küldtek a nemesi családfákat összeállító genealógusoknak.

Általános és helytálló a genealógusok ama megfigyelése, hogy ha egy nemesi család férfiágon, azaz magtalanul kihal, akkor a története is előbb-utóbb a homályba vész, a múltja szinte feledésbe merül. (...) Így van ez az erdélyi Sükösd családdal is. Tagjai a maguk korában híres emberek voltak, nagy birtokokkal rendelkeztek, más ismert, jelentős családokkal kerültek házassági kapcsolatba, fejedelmeket és királyokat szolgáltak hűségesen; mégis elfeledte őket az utókor, pedig a Sükösd családról sokan írtak és megemlékeztek, és amit sikerült velük kapcsolatban kikutatni, azt közzétették. 

Gyönyörű, verőfényes nyári reggelre ébredt 1944. június 2-án Kolozsvár lakossága. (...) Ezt a viszonylagos csendet azonban kilenc óra körül a légi veszélyt jelző szirénák sikító hangja zavarta meg. Rövid idő múlva félelmetes morajlás, zúgás hallatszott, és a tiszta, kék égbolton amerikai katonai repülőgépek jelentek meg, mint valami „acélmadarak”. Mire az emberek közül sokan ráeszméltek arra, hogy mi fog következni, már elszabadult a pokol. Hullani kezdtek a bombák a városra, és szinte mindent megsemmisítettek, ami az útjukba került. 

Az első világháború idején a magyar katonák élelmezése is korszerűbbé vált. Megjelentek a tartósan eltartható élelmiszerek (konzervek, kétszersültek), főzőládákat, mozgókonyhákat és modern tábori sütödéket rendszeresítettek. A katona napi élelemadagja 2 db. kávékonzervből (92 g), 44 dkg marhahúsból, 14 dkg rizsből, kásából, darából, hüvelyesből, pohánkából vagy szárított tésztából, 70 dkg kenyérből, fél liter borból és 36 g dohányból állt.

Néha, amikor nagyon közelről látjuk a halált, ha megsiratunk valakit, aki elmúlt, s akit szívükben hordozunk, akkor megértjük azt a végtelen szerelmet, amellyel a ma művészete csüng az életen. Mikor – akár aranyszárnyakon elénk gurul fehér vagy fekete, élet vagy halál és látjuk, hogy mindnyájan rokonai vagyunk a nagy ismeretlennek, akkor az élet és a hús jogát legjobban tagadó is remegve és kacagva tapogatja végig a testét. Örülve, hogy ő van, ő megmaradt, ő magához szoríthatja, akit szeret, mert ő maga a fény, a világosság, a szerelem, a mindenség, az élet.

A székelykeresztúri múzeumnak van egy csodálatos képeslapgyűjteménye. Ezek közt művészlapok, üdvözlőlapok, más települések képeslapjai is megtalálhatók, de a helytörténet kutatójának a gyűjtemény legértékesebb részét a székelykeresztúri képeslapok jelentik. Mintegy 80 db. képeslapot számlál a keresztúri gyűjtemény, és ehhez még hozzászámolok néhány olyant, amelyek Keresztúr vonzáskörzetéhez tartozó falvakról készültek. 

Juhos Mihály, Szék

Juhos Mihály 1925. július 26-án született Kolozs megyében, Szék községben. Négy elemi osztályt járt, ez után az iskolából kimaradt, és Kolozsváron szolgalegényként dolgozott. 1943-ban visszatért szülőfalujába, és 1944 őszéig aktívan részt vett a helyi leventemozgalomban. 1944. szeptember 28-án önkéntesként jelentkezett a magyar hadseregbe. 1945 áprilisától 1948 júliusáig orosz fogságban volt. 1949-től 1951-ig két évig román katonaként szolgált, majd egy év kényszermunkára vitték. 1953-tól különböző helyeken dolgozott: a széki tanácsnál volt gazdasági felelős, a helyi szövetkezetnél anyagbeszerző, majd a marosvásárhelyi cukorgyár alkalmazásában termény-, azaz cukorrépabegyűjtő. Ezért a székiektől a „répás” ragadványnevet kapta (Répás Minya). Később egy kolozsvári építőtelepre szegődött el kubikosként, onnan ment nyugdíjba. Két gyermeke van, egy fia és egy lánya. Unokákkal is megáldotta a sors. Békés, szelíd öregség után 2019-ben hunyt el. Az alábbi elbeszélést eredeti szóbeli és írásos vallomások, valamint riportbeszélgetések alapján a széki tévé szerkesztőjeként foglaltam írásba. Mihály bácsi majdnem szó szerint, páratlan szókinccsel mesélte el az emlékeit. Alább közölt írásos vallomását, valamint a 2005-ben készített videofelvételt továbbra is kegyelettel őrzöm.

Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Levey Ferenc szűk két esztendővel az impériumváltás előtt, 1917. január 14-én született Besztercén, a Levey család harmadik gyermekeként. A román impérium alatt ún. premilitar, azaz katonai előkészítő kiképzésen vett részt, majd hegyivadászként szolgált a román katonaságnál. Megélte Észak-Erdély, beleértve szülővárosa, Beszterce visszacsatolását Magyarországhoz, ezt követően magyar határvadászként teljesített szolgálatot, amikor szovjet hadifogságba esett. ​

Mivel Tasnádon a vállalkozókedvben nem volt hiány, a 19. század végén és a 20. század elején végül négy újság is napvilágot látott. A siker kulcsa pedig a helyi, aránylag kis számú értelmiség kreatív erejében keresendő. Bár az első három lap élettartalma kérészéletűnek bizonyult, a negyedik több mint egy évtizedig látta el megfelelő híranyaggal a városiasodás útjára lépett Tasnádot. Ezek hasábjain olyan családneveket találunk, mint Nóti, Bíró, Keresztessy, no és Ady, amelyek időközben messze túlszárnyalták az Alföld és dombvidék találkozásánál épült kisváros határát.

Úgy gondolok vissza a múltra, mintha csak ma történt volna. Az első világháború második felében születtem, az elejétől kezdve életem, ifjúságom, tanulmányaim, munkám, katonaságom tele volt érdekes történetekkel, esetekkel. Voltam katonai előkészítőn (premilitar), román hegyi vadász, magyar határvadász és orosz hadifogoly. Hosszú életem során – 94 és fél éves vagyok – bejártam sok helységet, sokféle emberrel találkoztam, mint katona és hadifogoly, jó és rossz emlékeim maradtak. Ezt próbálom kissé rendbe szedni, egybe foglalni, és a mai fiatalság tudomására hozni.

A család kezdetben Békés megyében élt és volt birtokos. A 16. századig az egyes okiratok alapján nem sikerült folyamatos családfát összeállítani, de nevekkel, évszámokkal és birtokhelyekkel igazolható a jelenlétük. Ezek közül említünk néhányat a Hungaricana dokumentumai közül.

A nevezetes zilahi eseményt elsőként 1853-ban ismertette egy újságcikk egy kolozsvári napilapban. Ennek a cikknek az adatait vette át Felházy Károly, aki 1867-ben egy pesti folyóiratban emlékezik meg a svéd uralkodó zilahi tartózkodásáról. Szilágyi Ferenc vitte tovább a téma kutatását, amelyet egy kötetben meg is jelentetett. Ez a munka döntő módon befolyásolta a hagyomány további alakulását. Hogy kinél is szállt meg az uralkodó, az információk teljesen ellentmondóak. 

Csupán véletlen lehet, hogy az 1533-ban magyarként bejegyzett első diák épp erdélyi származású volt: Johannes Georgy Honterus4, azaz Honter János György, aki Brassóban született. Előtte már volt Bécs, majd Krakkó diákja is. A második beiratkozott Brenner Márton Besztercéről jött az intézménybe orvostanhallgatónak. A negyedik sorszámú Bogner(us) Péter szintén brassói származású volt.